Open Vld: milieuvriendelijke grindontginning in Limburg

25/05/2009 - Grindwinning is een Limburgse economische bezigheid: deze unieke delfstof komt immers haast uitsluitend voor in het Limburgse Maasland. 

Om deze belangrijke sector in de kijker te plaatsen, bezocht Marino Keulen zaterdag een baggerinstallatie voor grindontginning in Kinrooi en maakte van de gelegenheid gebruik om de Open Vld-actiepunten voor de grindsector toe te lichten.

Grindwinning is een Limburgse economische bezigheid: deze unieke delfstof komt immers haast uitsluitend voor in het Limburgse Maasland. In Lanaken, As, Maasmechelen, Dilsen-Stokkem, Maaseik en Kinrooi. In Kinrooi bvb werd de eerste vergunning in 1947 afgeleverd. Grind en het hoogwaardige rijnzand wordt in talrijke toepassingen voor de bouw gebruikt: denk maar aan de huizenbouw, aanleg straten (betonklinkers), aanleg wegen (rioolbuizen, asvalt), ... Hierdoor is de grindsector en aanverwante bedrijven een zeer belangrijke economische sector voor Limburg die qua tewerkstelling (direct en indirect) vergelijkbaar is met deze van Ford Genk.

De grindontginning lag eind jaren 80 zwaar onder vuur omwille van het groeiend milieubewustzijn en het negatief imago dat groeiende rond de grindwinning. Als gevolg hiervan werd aan de grindsector begin jaren 90 een reeks strikte voorwaarden opgelegd via het grinddecreet.

Na ruim 15 jaar grinddecreet kon de balans opgemaakt worden. Ruim 90% van de voorziene ontginning is gebeurd en de nabestemmingen met succes gerealiseerd: Limburg bezit ondertussen tal van mooi ingerichte plassen en natuurgebieden. Onderzoek wees uit dat er weinig economisch haalbare alternatieven waren voor grind en dat grind de meest milieuvriendelijke optie is, mits men een aantal essentiële voorwaarden vervulde.

Daarom was de tijd rijp om politiek na te gaan op welke wijze met deze natuurlijke rijkdom na het grinddecreet op een verantwoorde en duurzame wijze kon worden omgegaan. Twee jaar later (op 25 maart 2009) werd een wijziging van het grinddecreet goedgekeurd in het Vlaams Parlement, welke mede op initiatief van Open VLD werd gelanceerd. Deze aanpassing voorziet een uitzondering op de eindigheid van de grindwinning, namelijk via een projectmatige aanpak met een zeer ruim Limburgs draagvlak (provincie, gemeenten, natuurbewegingen, milieubewegingen, landbouw, enz.)

De grindbedrijven kunnen nu voorstellen indienen bij een nieuw op te richten projectcomité. In het projectcomité zal elk voorstel in consensus goedgekeurd dienen te worden door de lokale overheid (provincie en gemeenten), de milieubeweging, de landbouwsector en de grindboeren. Dit is een uniek werkmodel voor Vlaanderen.

Het uitvoeringsbesluit van het gewijzigd grinddecreet ligt nu voor bij de Raad van State en zal hopelijk nog voor het einde van deze Vlaamse legislatuur definitief goedgekeurd kunnen worden. In dit uitvoeringsbesluit worden - naast de oprichting van het projectcomité- ook de gemeenten As en Lanaken als bijkomend ontginningsgebied gemarkeerd.

Tijdens een bezoek aan een baggerinstallatie voor de ontginning van grind in Kinrooi maakte Open Vld Limburg volgende actiepunten bekend:

De definitieve goedkeuring bij besluit en uitvoering van het nieuwe grinddecreet;

De Limburgse projectmatige invulling van grindwinning, met respect voor natuur, milieu, landbouw en nabestemming;

Continuiteit voor de grindwinning als belang voor tewerkstelling in Limburg.

Meest Recente Posts

In de kijker

Contact

Hoe kan ik u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Contacteer mij gerust.