Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 14 april 2009

8 miljoen euro voor Limburgs erfgoed

14/04/2009 - Voor 2009 wordt 314.000 euro vrijgemaakt voor de restauratie van de stoomstroopfabriek in Borgloon, eind 2007 nog winnaar van 'De Monumentenstrijd'. In het totaal voorziet de Vlaamse regering 8 miljoen euro voor Limburgs erfgoed. Dat maakten ministers Dirk Van Mechelen en Marino Keulen bekend toen ze afgelopen weekend het Loonse plein aan de stoomstroopfabriek inhuldigden.

De tweede fase bestaat uit restauratie en heropbouw van de fabrieksschouw, dringende werken aan lekkende daken, het demonteren van bouwvallige elementen en beschermen van de nog aanwezige machines. De resten van de fabrieksschoorsteen zullen worden afgebroken tot op 12,5 meter om nadien 30 meter hoog te herrijzen. Deze restauratie is geraamd op 158.000 euro.

Boven de bedrijfsruimte van de fabriek wordt begonnen met het dichtmaken van de bestaande platte daken. De nieuwe dakbedekking moet het gebouw tijdelijk tegen het insijpelen van hemelwater beschermen. De oude dakconstructie blijft behouden als waardevol industrieel erfgoed. Die was zo ontworpen dat de kookdampen via het open dampscherm het gebouw konden verlaten. De kostenraming bedraagt hier 137.500 euro.

De oude dakbedekking van de historische kern zal ook gedemonteerd worden. Tot slot wordt een voorlopige dakconstructie in krimpfolie aangelegd ter bescherming van de archeologisch waardevolle machines. Hier voor is 207.500 euro uitgetrokken.

"Na de heraanleg van het plein, kan nu de eigenlijke restauratie van de gebouwen starten", aldus burgemeester Eric Awouters. Voor Borgloon moet de site uitgroeien tot een van de belangrijkste speerpunten in de ontwikkeling van dag- en verblijfstoerisme. De werken in deze tweede fase zullen in totaal 415.566 euro, exclusief btw, kosten. Hiervan komt 394.000 euro in aanmerking voor Vlaamse steun. Op basis van de verdeelsleutels stelt Vlaams minister Van Mechelen een premie van 314.344 euro ter beschikking. De rest komt van de provincie en uit eigen stadsmiddelen.