$type=slider$snippet=hide$cate=0$au=0$cm=0$show=home

$show=mobile

 

Leugens van Muyters in het nieuws

De TIJD | 19-01-2012, p.8 - Muyters moet weer door het stof kruipen - Vlaams N-VA-minister in opspraak door beledigende mail over parlement Oppositie dient motie van wantrouwen in

Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) was zaterdag nog vrolijk aan het dansen op de nieuwjaarsreceptie van zijn partij. Gisteren zat hij er verslagen bij in het Vlaams Parlement. In de commissie Financiën lag hij zwaar onder vuur over de communicatie van zijn kabinet rond de hervorming van de verkeersbelasting. In een mail die Marino Keulen (Open VLD) onderschepte, wijst het kabinet-Muyters de oppositie met de vinger voor het uitstel van die hervorming (zie gescande mail). Ook gaat het kabinet ervan uit dat het parlement 'geen enkele inhoudelijke wijziging aan de formule zal doorvoeren'.De oppositie nam het voortouw bij de kritiek, maar ook de meerderheid gaf toe dat de minister uit de bocht was gegaan. 'Praat niet recht wat krom is', riep Matthias Diependaele zijn partijgenoot op. 'Het klopt dat de communicatie van de minister getuigt van weinig respect voor de parlementaire democratie.' Ook de coalitiepartij sp.a hekelde de toon van de mail 'alsof het parlement er niet toe doet'. 'Als het recht op hoorzittingen ons wordt afgenomen, zitten we in een soort totalitair regime', zei Bart Martens.Na de hevige kritiek sloeg Muyters een mea culpa. 'Ik verontschuldig mij voor de termen in de mail. Natuurlijk zal ik rekening houden met de opmerkingen van het parlement, want ik heb er het volste respect voor. Ik kom bijvoorbeeld nooit te laat om de kostbare tijd van de parlementsleden niet te verspillen.'

Motie

Daarmee leek het incident gesloten. Maar dat was buiten de oppositie gerekend. Open VLD, LDD en Groen kondigden aan dat ze samen een motie van wantrouwen indienen. Ook Vlaams Belang zal dat doen. Een motie van wantrouwen kan in theorie tot het ontslag van een minister leiden en is voor het Vlaams Parlement een primeur.Gelukkig kreeg minister Muyters ook rugdekking van zijn coalitiegenoten. 'De oppositie haalt opeens een parlementaire bazooka boven', reageerde Eric Van Rompuy (CD&V), de voorzitter van de commissie Financiën. 'Dat legt vooral de zwakte van de oppositie bloot, niet die van de minister.'Maar volgens de oppositie gaat het om de zoveelste blunder, die de spreekwoordelijke emmer doet overlopen. 'We hebben heel zwakke excuses gehoord', zei Marino Keulen (Open VLD). 'Het gebrek aan parlementaire ervaring van Muyters reflecteert in de toon waarmee hij over het parlement praat. Ook controlerende instanties zoals het Rekenhof laken regelmatig Muyters' gebrek aan transparantie.'

Ontslag

Volgende week volgt een stemming in het Vlaams Parlement. Als de plenaire vergadering de motie aanneemt, wordt Muyters ontslagen. Die kans is klein, omdat de meerderheidspartijen hun vertrouwen al hebben bevestigd. 'De minister heeft zich verontschuldigd. We moeten ons opnieuw concentreren op de inhoud', oordeelde Bart Van Malderen, de fractievoorzitter van de sp.a. Ook Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) behoudt het vertrouwen in Muyters. Hij noemde het incident 'een akkefietje'.Toch is de kous niet af. De vertrouwensstemming zal volgende week ongetwijfeld nog vuurwerk opleveren in het Vlaams Parlement en doet de reputatie van Muyters weinig goed. Voor communicatieadvies kan hij alvast te rade gaan bij zijn collega-minister Ingrid Lieten (sp.a). Zij kwam eerder in opspraak door een uitgelekte mail met kritiek op haar collega-ministers en getuigde gisteren 'dat een ongelukkige mail je je hele leven blijft achtervolgen. Ik ben nu erg voorzichtig'.

 © Mediafin


 DeMorgen
19-01-2012, p.6
Primeur: motie van wantrouwen tegen Vlaams minister

'Excuses.' Philippe Muyters (N-VA), Vlaams minister van Financiën, móest ze gisteren aanbieden. In een mail die vanuit zijn kabinet vertrok, krijgt de oppositie de schuld voor de vertraagde invoering van een nieuwe belasting. Die oppositie dient nu een motie van wantrouwen in, een primeur.

"Op deze manier komen we in toestanden terecht zoals in Noord-Korea." Als iemand uit de oppositie dat verkondigt in een commissie kraait er geen haan naar, maar deze uitspraak was toch van een andere orde. Bart Martens, sp.a'er en dus lid van de meerderheid, fulmineerde gisteren richting minister Muyters. Aanleiding: een mail die vanop het kabinet van Muyters was gestuurd naar 'een burger', die had gevraagd wanneer de vernieuwde belasting voor inverkeersstelling precies in voege zou gaan. Het plan was: 1 januari.De burger kreeg antwoord. "De datum van inwerkingtreding is door het parlement verschoven naar 1 maart 2012. Ook wij betreuren dat, niet in het minst omdat we zo goed als zeker zijn dat het parlement geen enkele inhoudelijke wijziging aan de formule zal doorvoeren. Het is bijzonder jammer, maar u en wij zijn slachtoffer van een politiek spel gespeeld door Vld, Groen en LDD." Ondertekend: Thomas Pollet, woordvoerder van Muyters. De boze burger belde Marino Keulen (Open Vld) op. "Waar zijn jullie mee bezig, zeg?!", klonk het.Keulen kon zijn oren niet geloven en communiceerde meteen over "een flagrante leugen", maar daar bleef het niet bij. Muyters kreeg het gisterochtend in de commissie zwaar te verduren. Zelfs zijn eigen N-VA moest toegeven dat dit niet goed te praten viel. Sp.a-er Bart Martens begon over "Noord-Korea" en "du jamais vu". De oppositie ging verschroeiend tekeer. Keulen achteraf: "Dit is gewoon grof. De regering is zélf veel te laat met een decreetvoorstel naar het parlement gekomen en de daaropvolgende hoorzittingen zijn ook door de meerderheid gevraagd. Bovendien minacht Muyters het parlement: hij zegt dat die niets gaat veranderen aan de maatregel." Lode Vereeck (LDD): "De minister weet gewoon niet hoe het parlement werkt."Muyters probeerde het met excuses, maar alleen sp.a vindt die volstaan. "In de veronderstelling dat de minister het parlement nu zijn werk laat doen", dixit Martens. Minister-president Kris Peeters (CD&V) bevestigde zijn vertrouwen, nadat Muyters ook nog eens publiek zijn excuses aanbood. "Het is helemaal mijn bedoeling niet om de werking onderuit te halen... Er zal vanuit mijn kabinet geen enkele mail meer vertrekken waarin de gevoelens die op dat kabinet leven, staan. Die mail had beter moeten geformuleerd worden. Men maakt hier iets veel groter van dan het is."Nooit eerder werd een motie van wantrouwen ingediend tegen een minister in het Vlaams Parlement. CD&V-Kamerlid Eric Van Rompuy noemt het "grotesk" en "een parlement onwaardig", maar de oppositie volhardt in de verontwaardiging. "Muyters kan zijn uitgebreide portefeuille niet aan", zegt Vereeck. "Muyters is een brokkenpiloot", stelt Keulen. Het 'incidentenlijstje' is ondertussen lang. Eerst was er de discussie rond de dopingcontroles. Keulen: "Muyters wilde toen advocaten betalen voor de verdediging van sporters, maar die zouden zo tegen zijn eigen administratie procederen.Er was ook nog de belegging in de Gemeentelijke Holding, waarover Muyters veel te laat het parlement informatie gaf..." Vereeck vult met plezier aan. "En dan was er ook nog de topsportschool handbal in Hasselt. Tegen een ouder zegde hij dat die zou sluiten, terwijl hij en public verklaarde dat die beslissing nog niet was genomen."De kritiek wordt nu gebundeld in de motie, waarin ook een potentiële vervanger moet worden aangeduid. LDD heeft al een naam: parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA). Vereeck: "Die wilde minister worden, zodus. We zoeken ook iemand met parlementaire ervaring." Vlaams Belang volgt, Open Vld heeft nog niet beslist. Groen-fractievoorzitter Watteeuw zou "een vrouw een goed idee" vinden.

 © De Persgroep Publishing

De Standaard 
19-01-2012, p.9

Muiterij tegen Muyters

Oppositie zet door met motie van wantrouwen

De motie van wantrouwen tegen Philippe Muyters (N-VA) dreigt een rondje 'bazooka-schieten voor de galerij' te worden.

Van onze redacteur

'De oppositie heeft nooit het vertrouwen aan de regering gegeven, dan is het vreemd dat ze dat nu wil opzeggen.' Met die woorden smoorde Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) gisteren de opstand tegen zijn minister van Begroting in de kiem. Onder leiding van Marino Keulen (Open VLD) kondigden Open VLD, Groen en LDD aan samen een motie van wantrouwen in te zullen dienen tegen minister Philippe Muyters (N-VA). Het is de eerste keer dat in het Vlaams Parlement naar dat 'wapen' gegrepen wordt.

Muyters en Keulen zitten mekaar al een tijdje in de haren over de Belasting op de inverkeerstelling. De hervormde en groenere versie daarvan zou normaal dit jaar op 1 januari in voege treden. De oppositie vroeg echter hoorzittingen over de zaak, waardoor de timing met twee maanden opgeschoven is.

In een mail die bij Keulen terechtkwam, steekt het kabinet-Muyters zijn frustratie daarover niet onder stoelen of banken: 'Ook wij betreuren dat, niet in het minst omdat we zo goed als zeker zijn dat het parlement geen enkele inhoudelijke wijziging aan de formule zal doorvoeren. Het is bijzonder jammer, maar u en wij zijn slachtoffer van een politiek spel gespeeld door VLD, Groen! en LDD', luidt het in de mail.

'Leugenachtig en grof', zegt Keulen. De oppositiepartijen nemen het niet dat a) Muyters hen de schuld geeft voor de vertraging en b) hij op voorhand zegt dat het parlement niets meer zal kunnen wijzigen. Vanuit de meerderheid liet SP.A'er Bart Martens gisteren eveneens zijn ongenoegen de vrije loop. Zelfs N-VA'er Matthias Diependaele wilde 'niet rechtpraten wat krom is'.

Zonder emoties

Muyters moest door het stof. Hij verontschuldigde zich voor het ongelukkige woordgebruik. 'Ik zie duidelijk dat die mail de indruk wekt dat ik kritiek heb op de onafhankelijke werking van het parlement. Ik wil duidelijk stellen dat ik het volste respect heb voor de werking van het parlement.' Hij verduidelijkte dat er al een brede consensus over de zaak was binnen de Vlaamse regering en dat de belangrijkste Vlaamse adviesraden en de Raad van State de zaak al tegen het licht hielden. Muyters knoopte zijn medewerkers ook in de oren dat hij geen persoonlijke emoties meer wil zien in communicatie over beslissingen van het parlement.

Voor de meerderheidspartijen volstond dat om de bladzijde om te slaan. De oppositie zet echter door met de motie. 'Ik betreur dit', zegt Muyters. 'Zo maken ze van een mug een olifant.'

Met hun motie van wantrouwen, een krachtig instrument dat nooit eerder gebruikt is in het parlement, wekken de oppositiepartijen de indruk die olifant/mug met een bazooka te willen omleggen. Maar nu de meerderheid het vertrouwen in Muyters bevestigd heeft, bestaat de kans dat ze zichzelf ermee in de voet zullen schieten.

 © Corelio

Het Laatste Nieuws 
19-01-2012, p.2


Oppositie krijgt "leugenachtige" Philippe Muyters niet weg

Vlaams minister van Financiën Philippe Muyters (N-VA) heeft gisteren een lawine van kritiek in het Vlaams Parlement overleefd. Hij was verplicht om er zich te excuseren voor een mail aan een burger waarin hij de schuld voor het uitstel van een hervorming gemakshalve in de schoenen van de oppositie had geschoven.

Die excuses volstonden niet voor Open Vld. "Wij dienen een motie van wantrouwen in", zei Marino Keulen, gevolgd door Groen en LDD. Zo'n motie is een primeur voor het Vlaams Parlement, maar ze blijft zonder gevolgen voor Muyters. De Vlaamse regering liet bij monde van minister-president Kris Peeters (CD&V) weten dat ze het vertrouwen in de minister behoudt. De mail in kwestie was het antwoord van Muyters aan een burger die informeerde naar de inwerkingtreding van de hervormde belasting op inverkeerstelling (BIV). "U en wij zijn het slachtoffer van een politiek spel gespeeld door de oppositie", had Muyters gemaild."Grof en leugenachtig", vond Open Vld. Voor Groen ging het om "een zware deontologische fout" en voor LDD om "een vuile streek van een dirty dancer". Zelfs de meerderheidspartijen, zijn eigen N-VA incluis, waren niet te spreken over de handelwijze van Muyters. Die verontschuldigde zich gisteren dan ook voor zijn taalgebruik, maar daarmee is de kous wat hem betreft af. "Ik ga hier niet licht over, maar ik heb de indruk dat men van een mug een olifant maakt." (JS)

 © Het Laatste Nieuws[In de kijker]_$type=sticky$cate=0$count=4$cate=1$icon=1$meta=0$hide=home

[Events]_$type=carousel$cate=0$show=post

[Open VLD Lanaken]_$type=two$cate=0$meta=0$rm=0$c=6$snip=0$hst=https://openvldlanaken.blogspot.be/

Naam

artikel,785,event,37,foto,48,in de kijker,4,pers,671,video,24,
ltr
item
Marino Keulen: Leugens van Muyters in het nieuws
Leugens van Muyters in het nieuws
Marino Keulen
https://marinokeulen.blogspot.com/2012/01/leugens-van-muyters-in-het-nieuws.html
https://marinokeulen.blogspot.com/
https://marinokeulen.blogspot.com/
https://marinokeulen.blogspot.com/2012/01/leugens-van-muyters-in-het-nieuws.html
true
3729302640039077902
UTF-8
Alle berichten geladen Geen zoekresultaten ONTDEK MEER Lees meer Beantwoorden Cancel antwoord Delete door Home PAGINA'S BERICHTEN Ontdek Alles VOOR U AANGERADEN LABEL ARCHIEF ZOEKEN ALLE BERICHTEN Geen zoekresultaten Terug Home Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zon Maa Din Woe Don Vrij Zat Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec zojuist 1 minuut geleden $$1$$ minutes ago 1 uur geleden $$1$$ hours ago Gisteren $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago meer dan 5 weken geleden Volgers Volg THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy