Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 2 maart 2017

Persbericht 28-02-2017 : “Uitrol van rateltikkers aan verkeerslichten blijft beperkt en hiervoor moet de Vlaamse Regering een tand bijsteken”

Momenteel zijn er in Vlaanderen 164 verkeerslichtinstallaties uitgerust (van de 1.692), ofwel 9,7%, met rateltikkers voor blinden en slechtzienden. Dit blijkt uit het antwoord van minister Weyts op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld).

Over dit onderwerp stelde Marino Keulen in november 2014 een gelijkaardige vraag en toen bleek dat 148 (ofwel 9,2%) van de verkeerslichten op gewestwegen uitgerust waren met akoestische en tactiele signalen. “Uit de recente cijfers blijkt dus dat er een stijging is, alleen is dit een vrij beperkte stijging. Zeker aangezien de minister inzet op verkeersveiligheid en er een uitgebreide uitrol van slimme verkeerslichten is. Rateltikkers en andere voorzieningen voor slechtzienden zouden volgens mij standaard opgenomen moeten worden in de aanpassing van verkeerslichten en niet, zoals nu het geval is, na goedkeuring door de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid (PCV)”, stelt Keulen voor.

“We moeten jammer genoeg wel vaststellen dat de huidige werkwijze niet opschiet, dit terwijl verkeersveiligheid en de sociale mobiliteit van blinden en slechtzienden kernthema’s zijn van de Vlaamse Regering. Hierin moet absoluut een tand bijgestoken worden”, aldus Keulen.


Positief is dat sinds 2015 ook steden en gemeenten die volgens het Ruimtelijk Structuurplan als regionaal-stedelijk gebied zijn ingedeeld, de bijkomende mogelijkheid voorzien om een algemene aanvraag in te dienen voor het plaatsen van voorzieningen voor blinden en slechtzienden op alle kruispunten op hun grondgebied die in de bebouwde kom zijn gelegen. “Dit moet er op termijn voor zorgen dat ook binnen de bebouwde kom in steden en grotere gemeenten er meer voorzieningen voor veilige oversteekplaatsen voor blinden en slechtzienden kunnen komen”, besluit Marino Keulen.