Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 25 juli 2017

Persbericht 24-07-2017 : “Voortgang Spartacusproject op schema, al is een busverbinding tussen Hasselt en Maasmechelen geen onderdeel van hoogwaardig openbaar vervoer”

Minister Weyts heeft de timing voor de realisatie van de sneltramverbinding tussen Hasselt en Maastricht ondertussen bijgesteld tot 2023 en ook de verbinding tussen Hasselt en Maasmechelen zal niet voor 2018 een feit zijn. “Ondanks deze bijgestelde timing blijf ik sterk geloven in het hele Spartacusproject. Zeker ook omdat op federaal niveau er ruimte is gemaakt voor de spoorlijn 18 tussen Hasselt en Neerpelt en Vlaanderen voluit blijft kiezen voor lijnen 1 en 2”, stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen vast op basis van een schriftelijke vraag aan bevoegd minister Weyts. “Daarbij komt dat Vlaanderen het nodige budget voorziet voor de realisatie.”
Lijn 1: Hasselt-Maastricht
De sneltramverbinding tussen Hasselt en Maastricht heeft de afgelopen jaren de nodige problemen gekend, maar zit momenteel op het juiste spoor. De nieuwe werkwijze met op projectniveau verschillende werkgroepen waar de Vlaamse en Nederlandse partners aan deelnemen verlopen naar wens. Er dienen nog een aantal zaken gefinaliseerd te worden: bv. een nieuw bestemmingsplan voor het traject in de Maastrichtse binnenstad en de omvorming van het spoor tussen Lanaken en Maastricht tot lokaal spoor zodat naast goederenvervoer en ook personenvervoer mogelijk is op Nederlandse grondgebied.
Lijn 2: Hasselt-Maasmechelen
De verbinding tussen Hasselt en Maasmechelen zou eerst via een trambus gaan verlopen, maar onderzoek wees uit dat dit geen haalbare optie was. Daarom kondigde de minister nu aan om met een busverbinding te werken en doorstromingsmaatregelen op het traject door te voeren specifiek voor deze bus. Tegen 2018 wil men hiermee van start gaan. Op termijn is het nog steeds de bedoeling om middels een sneltram dit traject af te leggen.

“Momenteel zijn er reeds busverbindingen tussen Maasmechelen en Hasselt, bijgevolg lijkt deze optie er eerder op gefocust om op korte termijn een snellere verbinding mogelijk te maken. Dit is voor Open Vld echter geen voorbeeld van hoogwaardig openbaar vervoer, wat het Spartacusproject uiteindelijk hoort te zijn, dit is slechts een tussenoplossing. De definitieve verbinding hoort via een sneltram te gebeuren”, besluit Keulen.


woensdag 19 juli 2017

Persbericht 13-07-2017 : “Spitsstroken op heel korte termijn aangelegd op de E313 en E314” Belangrijk nieuws voor Limburg

In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken heeft Marino Keulen (Open Vld) een vraag gesteld aan bevoegd minister Weyts over een eventuele verbreding van de snelwegen op het Limburgse grondgebied. “Na enkele zware ongevallen met vrachtwagens in de week van 19 juni en het bijhorende fileleed blijkt eens te meer dat de 2x2 snelwegen amper uitgerust zijn om al het verkeer te slikken en bij de minste calamiteit staan er files”, stelt Keulen vast. “In het SALK-rapport wordt gevraagd voor een verbreding van de E313 en de E314 en de minister zet hiermee door en concretiseert de spitsstroken op beide autosnelwegen.”
Spitsstroken op de E313 en E314

Wat de uitbreiding van de capaciteit had de minister nieuws over de spitsstroken op de E313 en E314.

E314: de studies voor een spitsstrook Wilsele-Aarschot (richting Lummen) lopen en volgend jaar zal men starten met de voorbereidende werken (o.a. aan de bruggen en bijkomende asfalteringswerken). Hiervoor wordt 47 miljoen euro voorzien. Tegen 2019 zal deze operationeel zijn.

E313: wordt voorzien tussen Lummen en Beringen in beide richtingen en is opgenomen in het programma van AWV in 2017 ter waarde van 10 miljoen euro. De werken zullen zo spoedig mogelijk starten om operationeel te zijn in 2018. De pechstrook wordt omgevormd tot een spitsstrook met pechhavens. In de richting van Lummen wordt de weg dan opnieuw aangelegd. Onderzoek naar de capaciteitsuitbreiding tussen Ranst en Antwerpen wordt afgerond en moet het verkeer richting Antwerpen vlotter laten verlopen op termijn.

“Dit is belangrijk nieuws voor Limburg en eindelijk worden de spitsstroken (en de uitbreiding van de capaciteit) concreet en op korte termijn gerealiseerd”, aldus Keulen. “De E313 en E314 hebben van meet af aan te maken gehad met capaciteitsproblemen en deze uitbreiding is een noodzakelijke volgende stap.”

Inhaalverbod voor vrachtwagens

In de marge van deze vraag, vroeg Marino Keulen ook naar het inhaalverbod voor vrachtwagens. De minister stelde dat het algemeen inhaalverbod voor vrachtwagens federaal is geregeld en enkel de uitzondering van de inhaaltoelating wordt aangegeven met behulp van verkeersborden.

Dit is de omgekeerde situatie van de buurlanden, daar wordt het inhaalverbod gesignaleerd. De minister pleit ervoor om in ons land de regels te conformeren naar de regelgeving in onze buurlanden. Deze nieuwe verkeersborden worden in Vlaanderen voorbereid door alvast de locaties te selecteren. Maar kunnen pas geplaatst worden na publicatie van het nieuwe artikel in de wegcode.

“Het nieuwe artikel in de wegcode is een stap vooruit, maar een belangrijker punt is handhaving. Dit mag bijkomend gecontroleerd worden en kan mee opgenomen worden in de uitrol van het ANPR-cameraschild”, besluit Keulen.


dinsdag 18 juli 2017

Persbericht 17 juli 2017 : “ Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat de eigen districtsgebouwen van zonnepanelen voorzien om zelf energie op te wekken”

Vlaams minister van Energie Tommelein lanceerde enkele weken geleden het voorstel om grote energieverbruikers zoals de NMBS of De Lijn zelf duurzame energie te laten opwekken. Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) stelde over de mogelijkheden bij een ander Vlaams agentschap, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), een schriftelijke vraag aan bevoegd minister Weyts. “Uit het antwoord blijkt dat AWV in 2016 een onderzoek is gestart naar het zelf opwekken van groene stroom op basis van het verbruik, maar vooralsnog alle energie haalt bij het Vlaams Energiebedrijf. Deze voorzien wel in 100% groene stroom, maar AWV zelf wekt er nog geen op. In de loop van dit jaar worden wel zonnepanelen geplaatst op de districtsgebouwen en dat is een voorzichtige eerste stap”, stelt Keulen vast.
De conclusie van het onderzoek van AWV naar het zelf opwekken van duurzame energie op basis van het huidige verbruik, was dat zonnepanelen de meest voordelige investering zijn. Daarom zal er voor dit jaar een investering van €500.000 gebeuren om de districtsgebouwen van zonnepanelen te voorzien.
“Naast de gebouwen bezit AWV ook nog heel wat kunstwerken (bv. bruggen, installaties boven autosnelwegen, tunnels …) waar ook groene stroom opgewekt kan worden, maar daar is helaas momenteel nog geen sprake van en dat is een gemiste kans”, aldus Marino Keulen.

vrijdag 14 juli 2017

Persbericht 13-07-2017 : “Een rechtstreekse busverbinding tussen Mol en Meerhout behoort momenteel niet tot de mogelijkheden”

De gemeente Meerhout, TreinTramBus en Alleman Mobiel zijn voorstander van een rechtstreekse busverbinding tussen Meerhout en Mol, maar De Lijn reageert afwijzend blijkt uit het antwoord van minister Weyts op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld). “Uit een uitgebreide enquête bij 1.200 reizigers blijkt dat er wel degelijk vraag naar is, maar De Lijn heeft besloten om niet aan deze vraag te voldoen. Dat is perfect mogelijk binnen het huidige systeem van basismobiliteit. Voor de reizigers tussen Mol en Meerhout brengt de toekomst wel beterschap wanneer de steden en gemeenten zelf het openbaar vervoer vorm kunnen geven binnen basismobiliteit”, klinkt Keulen optimistisch voor de reiziger.
De Lijn heeft de enquêteresultaten bekeken en hoewel men deze waardevol vindt, volstaat dit niet om een investeringen in een rechtstreekse busverbinding te rechtvaardigen. Uit de vervoersstromen van het Vlaamse Verkeerscentrum blijkt ook dat dat  de verbinding Mol-Meerhout aanzienlijk minder sterk dient te worden ingeschat dan de gemeente zelf aangeeft. Geel en Mol hebben een gelijkwaardige aantrekking op Meerhout. Een rechtstreekse busverbinding levert bijgevolg geen extra reizigers op volgens De Lijn.

“Wanneer de gemeente Meerhout toch een busverbinding wil voorzien, kan men dit momenteel via het systeem van de derde betaler realiseren. Op korte termijn, binnen basisbereikbaarheid, kan de vervoerregio hierin zelf autonome beslissingen nemen omtrent het vervoer op maat, maar binnen het huidige kader is dit nog niet mogelijk en beslist De Lijn in deze”, besluit Marino Keulen.


woensdag 12 juli 2017

Servé Moonen versterkt de rangen van Open Vld-Lanaken

Na de voorstelling van Joeri Vangelabbeek kunnen we u meedelen dat we een tweede kandidaat hebben om onze groep te versterken: Servé Moonen uit Smeermaas. Servé is 50 jaar en gehuwd met Marc, heeft een zoon en is vooral bekend als voorzitter van de Raad van 11 van CV Nit te geluive en provinciaal FEN-commissaris. Beroepsmatig werkt hij bij een schoonmaakbedrijf. In Smeermaas en omstreken is hij vooral bekend als tweevoudig oud Prins-Carnaval (1988 en 2015).

“Als sociaal voelend persoon ben ik zeer betrokken bij wat er leeft in de gemeenschap van Smeermaas en wil ik daar zelf graag mijn steentje toe bijdragen. Daarom grijp ik deze kans met beide handen”, stelt Servé enthousiast.

Voorzitter Johnny Grosemans vult aan: “voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 willen we onze sterke groep aanvullen met betrouwbare kandidaten en we zijn dan ook blij dat Servé de stap waagt en zich bij ons engageert.”


Open Vld-Lanaken kijkt uit naar de samenwerking met Servé.

donderdag 6 juli 2017

Belga 05-07-2017 : Vijf bijkomende dienstverleners in de running voor kilometerheffing vrachtwagens

BRUSSEL 05/07 11:23 (BELGA)
Er zijn vijf bijkomende dienstverleners in de running voor het systeem van de kilometerheffing voor vrachtwagens in ons land. Momenteel hebben twee dienstverleners, met name Satellic en Axxes, een accreditatie van Viapass, de interregionale overheidsinstelling die de kilometerheffing controleert en coördineert namens de gewesten. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Marino Keulen (Open Vld).
Sinds april 2016 moeten vrachtwagens van meer dan 3,5 ton in België een tol betalen voor het gebruik van bepaalde wegen. Momenteel zijn er in het systeem twee dienstverleners actief waar transporteurs onder meer de nodige On-Board Units (OBU's) of tolkastjes kunnen aankopen. Het gaat om Satellic en Axxes.
Maar er zijn vijf nieuwe kandidaat-operatoren in de running om op de Belgische markt te komen. Ze moeten daarvoor eerst een accreditatie krijgen bij Viapass. Het accreditatieproces bestaat uit verschillende stappen. Dat gaat van een 'Letter Of Intent' of intentieverklaring tot uitgebreide testen met het systeem van de kandidaat-dienstverlener.

De vijf kandidaat-dienstverleners zijn Eurotoll, Telepass en Total Marketing Services. Zij staan al het verst in hun erkenningsprocedure en zijn bezig aan de tests. Ook het Tsjechische W.A.G Payment Solutions en het Duitse T-Systems EETS hebben hun plannen overgemaakt.

dinsdag 4 juli 2017

Persbericht politie Lanaken-Maasmechelen 02-07-2017

Tijdens de nacht van zaterdag 1 juli op zondagmorgen 2 juli heeft er- in het kader van de verkeersveiligheid – een SLIM actie plaats gevonden op het grondgebied van de politiezone Lanaken-Maasmechelen.
Op twee locaties in Lanaken en Maasmechelen werden voertuigen gecontroleerd.

We willen u graag volgende resultaten meegeven:

-          In totaal werden 127 bestuurders gecontroleerd.
-          Eén bestuurder blies positief en kreeg een rijverbod van 6 uren opgelegd.
-
   Zes bestuurders bliezen A van alarm en kregen allen een onmiddellijke inning.
-          Drie personen werden geverbaliseerd omwille van het niet dragen van de gordel.
-          Er werd één proces-verbaal opgemaakt voor een niet verzekerd voertuig dat ter plekke werd getakeld.
-
    Er werden twee processen-verbaal opgemaakt inzake drugs in het verkeer.
-          Eén bestuurder kreeg een proces-verbaal van waarschuwing voor een niet-gekeurd voertuig.
-          Eén bestuurder kreeg een proces-verbaal voor het negeren van een rood licht.
-

   Verder werd er nog een proces-verbaal opgesteld inzake zwaar vervoer.

Persbericht politie Lanaken-Maasmechelen 30-06-2017 : CONTROLE AFVALTRANSPORTEN IN LANAKEN EN MAASMECHELEN

CONTROLE  AFVALTRANSPORTEN IN LANAKEN EN MAASMECHELEN


Op donderdag 29 juni organiseerde het team verkeer van de politie Lanaken-Maasmechelen een controle op afvaltransporten en zwaar vervoer. Dit in samenwerking met de milieu-inspectie. Er werden 28 voertuigen gecontroleerd waarvan er uiteindelijk 10 voertuigen effectief afval aan het transporteren waren. Twee van deze tien transporten kregen een administratieve sanctie. Twee vrachtwagenbestuurders waren niet in orde met de rust- en rijtijden en moesten onmiddellijk een boete betalen. Verder werden er nog boetes uitgeschreven voor het gebruik van de GSM achter het stuur en het niet kunnen tonen van de nodige boorddocumenten. 

Belga 03-07-2017 : Klassieke flitscamera met filmrolletje sterft uit

BRUSSEL 03/07 10:44 (BELGA)
De klassieke flitscamera's met een filmrolletje verdwijnen en worden vervangen door digitale camera's. Er komen in principe ook geen klassieke flitscamera's meer bij omdat de Vlaamse overheid wil inzetten op trajectcontroles. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Open Vld-parlementslid Marino Keulen.
Vlaams minister Weyts kondigde recent nog dertig nieuwe trajectcontroles aan. Dat systeem, waarbij de gemiddelde snelheid van een wagen over een bepaald traject wordt gecontroleerd, moet onder meer helpen in de strijd tegen het gevaarlijke fenomeen van het bruusk remmen (en nadien weer optrekken) aan statische flitspalen.
Klassieke statische flitspalen komen er de komende jaren in principe niet bij, zo antwoordt minister Weyts op een vraag van parlmentslid Marino Keulen (Open Vld). Daar waar mogelijk zullen de bestaande flitspalen ook ingezet worden om trajectcontrole te realiseren. Dat kan natuurlijk enkel met digitale technologie. De klassieke flitspalen met filmrolletjes zullen gaandeweg verdwijnen en vervangen worden door digitale toestellen.
"In het Vlaams verkeersveiligheidsplan dat in 2016 werd goedgekeurd is deze keuze gemaakt om het hoofdstuk van de natte filmrolletjes definitief af te sluiten en radicaal digitaal te gaan. Ook de roodlichtcamera's zullen dus worden gedigitaliseerd", aldus Weyts.

"Het radicaal digitaal gaan met betrekking tot de flitspalen is een goede zaak", reageert Marino Keulen. "De klassieke flitscamera heeft zijn beste tijd gehad en trajectcontroles bieden perspectief op een betere handhaving van de snelheidslimieten en een positieve trend in de ongevallenstatistieken."