Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 23 oktober 2008

"Provocaties Arena over stedenbeleid moeten stoppen"

23/10/2008 - De Vlaamse ministers Keulen en Van Mechelen vragen federaal minister Arena te stoppen met de provocaties over het grootstedenbeleid. "De houding van Marie Arena is onbegrijpelijk. Geld uitgeven dat men niet heeft, voor zaken waarvoor men niet bevoegd is, dat moet stoppen!", zegt Marino Keulen.

De Vlaamse ministers van Stedenbeleid, Marino Keulen, en van Financiën en Begroting, Dirk Van Mechelen, stellen vast dat federaal minister Marie Arena vandaag verklaart dat ze werkingsbudgetten voor een federaal grootstedenbeleid wil vastleggen voor de periode 2009 tot en met 2013. In de voorbije vier jaar gaf de federale overheid op jaarbasis ongeveer 66 miljoen euro uit aan het grootstedenbeleid.

De ministers Van Mechelen en Keulen vinden dit onaanvaardbaar. Het stedenbeleid is immers een bevoegdheid van de deelgebieden. Het Vlaamse standpunt is al langer dat de federale overheid moet stoppen met parallel een eigen grootstedenbeleid te voeren op domeinen waarvoor de Gewesten en de Gemeenschappen bevoegd zijn. Voor de Vlaamse regering is het dan ook evident dat dit onderwerp op de agenda staat van de Gemeenschapsdialoog. Vlaanderen vraagt de stopzetting van het federale stedenbeleid en is bereid zelf bijkomende middelen voor het stedenbeleid te vinden. Op die manier wordt de bevoegdheidsverdeling eindelijk gerespecteerd en wordt er ruimte gecreëerd voor de federale begroting.

Dat Arena vandaag met haar voorstellen komt is onbegrijpelijk. Terwijl de federale overheid bijkomende budgettaire steun van Vlaanderen vraagt, wil Arena opnieuw federale centen vastleggen op een domein dat niet tot de federale bevoegdheid behoort. Keulen en Van Mechelen vragen haar dan ook deze ondoordachte provocatie te stoppen en vragen dat de problematiek zo snel als mogelijk behandeld wordt in de Gemeenschapsdialoog.

Minister Keulen besluit: "De houding van Marie Arena is een pure provocatie. Geld uitgeven dat men niet heeft, voor zaken waarvoor men niet bevoegd is, dat moet stoppen!"