Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 13 februari 2009

Migratiehuwelijken zetten rem op integratie

13/02/2009 - Op de vooravond van Valentijn maakt Vlaams minister van Inburgering Marino Keulen 60.000 euro vrij voor het project ‘Huwelijksmigratie, gewikt en gewogen' van het Steunpunt Allochtone Meisjes & Vrouwen (SAMV). 

Met het project wil SAMV jongeren en hun ouders informeren en sensibiliseren rond de mogelijke impact en complexiteit van een migratiehuwelijk. "Niet alleen stranden vele migratiehuwelijken op onvervulde dromen en verwachtingen, ze zetten ook een rem op het integratieproces", zegt minister Keulen.

In de zomermaanden bezoeken allochtone jongeren graag de streek van herkomst. Duizenden onder hen komen getrouwd terug. Meer dan 60% van de totale legale migratie naar België gebeurt op basis van huwelijksmigratie. Naar schatting twee derde van de Belgische Turken en Marokkanen huwt met iemand uit het moederland.

Meisjes vinden jongens van hier veelal te traditioneel en omgekeerd vinden jongens de meisjes te westers. Daarom willen ze allebei liever een partner uit het land van herkomst. Zij die hier wonen gaan dus op zoek naar iets waaraan hun importpartners willen ontsnappen. Zo komen heel veel jongeren bedrogen uit.

Om de jongeren te informeren en te sensibiliseren gaat SAMV in gesprek met jongeren van diverse origine over liefde, daten én trouwen. De steungroep trok tijdens de zomermaanden naar Marokko en Turkije en stelde op basis van de bevindingen een educatief pakket samen. ‘Verliefd, verloofd, getrouwd' bestaat uit informatieve cahiers en twee educatieve reportages rond huwelijksmigratie bij de Turkse en de Marokkaanse gemeenschap. "Wat SAMV drijft, is de drijfveer van het hele inburgeringsdebat, met name emancipatie en jonge mensen wapenen met kennis en ervaring. Precies daarom ligt dit project me na aan het hart", zegt Keulen.

Minister Keulen stelt dat rond migratiehuwelijken nog heel wat taboes hangen. "Er zijn ongetwijfeld huwelijken die slagen, maar zeggen dat er geen probleem is en dat er geen toekomstkansen worden gehypothekeerd, is de waarheid geweld aandoen. De nieuwkomer zelf kan problemen ondervinden met de erkenning van zijn of haar diploma en zal door taalachterstand moeilijker aansluiting vinden op de arbeidsmarkt. Realiteit is ook dat in zogenaamde cultuurhuwelijken waar men voor een partner telkens teruggaat naar het land van oorsprong, de kinderen te kampen krijgen met leerachterstand en de integratie met een generatie wordt uitgesteld."