Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

zaterdag 28 januari 2017

Persbericht 27-01-2017 : “Blijven inzetten op begeleiding 55-plussers in hun zoektocht naar werk”

Na de sluiting van de Ford-fabrieken in Genk is de ondersteuning specifiek voor 55-plussers een belangrijk item voor de VDAB om voor deze doelgroep van werkzoekenden hun kansen op de arbeidsmarkt te verhogen. Uit het antwoord van bevoegd Vlaams minister Muyters aan parlementslid Marino Keulen (Open Vld) blijkt dat er in 2016 twee projecten specifiek voor oudere werkzoekenden opgestart zijn. Bovendien werd het dienstverleningsmodel voor de oudere werkzoekenden vanaf 1 januari bijgestuurd en kreeg het een nieuwe naam: Actief +. “De cijfers van de Limburgse economie bewijzen dat het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK) veel nut heeft, alleen voor 55-plussers blijft het vaak moeilijk op opnieuw werk te vinden. Het is positief dat minister Muyters dit erkent en de VDAB bijkomende initiatieven laat nemen”, stelt Keulen verheugd vast.

Twee specifieke projecten voor Limburg

In 2016 werden twee bijkomende projecten specifiek voor oudere werkzoekenden opgestart door de VDAB. Een eerste in samenwerking met SBS (SkillBuilderS) vanaf begin 2016 waarbij de klemtoon ligt op jobhunting en jobmatching voor 50-plussers. Dit is specifiek voor werkzoekenden die geen nood hebben aan een gewone begeleiding, maar wel nog op zoek zijn naar werk en hierin begeleid worden door professionals. De focus hierbij ligt zowel op de werkzoekende als het sensibiliseren van de werkgevers.

Een tweede initiatief is eind 2016 gestart in samenwerking met VOKANS en legt de klemtoon op activeren en solliciteren via coaching om zo de mogelijke tewerkstellingskansen te verhogen voor 55-plussers.

Activeringsbeleid voor heel Vlaanderen aanpassen

Deze twee acties zijn specifiek voor Limburg, voor heel Vlaanderen wordt het activeringsbeleid stelselmatig aangepast in functie van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Zo is de leeftijd van de activeringsaanpak opgetrokken tot 60 jaar in afstemming met het federaal optrekken van de beschikbaarheidsleeftijd tot 65 jaar in 2020. Daarom werd het dienstverleningsmodel voor de 55-plussers aangepast en vanaf 1 januari 2017 onder de naam Actief + bijgestuurd. De focus hierbij ligt op eerstelijnsinformatie via een digitaal startpakket en wordt aangevuld met dienstverlening op maat van de werkzoekende.

“Het toont aan dat minister Muyters begaan is met de tewerkstelling van 55-plussers in onze provincie na het drama met Ford-Genk en hierop blijft inzetten”, besluit Marino Keulen.