Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 16 oktober 2017

Persbericht 15-10-2017 : “Procedure Noord-Zuidverbinding als complex project opgestart en het voorkeursbesluit wordt verwacht tegen de zomer van 2019”

 Halverwege september is de nieuwe procedure voor de aanleg van de Noord-Zuidverbinding opgestart en vond een eerste inspraakmoment plaats. Voor het einde van het jaar neemt de Vlaamse Regering een startbeslissing en kan de procedure als complex project een aanvang nemen. Uit een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) aan bevoegd minister Schauvliege blijkt dat tegen de zomer van 2019 men het voorkeursbesluit verwacht. “Op dat moment is de onderzoeksfase voorbij en kan men beginnen met de realisatie van het project”, stelt Keulen vast. “Concreet voor de Noord-Zuid betekent dit dat er tegen de zomer van 2019 duidelijkheid is over het tracé en men het projectbesluit kan opstellen met alle flankerende maatregelen in.”
“De realisatie van de Noord-Zuidverbinding kent reeds een lange geschiedenis, met de aanmelding als complex project poogt de Vlaamse Regering de definitieve verwezenlijking ervan te bewerkstelligen”, aldus Marino Keulen. Het decreet complexe projecten kent drie beslissingsmomenten (een startbeslissing, een voorkeursbesluit en een projectbesluit) en heeft als doel grote infrastructuurprojecten te versnellen. Zowel door van in het begin inspraak te voorzien als door integratie van verschillende ruimtelijke en milieutechnische procedures.

“De minister stelt wel dat men pas naar Europa zal trekken van zodra er duidelijkheid is over het voorkeurstracé. Wanneer men ervoor kiest, zoals in het huidige plan, om Natura 2000-gebied te doorkruisen moet men dit melden aan Europa”, vervolgt Keulen.


“Bijgevolg is het moeilijk om een timing te plaatsen op de realisatie van de Noord-Zuidverbinding gelet op een aantal onzekere aspecten. Wel zorgt deze aanpak en de vele inspraakmomenten ervoor dat het draagvlak zo groot mogelijk wordt en Limburg eindelijk zicht heeft op een vlotte doorstroming van de Noord-Zuidas”, besluit Marino Keulen.

donderdag 12 oktober 2017

Belga 11-10-2017 : Vlaanderen waakzaam voor mogelijke impact gereguleerde wietteelt in Nederland


BRUSSEL 11/10 17:23 (BELGA)
Vlaams minister-president Geert Bourgeois heeft contact opgenomen met de Nederlandse ambassade omtrent de passage over de gereguleerde wietteelt in het Nederlandse regeerakkoord. Bourgeois heeft voorts federaal minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon gecontacteerd over het dossier. Aan Vlaamse kant leeft namelijk de vrees voor een mogelijke impact op de drugsgerelateerde criminaliteit in de grensgemeenten.
In het nieuwe Nederlandse regeerakkoord staat dat er een experiment komt met door de overheid gereguleerde teelt van wiet en hasj. Bedoeling is om in een aantal gemeenten te experimenteren met coffeeshops die worden     bevoorraad door telers van wiet die onder overheidstoezicht staan.
Aan Vlaamse kant, met name in de grensgemeenten, is men bezorgd over de mogelijke impact van die Nederlandse plannen. "Wij vrezen nog meer dan vandaag de dag geconfronteerd te worden met illegale cannabisplantages", zegt Marino Keulen (Open Vld), Vlaams parlementslid en burgemeester van Lanaken. "Het criminele milieu in Nederland dreigt inkomsten te verliezen en onze vrees is dat men dat verlies zal willen compenseren aan onze kant van de grens", aldus Keulen. Eenzelfde bekommernis leeft ook bij CD&V-parlementslid en burgemeester van Hoogstraten Tinne Rombouts.
Minister-president Bourgeois heeft intussen zelf contact opgenomen met de ambassadrice van Nederland. Die heeft laten verstaan dat er nog niet uitgemaakt is of het experiment zal plaatsvinden in de grensgemeenten. Als dat wel zo zou zijn, zal dat gebeuren volgens de regels van "goed nabuurschap". "De ambassadrice heeft mij ook verzekerd dat ze in overleg wil gaan met de grensgemeenten en dat het de bedoeling is om te komen tot minder overlast dan in de huidige situatie", aldus Bourgeois.
Omwille van het veiligheids- en criminaliteitsluik in het dossier, heeft minister-president ook contact opgenomen met federaal minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon.
Verder wil Vlaams minister-president Bourgeois "zo snel mogelijk" een gesprek met de Nederlandse minister-president over het Nederlandse regeerakkoord.