Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 27 februari 2017

Persbericht 14-02-2017 : “Vlaanderen investeert fors in slimme verkeerslichten”

Vlaanderen investeerde in 2016 extra middelen in bijkomende slimme verkeerslichten, maar de weg is nog lang om via goed afgestelde verkeerslichten voor een vlotte doorstroming te zorgen stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen vast. “In 2016 werden in Vlaanderen 325 lichtenregelingen aangepast. Minister Weyts stelde als doel voorop in 2015 om jaarlijks 350 verkeerslichten aan te pakken, zodat vier jaar later elk verkeerslicht een slim verkeerslicht zou zijn. Vorig jaar haalde men dit aantal niet, maar het team verkeersplanners van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is uitgebreid van 5 naar 8 personen en er is een bijkomend budget voorzien zodat de komende jaren een tandje bijgestoken kan worden”, aldus Keulen. “Slimme verkeerslichten beteken een enorme winst voor de doorstroming en komt de filedruk op onze gewestwegen ten goede. Op dit vlak voeren we een inhaalbeweging door ten opzichte van ons buurland Nederland, waar deze techniek al langer toegepast wordt, maar tegen het einde van de legislatuur zal elk verkeerslicht op een gewestweg een slim verkeerslicht zijn.”

Bijkomende middelen om te investeren in slimme verkeerslichten

In 2016 voorzag het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 325 kruispunten met verkeerslichten van een nieuwe verkeerslichtenregeling. Om dit te realiseren werd naast het reguliere krediet van AWV ook een bijkomend budget van vijf miljoen euro vrijgemaakt. Voor de praktische realisatie hiervan werd het team van verkeersplanners van AWV uitgebreid van 5 naar 8 personen.

Provincie
Aantal aangepaste verkeerslichtenregelingen in 2016
Antwerpen
90
Limburg
34
Oost-Vlaanderen
77
Vlaams-Brabant
54
West-Vlaanderen
70

In bijlage is een overzicht gevoegd van de kruispunten waarvoor de lichtenregeling door AWV werd aangepast in 2016.

De kostprijs per kruispunt komt neer op een bedrag tussen de €88 en €3.000 (excl. BTW), maar hangt af van de specifieke situatie per kruispunt (bv. het plaatsen van bijkomende detectielussen in de weg). De verkeerslichtenregeling wordt opgemaakt door de verkeersplanners van AWV en nadien uitgevoerd door een externe aannemer.

Achterstand wegwerken om bijkomende wegcapaciteit te realiseren met een vlotte doorstroming

Indien nodig worden na de nieuwe verkeerslichtenregeling nog aanpassingen doorgevoerd, maar een evaluatie wordt niet standaard uitgevoerd. Wel heeft AWV een visie over slimme verkeerslichten uitgewerkt die dateert uit 2015 en dient als handvest voor elke toekomstige aanpassing.
“Ondanks het feit dat men voor 2016 het vooropgestelde aantal van 350 aangepaste verkeerslichten niet haalt, investeert minister Weyts fors in slimme verkeerslichten en dit komt de doorstroming alleen maar ten goede. Naast een performant openbaar vervoer zorgen goed afgestelde verkeerslichten voor een winst aan capaciteit op onze wegen en dus minder files op onze reeds overvolle gewestwegen. Deze investeringen zijn nodig omdat we op het vlak van slimme mobiliteit toch wel een achterstand hebben op onze buurlanden”, stelt Keulen vast.

“Tegen 2020 moet elk verkeerslicht in Vlaanderen een slim verkeerslicht zijn”, besluit Marino Keulen.