Fons Borginon vertegenwoordigt Keulen in Straatsburg

02/12/2008 - Fons Borginon vertegenwoordigt Vlaams minister Marino Keulen op de vergadering van het Congres voor Lokale en Regionale Autoriteiten van de Raad van Europa in Straatsburg. Lees hierna de tussenkomst van de heer Borginon.

Als districtsraadslid in Berchem is Borginon een verkozen politiek mandataris. Hij is bovendien een jurist die als voormalig parlementslid en fractieleider in de Kamer een alom gewaardeerd kenner is van de taalwetgeving en de Belgische communautaire verhoudingen. Fons Borginon is tenslotte ook erg vertrouwd met de werking van de Raad van Europa.

Zoals hij al eerder heeft aangekondigd, gaat minister Keulen niet in op de uitnodiging van het Congres om zelf het debat in Straatsburg bij te wonen. Hij heeft de onderzoekscommissie van het Congres uitgebreid ontvangen medio mei en alle mogelijke uitleg in drie talen gegeven.

Bovendien maakt de eventuele juridische rol die de minister in de kwestie van de niet-benoemde burgemeesters dient te spelen, het hem niet mogelijk om over de zaak in Straatsburg een debat te voeren. De niet-benoemde burgemeesters beschikken na het tweede niet-benoemingsbesluit opnieuw over een beroepsmogelijkheid bij de Raad van State, het hoogste Belgische rechtscollege. Vreemd genoeg hebben zij daar naar aanleiding van de eerste niet-benoeming geen gebruik van gemaakt. Wat minister Keulen in Straatsburg zou zeggen, zou dus gebruikt kunnen worden in die eventuele beroepsprocedure. Minister Keulen vraagt de niet-benoemde burgemeesters met aandrang om ditmaal wel beroep aan te tekenen bij de Raad van State.

Debat dreigt procedure Raad van State te doorkruisen

Daarom dringt Keulen ook aan om het debat in het Congres uit te stellen. Eenmaal de zaak van de niet-benoemde burgemeesters naar Belgisch recht zou uitgeklaard zijn, kunnen alle partijen met meer openheid en armslag debatteren over de manier waarop in Belgiƫ de spelregels van de lokale democratie worden nageleefd. Minister Keulen wijst er alleszins op dat de niet-benoeming van de burgemeesters enkel ongedaan kan worden gemaakt door de Raad van State, en niet door de Raad van Europa.

Lees hier de tussenkomst van Dhr. Borginon bij de Raad van Europa.

Meest Recente Posts

In de kijker

Contact

Hoe kan ik u helpen?

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Contacteer mij gerust.