Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 9 oktober 2008

Woonverzekering uitbreiden kost tientallen miljoenen

09/10/2008 - De verzekering gewaarborgd wonen uitbreiden naar de doelgroep van huurders zou de Vlaamse overheid tientallen miljoenen euro\'s kosten. Bovendien zijn er praktische obstakels voor een uitbreiding naar de huurmarkt. Dat heeft Vlaams minister van Wonen Marino Keulen donderdag in de commissie Wonen van het Vlaams Parlement verklaard.

Minister Keulen kreeg donderdag in de commissie een resem vragen over de voorlopige stopzetting van de verzekering gewaarborgd wonen. Die polis verzekert mensen die een woonkrediet moeten afbetalen tegen inkomensverlies ten gevolge van werkloosheid of ziekte. Het contract met verzekeraar Ethias liep deze zomer af en werd niet verlengd, vooral omdat Ethias 9 miljoen euro vroeg, meer dan dubbel zoveel als de Vlaamse overheid had begroot.

Keulen herhaalde dat iedereen, hijzelf incluis, gewonnen is voor een voortzetting van de polis, maar dat hij daar \"geen zotte prijzen\" voor wil betalen. De minister betreurt het daarom ook dat Ethias niet is ingegaan op zijn vraag om de offerte te komen toelichten. De minister vermoedt dat de verzekeraar ook bewust ruimer gebudgetteerd heeft, omdat Ethias vanuit het verleden een soort monopolie op dat type verzekeringen heeft verworven. Dat Ethias als enige een offerte heeft ingediend, heeft volgens Keulen ook te maken met een zekere \"onverschilligheid\" bij de andere verzekeraars.

De sp.a vraagt intussen om de polis ook uit te breiden naar de huurmarkt. Minister Keulen toonde zich niet principieel gekant tegen zo\'n uitbreiding, maar waarschuwde voor de praktische en budgettaire consequenties. Zo veranderen huurders doorgaans sneller van woning dan kopers, met andere woorden huurders vormen voor de verzekeraar een onstabieler publiek dan kopers. Daarnaast zou een uitbreiding naar de huurmarkt ook belangrijke budgettaire gevolgen hebben. \"Dan spreken we over tientallen miljoenen euro\'s en is het natuurlijk de vraag waar we dat geld gaan halen\", aldus Keulen.