Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 21 oktober 2008

Eerste woon-doelgroepenplan van kracht in Leuven

21/10/2008 - Het kaderbesluit sociale huur geeft aan de gemeente de mogelijkheid om één of meerdere doelgroepen die specifieke problemen ondervinden om een aangepaste en betaalbare woning te vinden op de lokale woningmarkt, af te bakenen en voorrang te verlenen bij de toewijzing van een sociale woning.

Als een gemeente voorrang wenst te verlenen aan een bepaalde doelgroep moet in overleg met de lokale huisvestings- (sociale huisvestingsmaatschappijen, Vlaams Woningfonds,...)- en welzijnsactoren (Centra Algemeen Welzijnswerk, OCMW, ...) een doelgroepenplan worden opgesteld en moet de noodzaak aangetoond worden om voor deze doelgroep woningen vrij te houden.

De stad Leuven heeft in dit kader in een eerste fase een doelgroepenplan, specifiek voor senioren, uitgewerkt. In een tweede fase zal er gekeken worden of er nog andere doelgroepen dienen afgebakend te worden.

60-plussers
Op basis van het lokaal sociaal beleidsplan en het seniorenbeleidsplan toont de stad Leuven aan dat het aandeel van 60-plussers stijgt. Daarenboven blijkt uit de gegevens van het OCMW dat deze ouderen steeds meer beroep moeten doen op de inkomensgarantie voor ouderen of financiële steun krijgen van het OCMW. Vandaar dat de stad de noodzaak ziet om bepaalde woningen voor te behouden voor deze doelgroep.

De voorrang voor senioren is gekoppeld aan gelijkvloerse woningen of woningen die bereikbaar zijn met een lift, in de nabijheid van een zorgcentrum en winkels gelegen zijn,... . Deze woningen worden nu reeds betrokken door senioren. Wanneer een dergelijke woning opnieuw vrijkomt wordt ze met voorrang toegewezen aan de eerst gerangschikte kandidaat-huurder uit deze doelgroep. Ongeveer 6% van het woningpatrimonium van de sociale huisvestingsmaatschappijen (Dijledal, SWal, Volkswoningbouw Herent) wordt vrijgehouden voor senioren.

De goedkeuring van dit doelgroepenplan is een primeur voor Vlaanderen en geeft concreet uitvoering aan de regisseurrol van de gemeente met betrekking tot het lokaal woonbeleid. Alle gemeentelijke toewijzingsreglementen die goedgekeurd werden, zullen worden opgenomen op www.bouwenenwonen.be.