Open Vld Limburg steunt de lokale werkgevers

25/05/2009 - De Blauwe Marathon met Marino Keulen, Igor Philtjens, Nele Lijnen, Laurence Libert en Brigitte Bodson hield vandaag halt in Alken en kon daar natuurlijk niet voorbij aan de brouwerij Cristal Alken.

Exact 81 jaar geleden lanceerde deze Limburgse brouwerij de pils Cristal. De brouwerij van Christal Alken is vandaag de dag één van de grote werkgevers in de streek van Alken. Een mooie plaats om de Open Vld-actiepunten omtrent lokale economie toe te lichten.

Alhoewel onderdeel van een grote groep, Alken-Maes, hecht de brouwerij veel waarde aan de lokale horecazaak en is men voortdurend op zoek naar uitbaters en panden. Het dorpscafé wordt daarbij zeker niet vergeten. Temeer omdat het café en de taverne nog steeds plaatsen zijn waar mensen elkaar ontmoeten, waar heftig gediscussieerd wordt, maar waar ook samen geleefd wordt. Een terrasje pikken is terug in.

In tijden van economische crisis is het essentieel om kleinere en (middel)grote bedrijven die belangrijk zijn voor de lokale werkgelegenheid, en waaronder ook de horeca kan gerekend worden, maximaal te ondersteunen. KMO's creëren werkgelegenheid en hoppen niet van het ene land naar het andere om financiële of andere voordelen te zoeken. De lokale werkgevers staan in voor tienduizenden jobs en verschaffen mensen werk in eigen streek. Verder vloeien een deel van de opbrengsten van deze bedrijven ook weer terug naar buurt, gemeente en provincie.

De schaalvergroting en internationalisering plaatsen kleine zelfstandigen en buurtwinkels immers onder zware druk. In de steden lijkt het aanbod in de winkelstraten steeds meer op elkaar. In een toenemend aantal dorpen en buurten vindt je zelfs geen bakker of algemene voedingswinkel meer. Grote winkelcentra rijzen als paddenstoelen uit de grond langs de snelweg en meer en meer ook nabij stadskernen.

Buurtwinkels spelen een belangrijke rol op socio-economisch vlak. Ze vormen de motor voor lokaal ondernemerschap en dragen bij tot economische buurtvoorzieningen zowel in kleine kernen als in woonwijken van steden en gemeenten. Buurtwinkels zorgen voor duurzame werkgelegenheid en hoge arbeidsintensiviteit. Daarenboven hebben ze ook een belangrijke sociale functie.

Open Vld Limburg pleit ervoor om de zelfstandige ondernemers en de zaakvoerders van kleine en grote ondernemingen in onze provincie te ondersteunen. Uitgangspunt is het scheppen van een bedrijfsvriendelijk klimaat, zowel op administratief vlak als inzake fiscale politiek en ruimtelijke ordening.

Steden en gemeenten hebben een duidelijke verantwoordelijkheid inzake het ondersteunen van de lokale economie. Een belangrijke taak is hier het actief promoten van de lokale economie en het ondernemerschap in de gemeente. Eén van de knelpunten voor de ondernemers is nog steeds het onoverzichtelijk administratief doolhof dat het privaat initiatief afremt. We bepleiten dan ook een vermindering van de administratieve lasten en papierwerk, o.a. door toepassingen als het uniek gemeentelijk loket, de eenmalige gegevensopvraging en het elektronisch maken van formulieren en aanvragen.

Open Vld Limburg streeft verder naar een harmonieus samengaan van grotere winkeleenheden buiten de stad en winkelstraten in stads- en dorpskernen. Een verstandige aanpak bij de inplanting van baanwinkels en winkelcentra is aangewezen.

Open Vld Limburg stelt volgende maatregelen voor
  • Erkenning van de cruciale rol die lokale KMO's spelen in het scheppen van werkgelegenheid in eigen streek en economische ontwikkeling;
  • Steden en gemeenten moeten echte partners zijn van ondernemingen en middenstanders en de meerwaarde erkennen die kmo's en middenstandszaken voor de plaatselijke samenleving genereren;
  • Elke gemeente beschikt over een loket, dat instaat voor de dienstverlening aan kmo's en middenstanders en het verstrekken van alle nuttige overheidsinformatie;
  • Ondersteuning van de buurtwinkels, die het steeds moeilijker hebben om zich te handhaven;
  • Wonen boven winkels verder bevorderen. Handelaars die hiervoor hun (winkel)gebouwen aanpassen, kunnen zo een financiële ondersteuning van de gemeente krijgen;
  • Een verstandige aanpak bij de inplanting van winkelcentra en hypermarkten is aangewezen.

Meest Recente Posts

In de kijker

Contact

Hoe kan ik u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Contacteer mij gerust.