Bericht van Politie Lanaken-Maasmechelen


VEILIG SCHOOLVERKEER
Vanaf 1 september begeven honderdduizenden kinderen en jongeren zich opnieuw naar school. Dat is niet zonder risico. Daarenboven is september een van de meest verkeersonveilige maanden voor kinderen.
Hieronder volgen enkele tips die veel narigheid kunnen voorkomen.
Vooraf: de schoolroute bewust kiezen
Ouders met schoolgaande kinderen worden aangeraden om einde augustus de nieuwe route, die hun kinderen vanaf 1 september zullen volgen, samen te verkennen, zo nodig meermaals, en de gevaarlijke plaatsen aan te duiden en te bespreken. Tevens kunnen er concrete afspraken worden gemaakt, zoals: je steekt de weg over op plaats x en niet op plaats y.
Je brengt je kind naar school met de auto:
·        Laat je kind aan de kant van de school op het trottoir in- of uitstappen;
·        Doe zelf altijd je gordel om: het is moeilijk je kind te verplichten zich vast te klikken als je dit zelf niet doet;
·        Leer je kind altijd de veiligheidsgordel om te doen. Combineer voor kinderen vanaf 3 à 4 jaar (ongeveer 18kg) de gordel met een verhogingskussen. Zorg ervoor dat vastklikken een gewoonte wordt, zodat je er ook op kan rekenen dat je kind zich spontaan vastmaakt als het met anderen meerijdt;
·        Gebruik het kinderslot.
Je kind gaat te voet of met de fiets naar school
·       Leer je kind dat zien niet gelijk is aan gezien worden. Het is niet omdat je kind zelf een auto ziet, dat de bestuurder je kind ook gezien heeft. Extra zichtbaarheidsmateriaal, zoals een fluovestje, zijn geen overbodige luxe!
·       Zeker voor de winter zijn heldere jassen met reflecterende strips ideaal;
·       Leer je kind dubbel zo goed op te letten in de buurt van parkings. Bestuurders die achterwaarts hun parkeerplaats uitrijden, zien je kind vaak niet;
·       Weeg goed af of je kind reeds zelfstandig naar school kan stappen of fietsen. Is het vaardig genoeg om de schoolweg veilig af te leggen? (Kinderen van minder dan 8 à 9 jaar zijn niet in staat om efficiënt op alle verkeerssituaties te reageren. Dat blijkt uit studies.);
·       Geef zelf altijd het goede voorbeeld.
Tips voor bestuurders:
·       De reacties van kinderen zijn onvoorspelbaar: wees extra voorzichtig in de buurt van een school of een plaats waar veel kinderen komen;
·       Matig je snelheid telkens als je in de buurt van een school komt of nabij een plaats waar veel kinderen komen. Wees alert in de zone 30!
·       Sla je af aan een kruispunt, vergeet dan niet dat fietsers die rechtdoor rijden voorrang hebben. Hetzelfde geldt voor voetgangers die de straat oversteken;
·       Hou bij het voorbijrijden van fietsers minstens één meter afstand. Vooral wanneer het om kinderen gaat, neem je echter best wat meer afstand, want zij durven nogal eens onverwacht uitwijken.
Vanuit de provincie worden er tevens op geregeld tijdstippen thema-acties georganiseerd om de verkeersveiligheid te verhogen. Onze politie zet zich maximaal in om steeds aan deze acties deel te nemen om de verkeersveiligheid in onze politiezone te bevorderen.

Samen zetten we de teller van het verkeersslachtoffers op nul!

Meest Recente Posts

In de kijker

Contact

Hoe kan ik u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Contacteer mij gerust.