Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 14 oktober 2008

Minister Keulen subsidieert 619.147 euro voor project wonen in Noord-Limburg

14/10/2008 - Vlaams Minister van Wonen Marino Keulen heeft een bedrag van 617.147 euro toegekend aan het project "Wonen in Noord-Limburg". Hij bracht het nieuws tijdens een werkbezoek dat hij op maandag 13 oktober samen met deputé Van Baelen bracht aan het stadhuis van Lommel.

Het dossier "Wonen in Noord-Limburg" werd goedgekeurd binnen het subsidiekader voor ‘projecten lokaal woonbeleid' waarbij het noodzakelijk is dat de gemeente de regie in handen neemt en dat de lokale woonactoren met elkaar overleggen en samenwerken.

De initiatiefnemer van deze subsidieaanvraag is de interlokale vereniging Wonen in Noord-Limburg (WIN) en is samengesteld uit 8 gemeenten: Bocholt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Overpelt en Peer.

Binnen dit project zullen gedurende drie jaar 6,5 voltijdse krachten tewerkgesteld worden. Zij zullen sociaal en technisch advies aanbieden op het vlak van wonen enerzijds, en het aanbieden van begeleiding op maat in het kader van huisvesting anderzijds.

Er worden initiatieven genomen die duurzaam, ecologisch en energiebewust wonen ondersteunen en het levenslang en aanpasbaar wonen bevorderen. Er wordt actie ondernomen in het kader van een grond- en pandenbeleid met het oog op betaalbaar wonen.

De totale projectkost, bestaande uit een personeelskost en een werkingskost bedraagt 1.183.134 euro. De gemeenten komen hierin tussen voor 303.699 euro, de provincie voor 260.289 euro en de Vlaamse Overheid voor 617.147 euro.