Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 12 april 2010

Europese regio’s van de toekomst

12/04/2010 - Rangschikking Vlaanderen en Infrastructuursubsidies aan verenigingen - Stand van zaken | Parlemenatire vragen aan Kris Peeters en Pascal Smet

Ik ondervroeg de minister-president over het feit dat Vlaanderen steeds verder wegzakt op de rankings van exportlanden en minister Smet vroeg ik een stand van zaken betreffende de subsidiëring van infrastructuur voor verenigingen.