Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 19 december 2008

Dakisolatiepremie van 500 euro vanaf 1 januari 2009

19/12/2008 - De Vlaamse regering heeft definitief het besluit goedgekeurd om een dakisolatiepremie van 500 euro in te voeren vanaf 1 januari 2009. Voor deze maatregel is in het eerste jaar al 44 miljoen euro gepland. 

Door het dak te isoleren, bespaart een gezin ongeveer 30% per jaar op de energiefactuur. Door de combinatie van verschillende premies wordt een investering van 100 m2 dakisolatie op nauwelijks 3 maanden terugverdiend.

De Vlaamse regering keurde, na de adviezen van SERV, MinNa-Raad en Raad van State, definitief het besluit goed om een dakisolatiepremie van 500 euro in te voeren vanaf 1 januari 2009. Door het dak te isoleren bespaart een gezin ongeveer 30% per jaar op de energiefactuur. Door de combinatie van verschillende premies wordt een investering van 100 m 2 dakisolatie op nauwelijks 3 maanden terugverdiend. Daarnaast is er nog een verhoogde premie tot 1.000 euro voor de lagere inkomens. Deze maatregelen zijn niet alleen goed voor de portemonnee van elk gezin, maar ook voor het milieu én de werkgelegenheid.

Om gebouwen, die voor 1 januari 2006 op het net aangesloten zijn, energiezuiniger te maken zijn er de belastingverminderingen en de premies van gewest, netbeheerder, provincie of gemeente. Aldus wordt de investeringskost en de terugverdientijd voor energiebesparende maatregelen aanzienlijk beperkt. Hoewel de besparing bij dakisolatie het grootst is, blijkt uit cijfers dat vooral gezinnen meer kiezen voor superisolerende beglazing en condensatieketels. Dakisolatie heeft dus nood aan een bijkomende inspanning.

De nieuwe Vlaamse dakisolatiepremie bedraagt 500 euro
De premie van 500 euro geldt voor zowel doe-het-zelvers als voor zij die werken met een geregistreerd aannemer. Het speelt geen rol of u eigenaar dan wel huurder bent van de woning. Ook wie zijn tweede of derde woning isoleert, heeft recht op de premie. Op die manier wordt een stimulans gegeven om ook verhuurwoningen energiezuinig te maken.

Het is specifiek voor gezinnen. Al wordt uitdrukkelijk bepaald dat ook lokale overheden, sociale huisvestings-maatschappijen en dergelijke voor de premie in aanmerking komen, als het gaat om het plaatsen van dak- of zoldervloerisolatie in (door)verhuurde woningen.

Als randvoorwaarden gelden enerzijds de voorwaarde dat de minimale te isoleren oppervlakte 40 m2 bedraagt en anderzijds de bestaande voorwaarden van de netbeheerders, zoals het te gebruiken materiaal.

Voorbeeld
De isolatie van een dak van 100m2 kost bijvoorbeeld 2.000 euro met een geregistreerd aannemer. De belastingaftrek van 40% levert 800 euro op als met een geregistreerd aannemer wordt gewerkt. De premie van de netbeheerder bedraagt 4 euro/m2, of 400 euro in het voorbeeld. Als provincie of gemeente geen premie bijgeven, dient dus nog 800 euro betaald te worden. Na aftrek van de dakisolatiepremie is dit nog slechts 300 euro.

Om de Vlaamse dakisolatiepremie te bekomen dient geen afzonderlijke aanvraag te gebeuren. De toekenning van een dakisolatiepremie door de netbeheerder wordt doorgegeven aan het gewest en de betrokkene wordt dan uitbetaald.

Bijkomende ondersteuning voor lagere inkomens
Voor de lagere inkomens is het tegelijk moeilijker en meer nodig om dakisolatie te plaatsen. Zij ondervinden dus ook meer last om hun energiefactuur te betalen. Bovenop de premie van 500 euro krijgen de beschermde klanten automatisch een verhoogde premie. Ook wie binnen de inkomens- en KI-grenzen valt van de verbeteringspremie komt in aanmerking (bruto jaarinkomen van 25.660 euro + 1.340 euro per persoon ten laste en KI van max. 1.200 euro).

De beschermde afnemers die met een geregistreerd aannemer werken, krijgen een extra premie van 100 euro, 300 euro of 500 euro voor een dakisolatie van resp. minstens 40 m2, meer dan 100 m2 of meer dan 150 m2. De beschermde afnemers die als doe-het-zelver werken, krijgen 600 euro in de plaats van 500 euro.

"Een slechte isolatie van de woning en een zwak economisch profiel van de bewoners lopen bovendien vaak samen. Daarom doen we een extra inspanning voor de minderbegoede Vlamingen die hun dak willen isoleren", besluit minister Keulen.