Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 7 november 2017

Persbericht 05-11-2017 : “Zelfrijdende shuttles in stedelijke centra weldra geen fictie meer?”

Een haalbaarheidsstudie zal moeten aantonen of er zelfrijdende shuttlebusjes vanaf 2020 zullen rondrijden in Genk en Mechelen. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Weyts op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld). “Het is positief dat De Lijn open staat voor de vragen van steden en gemeenten om de mogelijkheden rond zelfrijdende shuttles te onderzoeken. Naast de haalbaarheidsstudie zijn ook de juridische obstakels rond zelfrijdende voertuigen op de openbare weg nog een kwestie om verder te onderzoeken”, stelt Keulen vast.
De haalbaarheidsstudie wordt dit en volgend jaar uitgevoerd en zal focussen op verschillende invalshoeken of het mogelijk is een autonome shuttle te laten opereren in stedelijke centra: verkeerstechnisch, infrastructureel, ruimtelijk, financieel,… De steden Genk en Mechelen participeren voor 50% mee en voor elke stad wordt een aparte studie gedaan.
De snelheid van de shuttles is een specifiek punt van onderzoek gelet op het feit dat deze sterk afhankelijk is van de lokale verkeerscomplexiteit. In de meest eenvoudige verkeerssituaties zal de maximale snelheid waarschijnlijk wel hoger liggend dan 20 km/u. De gemiddelde snelheid zal veelal tussen de 10 km/u en 20 km/u liggen.
“De haalbaarheidsstudies zullen moeten uitwijzen op welke manier de zelfrijdende shuttles ingezet worden in het stadsvervoer; als een lus doorheen het centrum of als een pendel tussen een randparking en het centrum. Het is positief dat De Lijn meegaat in deze piste van enkele Vlaamse steden en we op die manier moderne technologieën omarmen. Het is evenwel onduidelijk of dit een aanvulling op het stadsvervoer dan wel een vervanging van bestaande ritten wordt. Dat dient nog verder uitgeklaard te worden”, besluit Marino Keulen.