Guido Willen ereburgemeester van Lanaken


Guido Willen heeft de titel van ‘ereburgemeester van Lanaken’ officieel ontvangen. In
aanwezigheid van gouverneur Reynders werden 13 mandatarissen gehuldigd. Naast de eretitel voor
Guido Willen was er ook de titel van ereschepen voor Roland Baldewijns en André Bervaes. Tien
personen ontvingen de titel van eregemeenteraadslid.
Bij het begin van een nieuwe legislatuur worden de afscheidnemende mandatarissen die ervoor in
aanmerking komen, gehuldigd. Deze keer werd met terugwerkende kracht iedereen gehuldigd die in
het verleden een mandaat in de gemeenteraad vervulde, en voldoet aan de nieuwe criteria om een
eretitel te ontvangen.
Ere burgemeester kan men enkel worden na goedkeuring van de Vlaamse regering. Het moet gaan
om iemand die minstens 10 jaar titelvoerend burgemeester is geweest. Ereschepen of
eregemeenteraadslid wordt men op voordracht van de gemeenteraad. Voor een ereschepen geldt dat
hij minstens 6 jaar schepen moet zijn geweest en daar bovenop ook nog minstens 12 jaar
gemeenteraadslid. Voor een eregemeenteraadslid geldt dat men minstens 12 jaar of 2 legislaturen lid
moet zijn geweest van de gemeenteraad.
Volgende personen ontvingen een eretitel: ereburgemeester Guido Willen, ereschepenen André
Bervaes en Roland Baldewijns, ere gemeenteraadsleden Leon Bronzwaer, Nico Geraerts, Pierre
Bijnens, Louis Christoffels, Guy Martens, Marie-Jeanne Packlé, Guido Beckers, Felix Puts, Theo
Manders en Bie Tulleneers.

Meest Recente Posts

In de kijker

Contact

Hoe kan ik u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Contacteer mij gerust.