Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 26 november 2009

Verbinding St.-Truiden-E40 - Haalbaarheidsstudie

26/11/2009 - Op 18 maart 2009 gaf de minister te kennen dat zij de studie naar de ontsluiting van Sint-Truiden richting E40 opnieuw zou laten bekijken door de Administratie Wegen en Verkeer Limburg. Op 10 juni 2009 zou er een overlegvergadering hebben plaatsgehad met als eerste resultaat de aanleg van uit-wijkstroken op de N3 en de N80.

Uit bevragingen van zowel Unizo als VKW bij meer dan 350 ondernemers uit Zuid-Limburg blijkt meer dan duidelijk dat de regio Sint-Truiden en bij uitbreiding heel Haspengouw absoluut nood heeft aan een betere ontsluiting richting E40. De regio heeft enorm veel economisch potentieel en ruimte. In het belang van de economische ontwikkeling van de streek, de verdere diversificatie van economische activiteiten en met het oog op een vlotte mobiliteit van en naar bedrijventerreinen en andere economi-sche centra, is het inderdaad noodzakelijk een snelle verbinding te hebben vanuit deze regio naar het Vlaamse / Belgische autosnelwegennet.

De realisatie van een betere ontsluiting van de streek, ook getroffen door de crisis met sluitingen en verhoogde werkloosheid tot gevolg, maakt bovendien de streek aantrekkelijk voor investeerders.

1. Is er daadwerkelijk een nieuwe studie betreffende de ontsluiting van de regio Sint-Truiden naar de E40 in opmaak?
In het overleg van 10 juni 2009 tussen de SERR en AWV werd beslist om een studie te verrichten naar de MKBA van een nieuwe verbinding van Zuid-Limburg met de E40. Er wordt momenteel nog overlegd tussen de SERR en AWV over de juiste projectomschrijving van de studieopdracht en over de kostenverdeling tussen beide partijen. Nadien zal deze studie worden aanbesteed.

2. Wie voert deze studie uit?
In samenwerking met de SERR zal AWV deze studieopdracht uitschrijven. Ze zal worden uitbesteed.

3. Worden de sociale partners en werkgeversorganisaties betrokken bij de opmaak van de studie? Zo ja, op welke manier? Zo neen, waarom niet?
Zowel in de formulering van de opdracht als in de overlegmomenten tijdens de uitvoering van de studie, zullen de leden van de SERR uitvoerig betrokken worden.

4. Wanneer zal deze studie ter beschikking zijn?
Een juiste timing is nog afhankelijk van de uiteindelijke projectomschrijving.