Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

zaterdag 29 mei 2010

Vraag over de energie-efficiëntie van de openbare verlichting langs snel- en gewestwegen

29/05/2010 - Voorzitter, minister, collega’s, Vlaanderen heeft een slecht rapport gekregen van de milieuadministratie. In vergelijking met vergelijkbare regio’s verbruiken wij tot 40 percent meer energie. Dat is een slechte zaak voor de reputatie van Vlaanderen, voor het milieu, de energie en voor de portemonnee van de Vlaamse overheid en van de burger-belastingbetaler, want zij betalen uiteindelijk het gelag.

Ik had het mezelf gemakkelijk kunnen maken en de vraag aan de minister van Energie kunnen stellen. Dat zal zo dadelijk ook gebeuren. Dit is inderdaad een specifieke taak voor de minister van Energie, maar er is ook een horizontale opdracht weggelegd voor elke vakminister. Elke minister zal uit de kast moeten komen en op het eigen specifieke domein maatregelen moeten nemen.

Als minister van Mobiliteit en Openbare Werken is mevrouw Crevits een sleutelfiguur. Zij is wegbeheerder en wegeigenaar van heel wat kilometers autosnelweg, nog meer kilometers gewestwegen en dus ook van de bijhorende weg- of straatverlichting. Zij heeft al maatregelen aangekondigd in verband met de led-verlichting, een variant van de spaarlamp. Dat is een stap in de goede richting.

Als we echter fundamentele stappen willen zetten op het vlak van klimaat en energie, zullen we meer moeten doen dan spaarlampen introduceren. We kennen intussen allemaal de boutade van piloten. België is slechts een speldenknop groot maar elke piloot weet het liggen want als men over België vliegt, baadt ons land in een lichtwolk alsof we een rijk Opec-land of olieland waren. Van kortbij wordt het verhaal heel wat genuanceerder. Ik heb al eens gehoord dat men België vanuit de spaceshuttle kan detecteren niet omdat we zo groot zouden zijn maar door de lichtwolk die we produceren. Het is geen karikatuur, maar de volle werkelijkheid.

Welke maatregelen denkt de minister van Mobiliteit en Openbare Werken te nemen op het vlak van de wegverlichting naast de led-lampen die zij wenst te introduceren? Ik denk aan nog andere mogelijkheden op het vlak van mobiliteit en openbare werken.

Ziehier het antwoord van minister crevits