Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 20 februari 2009

Medewerkers sociale economie worden huisbewaarders in sociale wooncomplexen

20/02/2009 - 15 sociale huisvestingsmaatschappijen schakelen 28 voltijdse medewerkers uit de sociale economie in als huisbewaarders in hun sociale wooncomplexen of -buurten. 

Dat hebben Vlaams minister van Wonen Marino Keulen en Vlaams minister van Sociale Economie Kathleen Van Brempt vandaag bekendgemaakt met een bezoek aan de Mechelse sociale huisvestingsmaatschappij, Mechelse Goedkope Woningen CVBA.

De 28 doelgroepmedewerkers zullen als huisbewaarders worden ingezet om de leefbaarheid van de buurt te verhogen door kleine technische problemen te verhelpen, de woonomgeving mee te onderhouden en net te houden. Daarnaast zullen ze ook een aanspreekpunt zijn voor de huurders en verhuurders en zelfs eventueel logistieke ondersteuning bieden bij buurtactiviteiten.

Keulen en Van Brempt investeren samen in deze tewerkstelling: Minister Van Brempt maakt 430.000 euro vrij en Minister Keulen zal de sociale huisvestingsmaatschappijen toelaten om de kosten voor deze conciërges in te brengen in het nieuwe financieringssysteem voor de sociale huisvesting, waardoor deze kosten voor rekening van het Vlaamse ministerie van Wonen zijn.

Kathleen Van Brempt: "Onze doelgroepmedewerkers zullen bijdragen tot een betere sociale cohesie in de sociale woonwijken. Zo boort de sociaal economie sector een nieuwe niche aan."

Marino Keulen: "Huisbewaarders kunnen een belangrijke rol spelen in het vrijwaren van de leefbaarheid, doordat zij een ‘menselijk' oogje in het zeil houden. Daarom heb ik de inbreng van de kosten voor deze medewerkers mogelijk gemaakt in het nieuwe financieringssysteem van de sociale huisvestingssector."