Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 16 oktober 2017

Persbericht 15-10-2017 : “Procedure Noord-Zuidverbinding als complex project opgestart en het voorkeursbesluit wordt verwacht tegen de zomer van 2019”

 Halverwege september is de nieuwe procedure voor de aanleg van de Noord-Zuidverbinding opgestart en vond een eerste inspraakmoment plaats. Voor het einde van het jaar neemt de Vlaamse Regering een startbeslissing en kan de procedure als complex project een aanvang nemen. Uit een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) aan bevoegd minister Schauvliege blijkt dat tegen de zomer van 2019 men het voorkeursbesluit verwacht. “Op dat moment is de onderzoeksfase voorbij en kan men beginnen met de realisatie van het project”, stelt Keulen vast. “Concreet voor de Noord-Zuid betekent dit dat er tegen de zomer van 2019 duidelijkheid is over het tracé en men het projectbesluit kan opstellen met alle flankerende maatregelen in.”
“De realisatie van de Noord-Zuidverbinding kent reeds een lange geschiedenis, met de aanmelding als complex project poogt de Vlaamse Regering de definitieve verwezenlijking ervan te bewerkstelligen”, aldus Marino Keulen. Het decreet complexe projecten kent drie beslissingsmomenten (een startbeslissing, een voorkeursbesluit en een projectbesluit) en heeft als doel grote infrastructuurprojecten te versnellen. Zowel door van in het begin inspraak te voorzien als door integratie van verschillende ruimtelijke en milieutechnische procedures.

“De minister stelt wel dat men pas naar Europa zal trekken van zodra er duidelijkheid is over het voorkeurstracé. Wanneer men ervoor kiest, zoals in het huidige plan, om Natura 2000-gebied te doorkruisen moet men dit melden aan Europa”, vervolgt Keulen.


“Bijgevolg is het moeilijk om een timing te plaatsen op de realisatie van de Noord-Zuidverbinding gelet op een aantal onzekere aspecten. Wel zorgt deze aanpak en de vele inspraakmomenten ervoor dat het draagvlak zo groot mogelijk wordt en Limburg eindelijk zicht heeft op een vlotte doorstroming van de Noord-Zuidas”, besluit Marino Keulen.