Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 28 september 2017

Persbericht 27-09-2017 : “Uniforme en herkenbare fietsoversteekplaatsen goed nieuws voor de fietsveiligheid”


In augustus 2017 stelde bevoegd minister voor mobiliteit Weyts de nieuwe lay-out voor de fietsoversteekplaatsen voor. Aan kruispunten zullen veilige fietsoversteekplaatsen gecreëerd worden door het logo van een fiets te voorzien op het asfalt en haaientanden en stippellijnen als markering. “De afgelopen maanden is er in het parlement geregeld discussie over gevoerd aangezien er vandaag verschillende varianten van fietsoversteekplaatsen bestaan. Met deze uniforme lay-out wil de minister duidelijkheid bieden aan de weggebruikers”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld). “Als antwoord op mijn parlementaire vraag kreeg ik een overzicht van de twintig kruispunten die al eerste aangepakt gaan worden. Het is de bedoeling om op termijn elk kruispunt op deze manier te voorzien van een veilige en herkenbare oversteekplaats.”

De lay-out werd uitgetekend door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) in overleg en binnen de schoot van het Fietsberaad Vlaanderen. Voornaamste doelstelling was het verhogen van de verkeersveiligheid ter hoogte van fietsoversteken op kruispunten dwars over de voorrang. Daar waar voorheen geen markering of slechts facultatief een fietssuggestiestrook werd voorgeschreven, biedt de nieuwe markering een oplossing voor de onduidelijke fietsgeleiding enerzijds en het beperkte attentieniveau van de afdraaiende auto voor de fietser anderzijds.

“De veiligheid voor de fietser zal vooral verhoogd worden doordat er nu eindelijk een uniform ontwerp bestaat voor fietsoversteekplaatsen aan kruispunten. De eerste van twintig aan te pakken kruispunten is reeds opgeleverd in Brecht (kruising N115 en Kapelstraat en kruising N115 en Krekelbergstraat)”, aldus Keulen. De andere negentien kruispunten vindt u in bijlage 1. Deze worden in de komende maanden aangepakt.

Aangezien het de bedoeling is om vanaf 2018 te komen met een overkoepelend vademecum voor elke weginfrastructuur zodat één geïntegreerde handleiding ontstaat voor elk type weg, komt er geen update van het vademecum fietsvoorzieningen meer. Wel is het de bedoeling dat gemeenten dit type markering ook reeds kunnen toepassen op hun gemeentewegen. Hiervoor brengt de VVSG elke gemeente op de hoogte van deze vernieuwing via hun kanalen. “Het is positief dat er een overkoepelend vademecum voor wegontwerpen komt zodat de wildgroei aan vreemde situaties een halt toegeroepen worden. Het is een eenvoudige manier om op elke weg de verkeersveiligheid aan te pakken. Elke overheid heeft hierin een verantwoordelijkheid”, besluit Marino Keulen.
  
Bijlage 1: overzicht aan te pakken kruispunten

-  Brecht: N115 x Kapelstraat/N115 x Krekelbergstraat (als eerste aangepakt in augustus 2017)
-  Zemst: N1
-  Schilde: N12
-  Heusden-Zolder: N729 x Ubbelstraat/N729 x O.L.Vrouwstraat
-  Hasselt: N2 x Crutzenstraat
-  Tongeren: N79 x E313
-  Tielt: N37 x Egemsesteenweg/N37 x Krommewalstraat/N37xN327/N37xN35
-  Ichtegem: N33 x N306/N33 x N363
-  Oostende:  R31 x N33/N318 x N341/N33 x Steensedijk
-  Jabbeke: N367 x Kerkeweg
-   Brugge: R30 x N376/N374 x Gronddam
-   Lokeren: Complex E17
-   Grimbergen: N202
-   Vilvoorde: N1 x Schaarbeeklei
-   Scherpenheuvel-Zichem: N212

-   Kraainem: R22