Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 26 augustus 2008

Keulen start tuchtprocedure tegen veroordeelde Aarschotse schepenen Pelgrims en Vinckx

26/08/2008 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen heeft de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant gevraagd een tuchtonderzoek te starten tegen de voor corruptie veroordeelde schepenen van Aarschot, Herman Pelgrims en Els Vinckx.

Het Brusselse Hof van Beroep heeft onlangs hun veroordeling in een fraudezaak wegens onregelmatigheden bij openbare aanbestedingen bevestigd. De h. Pelgrims en mevr. Vinckx kregen een gevangenisstraf van respectievelijk 18 maanden en 2 maanden met uitstel.

Nu de rechter de strafbare feiten heeft gekwalificeerd, is het logisch dat ook een tuchtonderzoek wordt gelast door minister Keulen. Tuchtsancties, zoals een schorsing of ontzetting uit het ambt, kunnen worden opgelegd op grond van grove nalatigheid of kennelijk wangedrag. Gesjoemel bij overheidsopdrachten valt onder die laatste categorie.

De tuchtprocedure waarborgt alle rechten op een eerlijke verdediging. Het is de eerste keer dat minister Keulen een tuchtprocedure start ingevolge een gerechtelijke veroordeling.