Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 23 oktober 2008

Kandidatuur sociale woning enkel met gegronde reden 'on hold'

23/10/2008 - Kandidaten voor een sociale huurwoning kunnen de huisvestingsmaatschappij vragen om hen tijdelijk geen woning aan te bieden, zonder dat ze hun plaats op de wachtlijst verliezen. 

Vlaams minister van Wonen Marino Keulen wil dat die mogelijkheid enkel behouden blijft als daar een gegronde reden voor is, bijvoorbeeld een ziekenhuisopname. Misbruiken van de regeling wil hij onmogelijk maken.

Wie kandidaat is voor een sociale huurwoning mag één keer een aangeboden woning weigeren. Doet hij dat een tweede keer, wordt hij van de wachtlijst geschrapt.

Toch zijn er achterpoortjes: bij de huisvestingsmaatschappijen is een praktijk gangbaar waarbij kandidaten vragen om hun kandidatuur "op wacht" te zetten. Ze willen dan even geen woning aangeboden krijgen, maar behouden hun plaats op de wachtlijst. Dat kan bijvoorbeeld voor iemand die lang in het ziekenhuis opgenomen wordt.

Maar er zijn ook kandidaten die van de "on hold"-regeling gebruikmaken omdat ze pas een sociale woning toegewezen willen krijgen op het moment dat het hen uitkomt. Zo zijn er kandidaten die jaren op een wachtlijst staan, goed wetende dat ze pas een sociale woning willen nadat ze met pensioen zijn of afgestudeerd zijn. Of kandidaten die goedkoop op de private huurmarkt huren, maar hun plaats op de wachtlijst willen behouden voor het geval hun goedkoop huurcontract opgezegd zou worden.

Minister Keulen wil die misbruiken aanpakken. "Deze mensen zijn niet woonbehoeftig op het moment van hun inschrijving en zorgen dus eigenlijk voor een scheeftrekking van de wachtlijsten. Niet alleen voor wat de aantallen betreft, maar ook en vooral voor de gemiddelde wachttijd", zegt hij.

Keulen wil daarom de mogelijkheid van het "on hold"-stellen behouden, maar reglementeren. De kandidaat moet gegronde redenen aanvoeren en die motivatie mag geen afbreuk doen aan de woonbehoeftigheid van de kandidaat. Grondige redenen zijn bijvoorbeeld wanneer een kandidaat opgenomen is in een ziekenhuis of gedetineerd is. "Maar het kan niet dat studenten zich al gaan inschrijven op een wachtlijst, zich vervolgens 'on hold' laten zetten en de dag dat ze afgestudeerd zijn nog maar even moeten wachten op een sociale woning", zegt Keulen.

Het komt de huisvestingsmaatschappijen zelf toe om te oordelen over de aangebrachte motieven. De toezichthouder gaat wel na of er geen misbruiken zijn.