Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 18 mei 2009

Open Vld: ontsluit de bedrijfsterreinen

18/05/2009 - Bedrijven hebben ruimte nodig om te ondernemen en te investeren. Aan plaats heeft Limburg alvast geen gebrek. De provincie Limburg beschikt over veel fysieke ruimte om tegemoet te komen aan de wensen van nieuwe ondernemers. 

Op zich heeft Limburg meer oppervlakte aan bedrijventerreinen beschikbaar dan alle andere Vlaamse provincies samen! Eén van de grootste problemen om Limburg competitief te maken is de ontsluiting van deze industrieterreinen. Dit moet sneller gebeuren, vindt Open Vld Limburg.

In totaal kan in Limburg ca. 1200 ha bedrijventerreinen ingenomen worden als het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) en andere terreinen zoals Balim in Lommel en Mijnterrein in Waterschei ontwikkeld zijn.

Bovendien wijst onderzoek uit dat er in Limburg ca. 780 ha onbenutte gronden zijn, die dus niet beschikbaar zijn op de markt. In ruim de helft van de gevallen gaat het om grote oppervlaktes.

Tenslotte telt Limburg verschillende grote militaire domeinen (Brustem, Helchteren, Leopoldsburg, Peer, ..). De geruchten blijven hangen dat deze terreinen gaan verlaten worden. Delen van deze domeinen kunnen aangewend worden als natuur- en recreatiezones, andere delen als proeftuinen voor groene energie. Aansluitend kunnen industriële activiteiten zich ontplooien. En, waarom zouden we geen luchtvaartactiviteiten behouden?

Op bedrijventerreinen moet een gedeelte voorbehouden blijven voor KMO's. De praktijk leert dat vooral de kleine bedrijven vaak zonevreemd liggen en moeilijk plaats vinden op industrieterreinen. Het samenbrengen van kleine, middelgrote en grote ondernemingen kan niet alleen onderlinge contacten en handel stimuleren, onderzoek leert dat deze KMO's op korte termijn 5.000 nieuwe jobs kunnen creëren.

Bedrijven en ondernemers kreunen verder ook onder de zware administratieve lasten waarmee zij te maken krijgen op het moment dat ze een zaak willen opstarten, willen bouwen, willen uitbreiden,... Vooral het verkrijgen van de nodige vergunningen is een zeer tijdsintensief proces. De Vlaamse regering moet ervoor zorgen dat de vergunningstermijn in Vlaanderen niet langer is dan in de ons omliggende regio's.

Tijdens een rondleiding op de luchtmachtbasis van Kleine Brogel in Peer stelden lijsttrekker Marino Keulen en kandidaten Nele Lijnen, Hilde Vautmans en Kathleen Soors volgende Open Vld-programmapunten voor:
  • Het optimaal inzetten van één van de grootste troeven van de provincie Limburg, nl. de grote hoeveelheid bedrijventerreinen;
  • Een snelle ontsluiting en ontwikkeling van de beschikbare bedrijventerreinen;
  • Het voorbehouden van ruimte voor KMO's op de bedrijventerreinen;
  • Verdere sanering van de vervuilde bedrijventerreinen (brownfields);
  • Een snelle en rechtszekere vergunningsprocedure > de vergunningstermijn in Vlaanderen mag niet langer zijn dan in de ons omliggende regio's.