GAS-boetes

GAS-boetes of gemeentelijke administratieve sancties zijn ook in Lanaken in voege. En dat sedert 24 november 2011. Zij dienen om overlastfenomenen te beteugelen die door de rechtbanken, wegens overbevraging, worden geseponeerd.
Lanaken springt doordacht, dus niet overdrijvend met deze GAS-boetes om.

In 2012 werden (vanaf april tem december) 33 GAS-PV's opgemaakt en in 2013, tot op heden 43.
M.b.t. deze 76 GAS-PV's deed de sanctionerende ambtenaar (de gemeentesecretaris) volgende uitspraken :
- in 63 gevallen werd een boete opgelegd
- in 6 gevallen oordeelde hij dat geen boete moest opgelegd worden
- in 4 gevallen was het GAS-reglement niet van toepassing
- in 2 gevallen werd een taakstraf opgelegd (minderjarigen)
- in 1 geval kwam de geverbaliseerde er met een waarschuwing van af.

De feiten die het meest aanleiding geven tot GAS-sancties zijn :
- Loslopende honden, agressieve honden, hondenpoep (36 gevallen)
- Alle vormen van lawaaihinder (boomcars, nachtlawaai ...) (19 gevallen)
- Sluikstorten, zwerfvuil (18 gevallen)
- Overige : schade aan gemeentelijke eigendom, versperren openbaar domein, vuurwerk, stallen van woonwagens etc.

De hoogte van de geldboetes is variabel. Voor overtredingen m.b.t. honden wordt in regel 50 euro boete opgelegd. Daarbij doet zich wel geregeld een samenloop voor. Iemand die bv. zijn hond zonder leiband laat rondlopen en geen hondenpoepzakje bij zich heeft, begaat twee overtredingen en wordt doorgaans met 100 euro beboet. Bij sluikstorten is de boete afhankelijk van de omvang en van de plaats : blikjes op de grond gooien in het centrum werd beboet met 50 euro, glas storten in natuurgebied met 150 euro en opruimingskosten. Bij geluidshinder zijn de boetes variabel en afhankelijk van de aard van de feiten (50 à 150 euro).
Bij herhaling worden de boetes vermenigvuldigd met 2.

Meest Recente Posts

In de kijker

Contact

Hoe kan ik u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Contacteer mij gerust.