Keulen neemt akte van aanbevelingen Raad van Europa

02/12/2008 - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen heeft akte genomen van de aanbevelingen die het Congres van de Lokale en Regionale Besturen van de Raad van Europa heeft goedgekeurd. 

Minister Keulen wijst erop dat dit Congres de beslissing om de drie afgewezen kandidaat-burgemeesters niet te benoemen, niet ongedaan kan maken. Dat kan enkel de Belgische Raad van State, indien de drie kandidaat-burgemeesters bij dit hoogste administratieve rechtscollege van België tegen de beslissing van Keulen in beroep zouden gaan.

Het Congres van Lokale en Regionale Besturen is geen rechtbank, maar een politiek orgaan met een veertigtal lokale en regionale verkozenen - zoals burgemeesters - als stemgerechtigde leden (standing commitee). De deelnemers aan het Congres worden niet aangesteld door de regeringen van de lidstaten van de Raad van Europa, maar door de belangenverenigingen van de lokale besturen.

Congres van VVSG's

De Belgische vertegenwoordigers in de organen van het Congres werden aangeduid na overleg van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) met zusterverenigingen in het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De kwestie van de niet-benoemde burgemeesters werd door de Waalse en Brusselse Franstalige vertegenwoordigers bij het Congres geïnitieerd. In de congresorganen die zich totnogtoe over de zaak van de niet-benoemde burgemeesters hebben gebogen, waren geen Vlamingen vertegenwoordigd (wel Franstalige Belgen).

De enige toetssteen waarmee het Congres naar de zaak van de niet-benoemde burgemeesters heeft gekeken is niet de Europese, Belgische of Vlaamse regelgeving, maar het Charter van de Lokale Besturen. Dit Charter is erg waardevol: het wil voor de lokale besturen in de lidstaten van de Raad van Europa een maximale autonomie verwezenlijken. De rechtstreekse verkiezing van de burgemeester is hierin de belangrijkste doelstelling. Aangezien er geen politieke meerderheid voor bestaat, heeft België dit artikel uit het Charter niet geratificeerd.

Populariteit is niet enige criterium

Het Congres heeft vanmiddag dus louter door de bril van de populariteit naar het dossier van de niet-benoemde burgemeesters gekeken: degene met de meeste stemmen moet burgemeester worden. Volgens de Vlaamse en federale regelgeving in België, is populariteit inderdaad een belangrijk criterium bij het voordragen van de burgemeester (hij of zij moet voorgedragen worden door een meerderheid van de verkozenen in de gemeenteraad) maar bij de benoeming niet het enige.

De Vlaamse overheid verlangt van de burgemeesters ook loyauteit, met name de bereidheid om wetten en decreten, procedures en voorschriften van de federale en Vlaamse overheid op het terrein te respecteren en toe te passen. Wat loyauteit betreft blijven de drie niet-benoemde burgemeesters zwaar in gebreke door in hun voordracht te laten opnemen dat ze zich niet aan Vlaamse regels gaan houden en dit ook bij elke gelegenheid die ze krijgen te herhalen, zoals nog vorige week. Ze blijven ook herhalen dat ze arresten van het hoogste administratieve rechtscollege naast zich neer zullen leggen. Zolang aan die houding niets verandert, kunnen ze niet benoemd worden.

Rechtstreekse verkiezing burgemeester

Het Congres heeft ook aanbevelingen aangenomen die gericht zijn op regels die de benoeming van de drie kandidaat-burgemeesters naar Belgische en Vlaamse regelgeving op dit moment verhinderen. Zo beveelt het Congres België aan de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester in te voeren en de faciliteiten- en taalwetgeving te wijzigen.

"Zelf ben ik voorstander van de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester", zegt Keulen, "maar dan blijft nog de toetsing van de loyauteit ten aanzien van het uitvoeren van richtlijnen van hogerhand bestaan. Daardoor verandert de zaak van de drie niet-benoemde burgemeesters dus niet".

Tot slot wenst minister Keulen zijn vertegenwoordiger Fons Borginon en de Vlaamse vertegenwoordiger in het Congres, VVSG-voorzitter Jef Gabriels, van harte te danken voor de inspanningen die zij zich getroost hebben om de andere lokale verkozenen in het Congres te overtuigen zich niet zonder kennis van zaken in het Belgische communautaire wespennest te steken. "Ik ben er zeker van dat vandaag heel wat meer leden van het Congres weten dat er in België een taalgrens loopt dan gisteren", meent Keulen.

Tenslotte is de minister de uithalen van de kandidaat-burgemeesters dat hij de democratie niet naleeft, beu. "Zij leven de wet niet na en houden vol dat ze dat zullen blijven doen. Zij willen niet van hun wettelijke beroepsmogelijkheid in België gebruik maken. Zij kunnen zomaar zeggen dat ze zich niet hoeven te schikken naar arresten van het hoogste administratieve rechtscollege van het land. Wie zo'n strafblad heeft, moet geen lessen in democratie geven."

Meest Recente Posts

In de kijker

Contact

Hoe kan ik u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Contacteer mij gerust.