Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 6 maart 2009

Keulen versoepelt eigendomsvoorwaarde renovatiepremie

06/03/2009 - Op voorstel van Vlaams minister van Wonen Marino Keulen heeft de Vlaamse regering enkele bepalingen in het besluit op de renovatiepremie gewijzigd. Het gaat vooral om enkele versoepelingen van de eigendomsvoorwaarde die stelde dat men tot drie jaar tot voor de aanvraag geen andere woning in volle eigendom mag hebben.

Heel wat kandidaat-renoveerders bleken echter wel in dat geval en zagen om die reden hun aanvraag voor een renovatiepremie onontvankelijk verklaard. Nogal wat mensen kopen immers een huis wanneer ze gaan samenwonen of huwen, met de bedoeling het later, als het gezin zijn definitieve vorm heeft gekregen, opnieuw te verkopen en een andere woning te kopen die beter op die gezinssamenstelling is afgestemd.

Minister Keulen heeft de eigendomsvoorwaarde daarom versoepeld. Voortaan mag afgeweken worden van de regel dat tot drie jaar vóór de aanvraag geen andere woning in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik mag geweest zijn als:
  • die vorige woning onteigend werd
  • die vorige woning werd gesloopt en de aanvrager heeft op de aanvraagdatum geen bouwperceel in eigendom
  • die vorige woning een krot is en de aanvrager was de laatste bewoner van deze woning
  • die vorige woning op de aanvraagdatum van de renovatiepremie verkocht is en de aanvrager de vorige woning bewoonde tot de verhuizing naar de nieuwe woning.

In de nieuwe voorwaarden voor de renovatiepremie stemt minister Keulen ook de renovatiepremie beter af op de dakisolatiepremie. Facturen voor dakisolatiewerkzaamheden met datum vanaf 1 januari 2009 zullen niet meer in aanmerking komen voor de berekening van de renovatiepremie, aangezien daarvoor vanaf 2009 een andere premie kan worden bekomen. Deze facturen zullen wel nog meetellen voor het bereiken van het minimuminvesteringsbedrag van 10.000 euro.