Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 8 augustus 2017

Stefan Christoffels uit Gellik bij Open VLD

 Anita Jeurissen, Astrid Puts en Jolein Martens trekken samen met Stefan Christoffels naar de verkiezingen in 2018.

Stefan is 37 jaar, gehuwd met Linda Stefano, zoon van Romain Christoffels en Lisette Philtjens. Hij is opgegroeid in het populaire dorpscafe van zijn ouders "'t Bergske" en is nog altijd heel actief in het verenigingsleven.

Stefan werkt als sales manager bij Twin Arc nv in Lanaken.

Stefan: "Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in gemeentepolitiek, analyseerde de uitslagen tot in het detail. Ben dan ook blij dat ik samen met Open VLD aan de verkiezingen van 2018 mee kan doen".


dinsdag 25 juli 2017

Persbericht 24-07-2017 : “Voortgang Spartacusproject op schema, al is een busverbinding tussen Hasselt en Maasmechelen geen onderdeel van hoogwaardig openbaar vervoer”

Minister Weyts heeft de timing voor de realisatie van de sneltramverbinding tussen Hasselt en Maastricht ondertussen bijgesteld tot 2023 en ook de verbinding tussen Hasselt en Maasmechelen zal niet voor 2018 een feit zijn. “Ondanks deze bijgestelde timing blijf ik sterk geloven in het hele Spartacusproject. Zeker ook omdat op federaal niveau er ruimte is gemaakt voor de spoorlijn 18 tussen Hasselt en Neerpelt en Vlaanderen voluit blijft kiezen voor lijnen 1 en 2”, stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen vast op basis van een schriftelijke vraag aan bevoegd minister Weyts. “Daarbij komt dat Vlaanderen het nodige budget voorziet voor de realisatie.”
Lijn 1: Hasselt-Maastricht
De sneltramverbinding tussen Hasselt en Maastricht heeft de afgelopen jaren de nodige problemen gekend, maar zit momenteel op het juiste spoor. De nieuwe werkwijze met op projectniveau verschillende werkgroepen waar de Vlaamse en Nederlandse partners aan deelnemen verlopen naar wens. Er dienen nog een aantal zaken gefinaliseerd te worden: bv. een nieuw bestemmingsplan voor het traject in de Maastrichtse binnenstad en de omvorming van het spoor tussen Lanaken en Maastricht tot lokaal spoor zodat naast goederenvervoer en ook personenvervoer mogelijk is op Nederlandse grondgebied.
Lijn 2: Hasselt-Maasmechelen
De verbinding tussen Hasselt en Maasmechelen zou eerst via een trambus gaan verlopen, maar onderzoek wees uit dat dit geen haalbare optie was. Daarom kondigde de minister nu aan om met een busverbinding te werken en doorstromingsmaatregelen op het traject door te voeren specifiek voor deze bus. Tegen 2018 wil men hiermee van start gaan. Op termijn is het nog steeds de bedoeling om middels een sneltram dit traject af te leggen.

“Momenteel zijn er reeds busverbindingen tussen Maasmechelen en Hasselt, bijgevolg lijkt deze optie er eerder op gefocust om op korte termijn een snellere verbinding mogelijk te maken. Dit is voor Open Vld echter geen voorbeeld van hoogwaardig openbaar vervoer, wat het Spartacusproject uiteindelijk hoort te zijn, dit is slechts een tussenoplossing. De definitieve verbinding hoort via een sneltram te gebeuren”, besluit Keulen.


woensdag 19 juli 2017

Persbericht 13-07-2017 : “Spitsstroken op heel korte termijn aangelegd op de E313 en E314” Belangrijk nieuws voor Limburg

In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken heeft Marino Keulen (Open Vld) een vraag gesteld aan bevoegd minister Weyts over een eventuele verbreding van de snelwegen op het Limburgse grondgebied. “Na enkele zware ongevallen met vrachtwagens in de week van 19 juni en het bijhorende fileleed blijkt eens te meer dat de 2x2 snelwegen amper uitgerust zijn om al het verkeer te slikken en bij de minste calamiteit staan er files”, stelt Keulen vast. “In het SALK-rapport wordt gevraagd voor een verbreding van de E313 en de E314 en de minister zet hiermee door en concretiseert de spitsstroken op beide autosnelwegen.”
Spitsstroken op de E313 en E314

Wat de uitbreiding van de capaciteit had de minister nieuws over de spitsstroken op de E313 en E314.

E314: de studies voor een spitsstrook Wilsele-Aarschot (richting Lummen) lopen en volgend jaar zal men starten met de voorbereidende werken (o.a. aan de bruggen en bijkomende asfalteringswerken). Hiervoor wordt 47 miljoen euro voorzien. Tegen 2019 zal deze operationeel zijn.

E313: wordt voorzien tussen Lummen en Beringen in beide richtingen en is opgenomen in het programma van AWV in 2017 ter waarde van 10 miljoen euro. De werken zullen zo spoedig mogelijk starten om operationeel te zijn in 2018. De pechstrook wordt omgevormd tot een spitsstrook met pechhavens. In de richting van Lummen wordt de weg dan opnieuw aangelegd. Onderzoek naar de capaciteitsuitbreiding tussen Ranst en Antwerpen wordt afgerond en moet het verkeer richting Antwerpen vlotter laten verlopen op termijn.

“Dit is belangrijk nieuws voor Limburg en eindelijk worden de spitsstroken (en de uitbreiding van de capaciteit) concreet en op korte termijn gerealiseerd”, aldus Keulen. “De E313 en E314 hebben van meet af aan te maken gehad met capaciteitsproblemen en deze uitbreiding is een noodzakelijke volgende stap.”

Inhaalverbod voor vrachtwagens

In de marge van deze vraag, vroeg Marino Keulen ook naar het inhaalverbod voor vrachtwagens. De minister stelde dat het algemeen inhaalverbod voor vrachtwagens federaal is geregeld en enkel de uitzondering van de inhaaltoelating wordt aangegeven met behulp van verkeersborden.

Dit is de omgekeerde situatie van de buurlanden, daar wordt het inhaalverbod gesignaleerd. De minister pleit ervoor om in ons land de regels te conformeren naar de regelgeving in onze buurlanden. Deze nieuwe verkeersborden worden in Vlaanderen voorbereid door alvast de locaties te selecteren. Maar kunnen pas geplaatst worden na publicatie van het nieuwe artikel in de wegcode.

“Het nieuwe artikel in de wegcode is een stap vooruit, maar een belangrijker punt is handhaving. Dit mag bijkomend gecontroleerd worden en kan mee opgenomen worden in de uitrol van het ANPR-cameraschild”, besluit Keulen.


dinsdag 18 juli 2017

Persbericht 17 juli 2017 : “ Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat de eigen districtsgebouwen van zonnepanelen voorzien om zelf energie op te wekken”

Vlaams minister van Energie Tommelein lanceerde enkele weken geleden het voorstel om grote energieverbruikers zoals de NMBS of De Lijn zelf duurzame energie te laten opwekken. Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) stelde over de mogelijkheden bij een ander Vlaams agentschap, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), een schriftelijke vraag aan bevoegd minister Weyts. “Uit het antwoord blijkt dat AWV in 2016 een onderzoek is gestart naar het zelf opwekken van groene stroom op basis van het verbruik, maar vooralsnog alle energie haalt bij het Vlaams Energiebedrijf. Deze voorzien wel in 100% groene stroom, maar AWV zelf wekt er nog geen op. In de loop van dit jaar worden wel zonnepanelen geplaatst op de districtsgebouwen en dat is een voorzichtige eerste stap”, stelt Keulen vast.
De conclusie van het onderzoek van AWV naar het zelf opwekken van duurzame energie op basis van het huidige verbruik, was dat zonnepanelen de meest voordelige investering zijn. Daarom zal er voor dit jaar een investering van €500.000 gebeuren om de districtsgebouwen van zonnepanelen te voorzien.
“Naast de gebouwen bezit AWV ook nog heel wat kunstwerken (bv. bruggen, installaties boven autosnelwegen, tunnels …) waar ook groene stroom opgewekt kan worden, maar daar is helaas momenteel nog geen sprake van en dat is een gemiste kans”, aldus Marino Keulen.

vrijdag 14 juli 2017

Persbericht 13-07-2017 : “Een rechtstreekse busverbinding tussen Mol en Meerhout behoort momenteel niet tot de mogelijkheden”

De gemeente Meerhout, TreinTramBus en Alleman Mobiel zijn voorstander van een rechtstreekse busverbinding tussen Meerhout en Mol, maar De Lijn reageert afwijzend blijkt uit het antwoord van minister Weyts op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld). “Uit een uitgebreide enquête bij 1.200 reizigers blijkt dat er wel degelijk vraag naar is, maar De Lijn heeft besloten om niet aan deze vraag te voldoen. Dat is perfect mogelijk binnen het huidige systeem van basismobiliteit. Voor de reizigers tussen Mol en Meerhout brengt de toekomst wel beterschap wanneer de steden en gemeenten zelf het openbaar vervoer vorm kunnen geven binnen basismobiliteit”, klinkt Keulen optimistisch voor de reiziger.
De Lijn heeft de enquêteresultaten bekeken en hoewel men deze waardevol vindt, volstaat dit niet om een investeringen in een rechtstreekse busverbinding te rechtvaardigen. Uit de vervoersstromen van het Vlaamse Verkeerscentrum blijkt ook dat dat  de verbinding Mol-Meerhout aanzienlijk minder sterk dient te worden ingeschat dan de gemeente zelf aangeeft. Geel en Mol hebben een gelijkwaardige aantrekking op Meerhout. Een rechtstreekse busverbinding levert bijgevolg geen extra reizigers op volgens De Lijn.

“Wanneer de gemeente Meerhout toch een busverbinding wil voorzien, kan men dit momenteel via het systeem van de derde betaler realiseren. Op korte termijn, binnen basisbereikbaarheid, kan de vervoerregio hierin zelf autonome beslissingen nemen omtrent het vervoer op maat, maar binnen het huidige kader is dit nog niet mogelijk en beslist De Lijn in deze”, besluit Marino Keulen.


woensdag 12 juli 2017

Servé Moonen versterkt de rangen van Open Vld-Lanaken

Na de voorstelling van Joeri Vangelabbeek kunnen we u meedelen dat we een tweede kandidaat hebben om onze groep te versterken: Servé Moonen uit Smeermaas. Servé is 50 jaar en gehuwd met Marc, heeft een zoon en is vooral bekend als voorzitter van de Raad van 11 van CV Nit te geluive en provinciaal FEN-commissaris. Beroepsmatig werkt hij bij een schoonmaakbedrijf. In Smeermaas en omstreken is hij vooral bekend als tweevoudig oud Prins-Carnaval (1988 en 2015).

“Als sociaal voelend persoon ben ik zeer betrokken bij wat er leeft in de gemeenschap van Smeermaas en wil ik daar zelf graag mijn steentje toe bijdragen. Daarom grijp ik deze kans met beide handen”, stelt Servé enthousiast.

Voorzitter Johnny Grosemans vult aan: “voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 willen we onze sterke groep aanvullen met betrouwbare kandidaten en we zijn dan ook blij dat Servé de stap waagt en zich bij ons engageert.”


Open Vld-Lanaken kijkt uit naar de samenwerking met Servé.

donderdag 6 juli 2017

Belga 05-07-2017 : Vijf bijkomende dienstverleners in de running voor kilometerheffing vrachtwagens

BRUSSEL 05/07 11:23 (BELGA)
Er zijn vijf bijkomende dienstverleners in de running voor het systeem van de kilometerheffing voor vrachtwagens in ons land. Momenteel hebben twee dienstverleners, met name Satellic en Axxes, een accreditatie van Viapass, de interregionale overheidsinstelling die de kilometerheffing controleert en coördineert namens de gewesten. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Marino Keulen (Open Vld).
Sinds april 2016 moeten vrachtwagens van meer dan 3,5 ton in België een tol betalen voor het gebruik van bepaalde wegen. Momenteel zijn er in het systeem twee dienstverleners actief waar transporteurs onder meer de nodige On-Board Units (OBU's) of tolkastjes kunnen aankopen. Het gaat om Satellic en Axxes.
Maar er zijn vijf nieuwe kandidaat-operatoren in de running om op de Belgische markt te komen. Ze moeten daarvoor eerst een accreditatie krijgen bij Viapass. Het accreditatieproces bestaat uit verschillende stappen. Dat gaat van een 'Letter Of Intent' of intentieverklaring tot uitgebreide testen met het systeem van de kandidaat-dienstverlener.

De vijf kandidaat-dienstverleners zijn Eurotoll, Telepass en Total Marketing Services. Zij staan al het verst in hun erkenningsprocedure en zijn bezig aan de tests. Ook het Tsjechische W.A.G Payment Solutions en het Duitse T-Systems EETS hebben hun plannen overgemaakt.

dinsdag 4 juli 2017

Persbericht politie Lanaken-Maasmechelen 02-07-2017

Tijdens de nacht van zaterdag 1 juli op zondagmorgen 2 juli heeft er- in het kader van de verkeersveiligheid – een SLIM actie plaats gevonden op het grondgebied van de politiezone Lanaken-Maasmechelen.
Op twee locaties in Lanaken en Maasmechelen werden voertuigen gecontroleerd.

We willen u graag volgende resultaten meegeven:

-          In totaal werden 127 bestuurders gecontroleerd.
-          Eén bestuurder blies positief en kreeg een rijverbod van 6 uren opgelegd.
-
   Zes bestuurders bliezen A van alarm en kregen allen een onmiddellijke inning.
-          Drie personen werden geverbaliseerd omwille van het niet dragen van de gordel.
-          Er werd één proces-verbaal opgemaakt voor een niet verzekerd voertuig dat ter plekke werd getakeld.
-
    Er werden twee processen-verbaal opgemaakt inzake drugs in het verkeer.
-          Eén bestuurder kreeg een proces-verbaal van waarschuwing voor een niet-gekeurd voertuig.
-          Eén bestuurder kreeg een proces-verbaal voor het negeren van een rood licht.
-

   Verder werd er nog een proces-verbaal opgesteld inzake zwaar vervoer.

Persbericht politie Lanaken-Maasmechelen 30-06-2017 : CONTROLE AFVALTRANSPORTEN IN LANAKEN EN MAASMECHELEN

CONTROLE  AFVALTRANSPORTEN IN LANAKEN EN MAASMECHELEN


Op donderdag 29 juni organiseerde het team verkeer van de politie Lanaken-Maasmechelen een controle op afvaltransporten en zwaar vervoer. Dit in samenwerking met de milieu-inspectie. Er werden 28 voertuigen gecontroleerd waarvan er uiteindelijk 10 voertuigen effectief afval aan het transporteren waren. Twee van deze tien transporten kregen een administratieve sanctie. Twee vrachtwagenbestuurders waren niet in orde met de rust- en rijtijden en moesten onmiddellijk een boete betalen. Verder werden er nog boetes uitgeschreven voor het gebruik van de GSM achter het stuur en het niet kunnen tonen van de nodige boorddocumenten. 

Belga 03-07-2017 : Klassieke flitscamera met filmrolletje sterft uit

BRUSSEL 03/07 10:44 (BELGA)
De klassieke flitscamera's met een filmrolletje verdwijnen en worden vervangen door digitale camera's. Er komen in principe ook geen klassieke flitscamera's meer bij omdat de Vlaamse overheid wil inzetten op trajectcontroles. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Open Vld-parlementslid Marino Keulen.
Vlaams minister Weyts kondigde recent nog dertig nieuwe trajectcontroles aan. Dat systeem, waarbij de gemiddelde snelheid van een wagen over een bepaald traject wordt gecontroleerd, moet onder meer helpen in de strijd tegen het gevaarlijke fenomeen van het bruusk remmen (en nadien weer optrekken) aan statische flitspalen.
Klassieke statische flitspalen komen er de komende jaren in principe niet bij, zo antwoordt minister Weyts op een vraag van parlmentslid Marino Keulen (Open Vld). Daar waar mogelijk zullen de bestaande flitspalen ook ingezet worden om trajectcontrole te realiseren. Dat kan natuurlijk enkel met digitale technologie. De klassieke flitspalen met filmrolletjes zullen gaandeweg verdwijnen en vervangen worden door digitale toestellen.
"In het Vlaams verkeersveiligheidsplan dat in 2016 werd goedgekeurd is deze keuze gemaakt om het hoofdstuk van de natte filmrolletjes definitief af te sluiten en radicaal digitaal te gaan. Ook de roodlichtcamera's zullen dus worden gedigitaliseerd", aldus Weyts.

"Het radicaal digitaal gaan met betrekking tot de flitspalen is een goede zaak", reageert Marino Keulen. "De klassieke flitscamera heeft zijn beste tijd gehad en trajectcontroles bieden perspectief op een betere handhaving van de snelheidslimieten en een positieve trend in de ongevallenstatistieken."

donderdag 29 juni 2017

Groene golf voor bussen en trams van De Lijn nog niet voor morgen - antwoord van minister Weyts op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen

Hierbij mijn vraag en het antwoord van Vlaams minister Weyts over een vlotte doorstroming voor trams en bussen van De Lijn. De directeur-generaal van VVM De Lijn, de heer Roger Kesteloot, heeft de noodzaak van een groene golf voor voertuigen van De Lijn bepleit en deze vraag aan de minister peilde naar een aantal stappen die reeds ondernomen zijn door de bevoegde minister.


Zoals u in het bijgevoegde antwoord kunt lezen is het proefproject tussen Leuven en Brussel als bevredigend ervaren, maar is de formele evaluatie geweigerd geworden. Er is gewerkt rond compatibiliteit met de MIVB en op het Brussels gewestelijk grondgebied. Er werden verschillende manieren van slimme verkeerslichten (met korte afstandradiogolven of via fysieke detectielussen) bekeken. Een effectieve groene golf voor openbaar vervoer loopt echter tegen dezelfde technische beperkingen (o.a. in twee richtingen met kruisend verkeer is een vlotte doorstroming onmogelijk) aan dan een groene golf voor het reguliere wegverkeer. Een vlotte doorstroming blijft wel het uitgangspunt voor het openbaar vervoer.

woensdag 28 juni 2017

Persbericht politie Lanaken-Maasmechelen 20-06-2017

Verkeer blijft de belangrijkste prioriteit in de ogen van de bevolking en overdreven snelheid blijft het grootste probleem voor de inwoners.
Afgelopen maanden mei en juni (tussen 2 mei en 11 juni) werden volgende bemande snelheidscontroles uitgevoerd door de politie Lanaken-Maasmechelen in de gemeente Lanaken:

Straatnamen LANAKEN
Passanten
Overtredingen
Dorpsstraat
283
95
2de Carabinierslaan
241
97
Maastrichterweg
829
181
Koning Albertlaan
422
117
Houterstraat
132
32
Kiezelweg
1279
76
Europalaan
284
48
Tournebride
778
57

Afgelopen maanden mei en juni (tussen 2 mei en 11 juni) werden volgende bemande snelheidscontroles uitgevoerd door de politie Lanaken-Maasmechelen in de gemeente Maasmechelen:

Straatnamen MAASMECHELEN
Passanten
Overtredingen
Industrielaan
232
64
Rijksweg
820
20
Koning Albertlaan
350
80
Windmolenweg
228
41
Steenweg naar As
651
154
Weg naar Zutendaal
287
101
Joseph Smeetslaan
279
18
Oude Baan
436
64
Heirstraat
214
26
De politie Lanaken-Maasmechelen wil voorzien in een voldoende en kwaliteitsvolle verkeershandhaving teneinde de dodelijke verkeerstol op onze wegen sterk te doen afnemen in samenwerking met onze partners en overheden.

donderdag 22 juni 2017

“Minister Weyts heeft momenteel geen plannen om het FAST-principe op gewestwegen ook toe te passen”

Uit het antwoord van minister Weyts op een schriftelijke vraag van Marino Keulen (Open Vld) valt af te leiden dat het FAST (files aanpakken door snelle tussenkomst)-principe niet uitgebreid zal worden naar gewestwegen. Momenteel gebruikt men de FAST-takeldiensten om de autosnelwegen snel vrij te maken. De minister haalt aan dat er een uitgebreid netwerk van takeldiensten bestaat en dat een eventuele openbare aanbesteding voor takeldiensten op gewestwegen nefaste gevolgen heeft voor de concurrentie. Het snel vrijmaken van autosnelwegen is vanuit verkeersveiligheid en doorstroming een pak urgenter dan op gewestwegen, waar vaak meerdere uitwijkmogelijkheden zijn.


Wat bijkomende maatregelen betreft om het wegtakelen op gewestwegen aan te pakken pleit de minister voor een centrale dispatching van takeldiensten. Daarnaast zal bij het ontwerp van de gewestwegen ook nagedacht worden over hoe om te gaan met mogelijke calamiteiten (bv. in de vorm van een overrijdbare middenberm of een pechstrook). Ten slotte dient met de hulpdiensten samengezeten te worden om dit zo optimaal mogelijk in te richten.

Joeri Vangelabbeek eerste nieuwe kandidaat die gepresenteerd wordt door Open Vld-Lanaken voor de gemeenteraadsverkiezingen


De gemeenteraadsverkiezingen zijn nog meer dan een jaar van ons verwijderd, maar als lokale afdeling zitten we niet stil en kunnen we u met trots een eerste nieuwe kandidaat voor 14 oktober 2018 presenteren: Joeri Vangelabbeek. Joeri is 42 jaar en vooral bekend als vuurwerkmaker. Hij is getrouwd met Nancy en heeft twee dochters (van 9 en 12 jaar). Naast een passie voor totaalspektakels en vuurwerk, is hij ook zeer geïnteresseerd in politiek, carnaval (gewezen prins van Lanaken in 2006), duiken (waar hij zelf ook regelmatig tijd voor maakt) en voetbal.

"Ik kijk uit naar deze kans. Lanaken is een mooie gemeente en ik geloof in het project van Open Vld-Lanaken en wil mij daar dan ook volledig voor inzetten", aldus Joeri Vangelabbeek.

"Als gepassioneerde ondernemer is Joeri bekend binnen en buiten Lanaken en zijn profiel past perfect binnen onze groep van geëngageerde kandidaten", besluit voorzitter Johnny Grosemans.

Namens Open Vld-Lanaken wensen we Joeri veel succes met zijn engagement.


woensdag 21 juni 2017

Belga 20-06-2017 : Nieuwe stelplaatsen De Lijn moeten 25 procent van energiebehoefte ter plekke opwekken.


BRUSSEL 20/06 14:51 (BELGA)
De Lijn wil dat nieuwe stelplaaten minstens 25 procent van de eigen energiebehoefte ter plaatse kunnen opwekken. In theorie zou De Lijn zelfs voldoende elektriciteit kunnen produceren om aan de behoeften van haar gebouwen en infrastructuur te voldoen. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts op een schriftelijke vraag van Marino Keulen (Open Vld).
De Lijn neemt al een hele tijd initiatieven om zelf duurzame energie op te wekken. Zo wordt op locaties zoals de recente stelplaatsen en het Lijnhuis in Mechelen al een deel van de eigen energiebehoefte ter plaatse opgewekt. Daarnaast worden ook alle recent door het Vlaams Gewest gesubsidieerde schuilhuisjes uitgerust met PV-panelen, zodat de schuilinfrastructuur kan worden verlicht zonder een aansluiting op het elektriciteitsnet. Op basis van de beschikbare dakoppervlakte die geschikt is voor het plaatsen van een PV-installatie en het actuele gemiddeld rendement van een dergelijke installatie zou De Lijn volgens Weyts in theorie kunnen voorzien in voldoende eigen elektriciteitsproductie om haar gebouwen en infrastructuur te voeden.

Wel moet rekening worden gehouden met een aantal beperkingen, zoals het feit dat de geproduceerde energie binnen hetzelfde perceel moet worden verbruikt. Als dat niet kan, dient de opgewerkte elektriciteit geïnjecteerd te worden in het traditionele net, wat nadelig is voor de terugverdientijd. Omdat het niet mogelijk is de energieproductie uit zonnepanelen af te stemmen op het verbruik, moet er bijkomend worden geïnvesteerd in opslagcapaciteit, wat eveneens nadelig is voor de terugverdientijd. Er zijn ook beperkingen eigen aan bepaalde gebouwen, zoals de draagkracht van de daken. Weyts sluit overigens uit dat De Lijn naast gebouwen en infrastructuur ook nog voldoende energie zou kunnen opwekken voor haar trams (en binnenkort haar elektrische bussen). 

dinsdag 20 juni 2017

Open Vld-Lanaken houdt de vinger aan de pols


De zeven informatiebijeenkomsten die Open Vld-Lanaken de afgelopen weken georganiseerd heeft in elk kerkdorp waren een manier om te luisteren naar de mening van de inwoners. De aanwezigen kregen eerst een presentatie met een overzicht van het beleid van de afgelopen jaren én een vooruitblik op de komende jaren. Waarbij ook steeds aandacht besteed werd aan het kerkdorp waar de bijeenkomst zelf doorging. Nadien was er ruimte voor vragen van de aanwezigen.

“Mensen konden met hele praktische problemen bij ons terecht en de aanwezige schepenen konden hen dan een antwoord op maat geven”, aldus burgemeester Marino Keulen.

“Opvallend was dat de meest voorkomende vragen gingen over zwerfvuil en verkeersveiligheid voor de eigen deur”, stelt Keulen vast. “Daarvoor heeft de gemeente een systeem van meldingskaarten (via de attent of via het e-loket) waarbij het probleem onmiddellijk door de gemeentelijke diensten aangepakt kan worden. Dit werkt zeer goed en naar ieders tevredenheid.”

Met deze rondgang wou Open Vld-Lanaken vooral een oor te luister leggen bij de inwoners van Lanaken. “Ik denk dat we daarin geslaagd zijn,” vervolgt Marino Keulen, “we konden niet elk probleem onmiddellijk oplossen, maar wel duidelijk stellen dat we de bekommernis delen en op termijn een oplossing bieden.”

Mocht u nog een opmerking of een vraag hebben, kunt u deze steeds mailen naar openvldlanaken@gmail.com.

vrijdag 16 juni 2017

Persbericht 15-06-2017 : “Meer verkeersveiligheid creëren door gebruik te maken van floating car data”

In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement stelde Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) een vraag over een mogelijk partnership met Coyote (of een andere data-aanbieder) voor floating car data. Sinds zijn aantreden wenst minister Weyts uit principiële overweging geen gebruik te maken van data van een bedrijf dat tegen betaling optreedt als een radarverklikker. “Met het oog op meer verkeersveiligheid valt het te betreuren dat de minister niet meegaat in een digitale revolutie waarbij weggebruikers allerhande realtime meldingen ontvangen met betrekking tot hun traject. De minister zet zwaar in op verkeersveiligheid, maar laat hier een kans liggen. Smart mobility wordt alsmaar belangrijker en meldingen over obstakels op de weg, files of ongevallen kunnen weggebruikers aanzetten tot een veiliger rijgedrag”, stelt Marino Keulen vast.

Realtime data brengen in elk voertuig

De minister beargumenteerde waarom een bedrijf als Coyote Systems Benelux geen partner kan zijn voor hem met hun huidig bedrijfsmodel. Indien men het systeem van de radarverklikker aanpast naar het Franse model waarbij de afstand tot de (mobiele) radar steeds verschillend is, dan wenst de minister wel te luisteren naar hun ideeën.

“Coyote is één van vele aanbieders van floating car data, maar het is opvallend dat de minister wel de beschikbare Vlaamse data openstelt voor alle gebruikers, echter maakt Vlaanderen zelf te weinig gebruik van de data uit voertuigen. Terwijl men hiermee een heel duidelijk beeld zou kunnen krijgen van de voertuigbewegingen, de zwarte punten (zowel naar snelheid als naar ongevallen toe) als de piekmomenten. Dergelijke data kunnen onnoemelijk veel bijdragen aan de verkeersveiligheid en een vlottere doorstroming. Bovendien kan de weggebruiker realtime meldingen ontvangen over mogelijke obstakels of files”, aldus Keulen.

Lokale besturen maken ook gebruik van floating car data


“Ook lokale politiezones en besturen zijn bezig om floating car data te gebruiken om de verkeersveiligheid in hun zone of binnen hun grenzen te verhogen. Ook in Antwerpen denkt men na om met behulp van deze data de verkeersstromen te optimaliseren, zeker op dit moment waarbij de knip gebeurd is of de lage-emissiezone geïnstalleerd is”, besluit Marino Keulen.

vrijdag 9 juni 2017

Persbericht Marino Keulen 08-06-2017 : “De Lijn zet door met elektrische bussen; vanaf 2019 rijden er in Antwerpen, Gent en Leuven”

Nadat er in oktober 2015 een proefproject gelanceerd is met drie elektrische bussen in Brugge, gaat De Lijn nu een stap verder en komen er in Antwerpen, Gent en Leuven vanaf 2019 ook elektrische bussen rond te rijden. Dit past in de ambitie van De Lijn en de Vlaamse Regering om vanaf 2025 met het stadsvervoer te gaan voor uitsluitend nog elektrische of hybride bussen. Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) stelde hierover een schriftelijke vraag aan bevoegd minister Weyts.

De Lijn zal tegen het najaar de marktbevraging en aanbesteding afronden en deze dan toetsen. Om het proefproject te realiseren wordt er 22 miljoen euro uit het Klimaatfonds aangewend.


Wat betreft het stappenplan om tegen 2025 volledig elektrisch of hybride stadsvervoer te hebben, blijft men bij De Lijn op de oppervlakte en stelt men enkel dat er op drie terreinen gewerkt wordt: infrastructuur – bussen – exploitatie. Men streeft naar compatibiliteit van de laadinfrastructuur zodat er meerder constructeurs kunnen meedingen en men de markt kan laten spelen.

dinsdag 6 juni 2017

Persbericht Parket van de Procureur des Konings Limburg mbt feiten te Lanaken 4 juni 2017

Tijdens de nacht van zaterdag op zondag 4 juni 2017 werd in Lanaken een brandend voertuig aangetroffen. Getuigen hoorden in de nabijheid van het voertuig drie schoten en zagen een BMW wegrijden. De volgende ochtend werd een uitgebrande BMW aangetroffen in Smeermaas.

Onmiddellijk na de feiten kwam de lokale recherche ter plaatse. Het parket stuurde het gerechtelijk labo en een wapendeskundige.


Het onderzoek wordt verdergezet. We hebben vastgesteld dat de deur van het appartementsgebouw waar de eigenaar van het eerste voertuig woont, werd beschoten. De BMW die vanochtend uitgebrand werd teruggevonden,blijkt recent te zijn gestolen. Volgens getuigen zou het gaan om twee daders. Van hen is voorlopig geen spoor. 

vrijdag 2 juni 2017

Persbericht gemeente Lanaken 31 mei 2017 : 36.224 EURO GEMEENTELIJKE TOELAGE VOOR KLEUTER- EN BASISSCHOLEN

Het gemeentebestuur van Lanaken heeft een toelage van 36.224 euro voor het kleuter- en lager onderwijs goedgekeurd. Kleuter- en lagere scholen ontvangen een toelage van 16 euro per leerling en kunnen deze toelage vrij besteden. Dit gegeven maakt deze toelage vrij uniek in Vlaanderen.

Schepen van onderwijs, Viviane Schellingen: “Dit is een vrij uniek gegeven in Vlaanderen, er zijn maar weinig Vlaamse gemeenten die deze toelage voorzien. Ons bestuur geeft sinds 2005 een jaarlijkse toelage van 16 euro per leerling aan de kleuter- en lagere scholen in onze gemeente. Het is dus een toelage over de schoolgrenzen heen voor zowel het katholiek als het gemeenschapsonderwijs. Enkel de gemeentelijke basisschool in Rekem valt niet onder deze regeling. De scholen mogen zelf invullen waar ze deze toelage voor gebruiken. Dit kan gaan van culturele voorstellingen, zwemlessen en soepbedeling tot bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest.”


De scholen in Lanaken mogen deze toelage in de maand juni verwachten.

Persbericht 1 juni 2017 : “Uitbreiding aanbod wifi op bussen en trams De Lijn zal niet voor morgen zijn”

In de commissie Mobiliteit en Openbare Werken stelde Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) een vraag aan minister Weyts over de uitrol van wifi in de bussen en trams van De Lijn. “Sinds 2014 heeft De Lijn een partnership met Hello Bank! om in een 250-tal bussen trams gratis wifi voor de reiziger aan te bieden. Echter, veel uitbreidingen zitten niet onmiddellijk in de pijplijn blijkt uit het antwoord van de minister. Daarom pleit ik toch om ondanks alle praktische bezwaren, werk te maken van meer dienstverlening naar de reiziger toe. We willen meer mensen verleiden om de bus of de tram te gebruiken, maar willen die reiziger niets in ruil aanbieden. Bijkomend comfort zal meer reizigers verleiden tot het openbaar vervoer en levert een maatschappelijke winst op”, stelt Keulen vast.

VVM De Lijn heeft wel een nieuwe samenwerking met Orange Belgium gesloten om het beschikbare datapakket voor de reizigers (momenteel 250 megabyte per maand) uit te breiden en op termijn bijkomende bussen en trams met wifi mogelijk te maken. De minister stelde wel dat er randvoorwaarden zijn die bijkomend vervuld moeten worden voordat er bijkomende bussen en trams uitgerust kunnen worden.


“Anno 2017 is het gratis kunnen bekijken van je mails of het volgen van social media via mobiel internet welhaast een basisrecht, maar voor De Lijn zijn technische verwikkelingen een aspect waar men zich achter kan verstoppen. In onze buurlanden bewijst men dat wifi op bussen en trams een gemeengoed is”, aldus Marino Keulen. “De minister stelde dat in het buitenland de reiziger via zijn ticket mee betaalt aan de wifi-voorziening, maar we mogen ons niet verschuilen achter een mogelijke kostprijs. Bijkomend comfort zal meer reizigers verleiden tot het openbaar vervoer en levert een maatschappelijke winst op.”

woensdag 31 mei 2017

Persbericht Marino Keulen 30-05-2017 : “Vlaanderen maakt werk van mobiele trajectcontrole, al is het nog niet voor morgen”

De piste van mobiele trajectcontrole is een eerste maal in 2015 gelanceerd door Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Weyts, maar door technische bezwaren rond ijking blijft het wachten op de eerste uitrol op het terrein. Niet-gekeurde toestellen kunnen immers geen wettige overtredingen vaststellen. Over de voortgang heeft Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) een schriftelijke vraag gesteld aan de bevoegde minister.

Marktbevraging toont interesse vanuit de fabrikanten

Er is een marktbevraging gedaan door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gedaan over de technische mogelijkheden van mobiele trajectcontrole en hieruit bleek dat er interesse is in de markt om mobiele trajectcontroles te ontwikkelen, behalve dat er technische obstakels zijn met betrekking tot de keuring van deze toestellen (ijking). De uitdaging schuilt erin een logistieke (keurings-) methodiek te ontwikkelen die optimaal is afgestemd op de oplossing in kwestie, waarbij de doorlooptijd om het toestel operationeel te krijgen zo klein mogelijk wordt gehouden en vastgestelde snelheidsovertredingen wettelijk correct zijn.

Voor het beheer van de toestellen zal men gebruik maken van een dienstverlener (in realiteit zal dit de fabrikant van de mobiele trajectcontrole zijn). AWV en de federale wegpolitie (die instaat voor de exploitatie) zullen de locaties in onderling overleg bepalen. Aangezien het om een mobiele vorm van trajectcontrole gaat, zijn de trajecten variabel en worden de toestellen regelmatig gewisseld van locatie.

Aanbesteding en stappenplan in de pijplijn


Een effectieve aanbesteding wordt momenteel bestudeerd en een te volgen stappenplan uitgewerkt. “Dit maakt dat het gebruik van de mobiele trajectcontrole nog niet voor morgen zal zijn, maar Vlaanderen hier wel positieve stappen voorwaarts zet”, aldus Keulen.

maandag 29 mei 2017

Persbericht 28-05-2017 : “De Lijn zet in op het zelf opwekken van groene energie, maar heeft te weinig ruimte om voldoende zonnepanelen te plaatsen”

Vlaams minister van Energie Tommelein lanceerde recent het voorstel om grote energieverbruikers zoals de NMBS of De Lijn zelf duurzame energie te laten opwekken. Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) stelde over de mogelijkheden bij De Lijn een schriftelijke vraag aan bevoegd minister Weyts. “Uit het antwoord blijkt dat De Lijn reeds een beperkte hoeveelheid eigen groene energie opwerkt en op korte termijn wil men dit verder uitbreiden zodat men in voldoende elektriciteitsproductie voorziet om de eigen gebouwen en infrastructuur te voeden. Om ook de trams en op termijn de elektrische bussen van zelf opgewekte groene stroom te voorzien, heeft De Lijn te weinig beschikbare oppervlakte en dit is dus schier onmogelijk om aan die energiebehoefte zelf te voldoen”, stelt Keulen vast.
Op een aantal locaties van De Lijn, waaronder de recente stelplaatsen (bv. Tielt-Winge, Oostende, Overijse, Hasselt …) en het Lijnhuis (Centrale Diensten Mechelen) wordt momenteel reeds een deel van de eigen energiebehoefte (tot 25%) ter plaatse opgewekt. Hier werkt men wel met een aantal randvoorwaarden zoals locatie (de opgewekte stroom moet volledig gebruikt worden binnen de locatie), tijd (investeren in opslagcapaciteit omdat het onmogelijk is om de energiebehoefte af te stemmen op het opgewekte vermogen) en fysieke beperkingen (niet elk gebouw is even geschikt voor zonnepanelen).
Beperkt potentieel door ruimtegebrek
Gelet op de beschikbare oppervlakte en het bijbehorende energiepotentieel, stelt De Lijn wel vast dat men enkel de gebouwen en infrastructuur (bv. ook schuilhuisjes die niet op het elektriciteitsnet aangesloten moeten worden, maar zelfvoorzienend zijn met een klein zonnepaneel) kan voorzien van zelf opgewekte groene energie. Om op termijn ook de trams en de elektrische bussen te laten rijden met eigen groene stroom, is er te weinig ruimte op de verschillende eigendommen van De Lijn.
Wachten op evolutie in technologie

“De Lijn is ambitieus en gaat mee in de gedachtegang van minister Tommelein om zelf groene energie op te wekken, maar botst op enkele praktische bezwaren (plaatsgebrek voor het plaatsen van voldoende zonnepanelen). Van zodra de technologie evolueert zodat kleinere zonnepanelen meer energie kunnen opwekken, kan De Lijn eventueel wel bijkomende stappen zetten”, besluit Marino Keulen.

woensdag 24 mei 2017

Belga 23-05-2017 : Sneltram naar Maastricht zal in 2023 rijden

BRUSSEL 23/05 17:25 (BELGA)
De sneltram tussen Hasselt en Maastricht zal in 2023 beginnen rijden en moet in 2024 volledig operationeel zijn. Dat is dinsdag te horen na een overleg tussen Mobiliteitsminister Ben Weyts, vervoersmaatschappij De Lijn, de provincie Limburg en de gemeente Maastricht. Totnogtoe werd verwacht dat het tracé in 2021 zou worden ingehuldigd. Volgens Vlaams parlementslid Marino Keulen (Open Vld) toont dit aan dat "alle partijen ermee verder willen en de effectieve uitvoering van de sneltramlijn een vaste vorm krijgt".
Eind vorig jaar sloten de partijen een overeenkomst voor de aanleg van de sneltram tussen het station van Hasselt en Mosae Forum, een shoppingcentrum in Maastricht. Op termijn moet de tramlijn worden doorgetrokken tot het station van Maastricht. De tram zal welli cht pas in 2023 rijden, al bekijken de samenwerkende partijen nog steeds of het project eventueel kan worden versneld.
De aanleg van de tramlijn werd intussen in één gezamenlijke planning voor België en Nederland gegoten. Daarin zijn onder meer het rollend materieel, maar ook bijvoorbeeld de haltes en parkeervoorzieningen opgenomen. De voorbereidingen van het project lopen tot 2020, waarna met de aanleg kan worden begonnen. Die neemt ongeveer 2,5 jaar in beslag.
Nederland zal begin 2018 met een nieuw bestemmingsplan komen, dat nodig is omdat de tram in eerste instantie niet zal doorrijden tot het station van Maastricht. In België moet nog worden overlegd met spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel, die een hele reeks overwegen moet opheffen. Het gaat om zeven overwegen in Diepenbeek en zeven in Bilzen, waarvan de opheffing in totaal 31 miljoen euro zou kosten.
Vlaams Volksvertegenwoordiger Marino Keulen is tevreden met de beslissing rond de sneltram. "Door de nieuwe structuur die alle partners hebben opgezet, waarbij men op geregelde tijdstippen samenzit en samen de regie in handen neemt, ontstaat er een vruchtbaar samenwerkingsmodel die niet alleen het geloof in Spartacus lijn 1, maar ook de effectieve uitvoering ervan ten goede komt", aldus Keulen.

Naar aanleiding van de aanpassing van de doelstelling van 2021 naar 2023, stelt Keulen een parlementaire vraag aan minister Weyts. Zo wil Keulen weten of de bijstelling is gebeurd om een "zekere voorzichtigheid in te bouwen om eventuele vertragingen op te vangen". Ook over de situatie van Spartacuslijn 2, die moet sporen van Diepenbeek via Genk naar Maasmechelen, wil Keulen meer informatie van de minister.

vrijdag 19 mei 2017

Persbericht 18-05-2017 : “De Krieckaert heeft geen toeristisch kwaliteitslabel meer, maar is perfect veilig voor bewoners en bezoekers”

Reactie op aantijgingen van lokale CD&V-afdeling over domein De Krieckaert

De gemeente is opnieuw volledig eigenaar van De Krieckaert na het faillissement van de vorige uitbater. Dit heeft alles te maken met het feit dat de vorige uitbater zijn concessievergoedingen niet betaalde aan de gemeente. Het gemeentebestuur heeft een schuldvordering van 518.000 euro ingediend bij de curator.
We zijn momenteel in gesprek met een aantal mogelijke partijen die geïnteresseerd zijn in de aankoop van De Krieckaert. We hopen deze gesprekken in de loop van de komende weken af te ronden. De uitbating van een vakantiepark is geen kerntaak van een gemeente!  De gemeente baat het park dan ook niet uit, maar houdt het alleen in stand in afwachting van een definitieve verkoop.
Het schepencollege heeft vandaag beslist om een pop-up-uitbating van De Krieckaert toe te wijzen voor het zomerseizoen (van begin juni tot oktober) aan de heer Bart Bollen, de voormalige uitbater van de Preekstoel in Maasmechelen.

De erkenning van Toerisme Vlaanderen is een kwaliteitslabel. Het park zelf is brandveilig nadat de gemeente er in 2016 tal van investeringen heeft uitgevoerd en was nog nooit zo brandveilig als nu, wordt onderhouden door de technische dienst … Bewoners en bezoekers kunnen daar dus veilig toeven.

dinsdag 16 mei 2017

Persbericht Politie Lanaken-Maasmechelen 13 mei 2017 : RESULTATEN SLIM-ACTIE

Tussen vrijdag 12 mei 20 uur en zaterdag 13 mei 04 uur werd door de politie Lanaken-Maasmechelen een verkeersactie georganiseerd.  
De actie vond plaats zowel in Lanaken als Maasmechelen.


Er werden 172 bestuurders gecontroleerd.
·       Twee bestuurders bliezen positief.  Hun rijbewijs werd voor vijftien dagen ingetrokken.
·       Van drie bestuurders werd het rijbewijs gedurende drie uur ingehouden.
·       Eén proces-verbaal werd opgesteld voor een voertuig dat niet voldeed aan de technische eisen.

·       Eén bestuurder reed met handelaarskentekenplaten rond, terwijl dit niet was toegelaten.  Deze kentekenplaten werden in beslag genomen.

zondag 14 mei 2017

Persbericht 12-05-2017 : “Aanpassing decreet complexe projecten is noodzakelijk om Noord-Zuid te realiseren”

Uitspraak Raad van State over de omleidingsweg Noord-Zuid ligt in de lijn der verwachtingen

De Raad van State heeft het negatief advies van de auditeur gevolgd en het GRUP betreffende de omleidingsweg van de Noord-Zuid vernietigd. “Er is zekerheid in de onzekerheid en dit is een signaal voor de Vlaamse Regering om in actie te komen met een aanpassing van het decreet complexe projecten”, stelt Vlaams Volksvertegenwoordiger Marino Keulen vast.

“Het huidige systeem bewijst dat men op zijn eigen limieten botst. De procedures met meerdere inspraakmomenten leiden niet meer tot uitspraak. Dit creëert het beeld van de machteloze overheid”, verduidelijkt Keulen. “Werken via een vorm van decretale validatie is meer dan ooit noodzakelijk.”


“We dringen erop aan dat de Vlaamse Regering snel komt met het beloofde voorstel van de aanpassing van het decreet complexe projecten. Hierdoor krijgt de bevolking inspraak in het begin van de procedure, maar geeft de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement nadien de definitieve goedkeuring”, aldus Marino Keulen. “Belangrijk hierbij is dat de eindeloze procedures bij de Raad van State onmogelijk gemaakt worden.”

woensdag 10 mei 2017

Persbericht 09-05-2017 : “Drie bussen De Lijn ontvreemd”

Oneigenlijk gebruik van lijnbussen komt amper voor

Begin maart van dit jaar gebeurde op de E34 een ongeval met een lijnbus waarbij de bestuurder de bus van De Lijn ontvreemd had. Na deze gebeurtenis stelde Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) een vraag aan bevoegd minister Weyts over de beveiliging van de stelplaatsen. “Uit het antwoord van de minister blijkt dat het met de beveiliging wel snor zit. Sinds 2014 werden in totaal drie bussen ontvreemd voor oneigenlijk gebruik, wat gezien het uitgebreide wagenpark van De Lijn (in 2015 had men 2.262 autobussen in dienst) een zeer relatief cijfer is”, stelt Keulen vast.

De veiligheidsmaatregelen van elke stelplaats zijn zeer uitgewerkt. In eerste instantie zowel de beveiliging van de terreinen als de gebouwen (met een hekwerk, afsluitbare poorten en slagbomen, een badgesysteem en verschillende types sleutels naargelang de hogere gevoeligheid van het lokaal), specifieke inbraakbeveiliging (alarmsysteem en camerabewaking) en organisatorische maatregelen (de eerste aanwezige persoon opent de poort en de laatste sluit deze weer af). Deze maatregelen zitten in een standaard inrichting van de stelplaatsen die De Lijn hanteert.

De afgelopen jaren, sinds 2014, zijn er drie bussen ontvreemd voor oneigenlijk gebruik. Eén maal door een medewerker in 2016 en tweemaal door niet-medewerkers van De Lijn (in 2014 en recent in 2017). De medewerker is nadien definitief uit zijn functie ontheven.


“Deze cijfers tonen aan de het een relatief probleem is en de uitgebreide veiligheidsmaatregelen hun deugdelijkheid bewijzen”, aldus Marino Keulen. “Geen enkel systeem is sluitend, vandaar de drie keren oneigenlijk gebruik, maar in verhouding tot de totaliteit van het wagenpark van De Lijn is dit aantal verwaarloosbaar. Het toont bovendien ook aan dat men al goed thuis moet zijn in een stelplaats om erin te slagen met een lijnbus rond te gaan rijden.” 

maandag 8 mei 2017

Persbericht 07-05-2017 : “Pachters van De Lijn betalen om 50 ‘vervuilende’ bussen binnen de LEZ-Antwerpen te gebruiken”

De pachters van De Lijn die de lage-emissiezone (LEZ) in Antwerpen aandoen, rijden met een vijftigtal bussen die niet voldoen aan de voorwaarden om gratis de LEZ binnen te mogen en hiervoor betalen de pachters in totaal €69.000 aan retributies op jaarbasis. Dit blijkt uit een schriftelijke vraag van Marino Keulen (Open Vld) aan bevoegd minister Weyts. “De pachters kiezen ervoor om te betalen om met een beperkt aanbod van oudere bussen (uit 2006 of recenter met een euronorm 3 zonder roetfilter) Antwerpen binnen te rijden en nog niet te opteren voor de aankoop van nieuwe bussen. Dit behoort uiteraard toe tot de autonomie van elke exploitant”, stelt Keulen vast.

Door hiervoor te kiezen, dient de pachter wel per bus een bedrag van €1.380 per jaar te betalen. Dit is voor een pachter een peulschil in vergelijking met de aankoop van een nieuwe bus. Daarom wachten de pachters tot de huidige bus volledig afgeschreven is vooraleer een nieuwe bus aan te schaffen en betaalt men een retributie om ondertussen met de huidige bus de LEZ te mogen binnen rijden.

De Lijn zal in de nieuwe aanbestedingscontracten voor exploitanten of pachters bijkomende criteria rond groene bussen opnemen. De Lijn zelf zet verder in op de versnelde vergroening van de eigen vloot. De afgelopen drie jaar heeft De Lijn alvast 358 bussen aangekocht en wordt nog dit najaar een volgende bestelling voorzien met grotendeels hybride exemplaren. Daarnaast startte De Lijn verschillende projecten met puur elektrische voertuigen.

“Een dergelijke beweging is ook noodzakelijk nu meerdere steden nadenken om een LEZ in te voeren in het centrum. De Lijn dient zich hierop voor te bereiden. De situatie van de pachters is enigszins anders, daar deze veel meer ingezet worden voor het streekvervoer en minder in de stedelijke centra. Om in de toekomst de overgang naar een LEZ te versoepelen stelt de minister dat overleg tussen de lokale overheden, De Lijn en de sector noodzakelijk zijn”, besluit Marino Keulen. “Dat is ook de mening van Open Vld, toekomstige LEZ’s dienen goed voorbereid te worden met alle partners zodat de invoering ervan soepel kan verlopen.”


woensdag 26 april 2017

Persbericht 25-04-2017 : “Externe dienstverlener kan verkeersbordendatabank terug op de rails krijgen”

De bestaande verkeersbordendatabank zorgt regelmatig voor enige consternatie in Vlaanderen. De databank waarin elk verkeersbord in Vlaanderen opgenomen is, bestaat sinds 2011, maar werd sindsdien in vele gemeenten amper geactualiseerd. Vaak gebeurt dit omdat het een complex systeem is dat vrij traag werkt en niet gebruiksvriendelijk is voor de wegbeheerders. Uit het antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen blijkt dat minister Weyts doorzet met zijn eerder aangekondigde hervorming van het systeem, maar hierin enkel een ondersteunende rol ziet voor externe partners. Voor Marino Keulen is dit een gemiste kans: “externe partners kunnen juist een toegevoegde waarde zijn om de data te beheren en up-to-date te houden.”

De hervorming van de verkeersbordendatabank die minister aankondigde tijdens de commissievergadering van 17 maart 2017 omvat: nagegaan hoe het beheersproces van de verkeersborden kan worden geïntegreerd, alsook hoe de totstandkoming van de aanvullende reglementen kan worden gekoppeld aan de verkeersbordendatabank. De minister sluit niet uit dat een externe dienstverleners hier een rol in opneemt, maar dan eerder ter ondersteuning. Aangezien de minister van oordeel is dat hier een te grote kostprijs aan vasthangt en de wegbeheerders hebben alle informatie over de verkeersborden in bezit.


“Wat betreft de kostprijs heeft de minister een valabel punt, maar het grote probleem vandaag is dat de data van de wegbeheerders vaak niet op de verkeersbordendatabank komt wegens de complexiteit van het systeem. Een mogelijkheid is dan om een externe partij die bekend is met het verzamelen van grote aantallen data deze taak op zich neemt en dat de wegbeheerders simpelweg hun gegevens overmaken aan deze partner. De kostprijs mag hiervoor geen issue zijn, want de voordelen (bv. betere updatemogelijkheden voor GPS en intelligente mobiliteitsoplossingen) zorgen voor een betere verkeersveiligheid”, besluit Keulen.

maandag 24 april 2017

Persbericht 24-04-2017 : “Makkers staakt uw wild geraas”

De cijfers die oppositiepartij sp.a vandaag in Het Belang van Limburg publiceert over de investeringen van De Lijn in Limburg verdienen de nodige nuance stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) vast.

De lezing van de investeringscijfers van De Lijn door de sp.a is zeer eenzijdig en neigt naar halve waarheden en hele leugens die men vertelt. Marino Keulen: “De Lijn investeert wel degelijk meer dan 1% in onze provincie. De aankoop van rollend materieel wordt gedaan vanuit de centrale diensten, waarna de nieuwe bussen ingezet worden in elke provincie (er zijn er voor dit jaar 188 besteld waarvan er 73 voor Limburg zijn). Dit bedrag mist uiteraard in de investeringen per provincie. Bovendien zitten in het provinciale budget wel de tram-gerelateerde investeringen en Limburg heeft vooralsnog geen tramaanbod; binnen afzienbare tijd hopelijk wel met het Spartacusproject. Bijgevolg zitten in het investeringsprogramma per provincie enkel investeringen in o.a. stelplaatsen en stationsomgevingen.”

De Lijn heeft de voorbije jaren meer geïnvesteerd in Limburg en in de stelplaatsen (bv. Tongeren), waardoor er voor 2017 minder noodzakelijke investeringen zijn aan infrastructuur, het budget voor dit jaar gaat voornamelijk naar de stelplaats van Hasselt (ongeveer ca. 1,4 miljoen euro). “Dit zijn de feiten. Men kan niet elk jaar dezelfde stelplaats aanpakken”, aldus Keulen.


“Wat onthouden de mensen vooral van dergelijk nieuws: het gehakketak. Wie verliest in dit verhaal: de politiek. Hier wordt niemand beter van, zeker niet de reiziger”, besluit Marino Keulen.

vrijdag 21 april 2017

Overzicht tijdelijke maatregelen Noord-Zuidverbinding Limburg.

De Vlaamse Regering heeft enkele bijkomende tijdelijke maatregelen genomen om de verkeersdoorstroming op de Grote Baan in Houthalen-Helchteren te bevorderen. Dit is noodzakelijk omdat het dossier van de omleidingsweg zich nog steeds in een procedureslag bevindt. Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) stelde hierover een schriftelijke vraag aan bevoegd minister Weyts en deze bevestigde de eerdere communicatie hieromtrent.

De volgende tijdelijke maatregelen gaan genomen worden:

  • Optimalisatie van de verkeerslichten kruispunt Helzold-Kazernelaan: uitgevoerd in voorjaar 2017.
  • Optimalisatie van de verkeerslichten (slimmer maken): realisatie tussen april en juli 2017.
  • Verlenging van de afslagstrook ter hoogte van Meerstraat: voorzien voor uitvoering in 2017.
  • Afslagstrook Heidestraat en fietsoversteek spoorweg: er werd door een een procedure aangespannen; het uitvoeringsplan wordt nu geoptimaliseerd om innemingen te beperken.
  • Brownfieldontwikkeling met ondergrondse verbinding: het realisatieconvenant is in opmaak; de Vlaamse overheid draagt 7 miljoen euro bij en de gemeente moet de verdere financiering regelen. De timing is voor het grootste deel in handen van de gemeente Houthalen-Helchteren.
Deze maatregelen worden opgenomen in de reguliere budgetten van het Agentschap Wegen en Verkeer en uitgevoerd door ditzelfde agentschap. Eveneens wordt er een technisch rapport opgemaakt en kan de Vlaamse Regering op basis hiervan beslissen om nog bijkomende maatregelen te nemen.

Voor de doorstroming op de Grote Baan vindt Marino Keulen dit een goede zaak, maar het kan en mag niet de bedoeling zijn om dit als een soort alternatief doorgangstracé te zien voor de omleidingsweg en die piste te begraven. In het dossier van de omleidingsweg moet de minister doorzetten en komen met een decretale oplossing via het parlement.

woensdag 12 april 2017

Persbericht gemeente Lanaken 12-04-2017 : TWEE BELANGRIJKE BOUWVERGUNNINGEN AFGELEVERD

Voormalig klooster wordt locatie voor sociale woningbouw

Het gemeentebestuur van Lanaken heeft de bouwvergunning afgeleverd voor de bouw van 22 sociale woningen van Sociale Huisvestigingsmaatschappij Maaslands Huis op de locatie van het voormalig klooster op de Gasthuisstraat in Lanaken. Het klooster van De Kleine Zusters van de Heilige Jozef is een gebouw dat in 2011 door het Maaslands Huis werd gekocht van de gemeente Lanaken.
Schepen van ruimtelijke ordening, Sofie Martens: “Na een lange procedure van onderhandelen over de inplanting en het uitzicht van het gebouw zijn we opgelucht dat we eindelijk een bouwvergunning kunnen afleveren. Door het afleveren van de bouwvergunning kan er weldra gestart worden met de bouw van 22 huurappartementen van het Maaslands Huis. We hopen op een vlotte opstart van de bouw.”

Begeleid wonen in Veldwezelt

Ook zullen er op de Molenpoel in Veldwezelt 7 woongelegenheden gebouwd worden voor begeleid wonen. Hier zullen personen met een handicap ondersteund worden zodat ze zelfstandig kunnen wonen. Het gaat hierbij om 6 studio’s en 1 appartement die uitgebaat zullen worden door vzw Tevona uit Lafelt.


dinsdag 11 april 2017

08-04-2017 : Persmededeling politie Lanaken-Maasmechelen

RESULTATEN SLIM-ACTIE
Op vrijdag 7 april tussen 20 uur en zaterdag 8 april te 04 uur werd er een SLim-actie georganiseerd door de politie Lanaken-Maasmechelen. De actie vond plaats op de Rijksweg en op de Gewestweg N78. Er werden 277 bestuurders gecontroleerd. Twee bestuurders kregen een proces-verbaal voor drugs in het verkeer (positieve speekseltest) en het rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken.  Twee bestuurders werden geverbaliseerd voor alcohol achter het stuur en moesten eveneens hun rijbewijs inleveren voor 3 uur voor resultaat A. Drie bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren voor 6 uur wegens resultaat P. Er werden drie processen-verbaal uitgeschreven voor respectievelijk het niet dragen van de gordel, GSM achter het stuur en inschrijving voertuig. Er werd één proces-verbaal van waarschuwing uitgeschreven. Eén voertuig moest getakeld worden omwille van een buitenlander die de onmiddellijke inning van 1200 euro niet kon betalen na het afleggen van een positieve ademtest.


donderdag 30 maart 2017

Persbericht gemeente Lanaken 29-03-2017 : Lanaken wenst van haar eigen ondernemers aan te kopen

Gemeente Lanaken wenst van haar eigen ondernemers aan te kopen !

De gemeente Lanaken wenst Lanakense ondernemers ook in het kader van haar eigen
projecten te ondersteunen.

Indien de gemeente, het OCMW, het autonoom gemeentebedrijf of de VZW Toerisme
zaken wenst aan te kopen, leveringen wil plaatsen of infrastructurele werken dient te
laten uitvoeren, is zij wettelijk verplicht om dit met nodige mededinging d.m.v. een
prijsvraag te doen. We houden ons met andere woorden aan de wettelijke verplichtingen die gelden bij 
openbare aanbestedingen.

Om haar eigen ondernemers de kans te geven hiervan een graantje mee te pikken,
keurde zij in al haar entiteiten een richtlijn goed, waarbij de meerderheid van de aan te
schrijven verkopers, leveranciers of aannemers in Lanaken dient gevestigd te zijn.

Afhankelijk van de inhoud en techniciteit van het concrete dossier zullen de gespecialiseerde Lanakense 
ondernemers gevraagd worden om deel te nemen aan de prijsvraag.


Daar weinig ondernemers bekend zijn met de werkwijze om een juiste offerte op te maken en in te 
dienen, zal de gemeente een praktische workshop organiseren.  Daarmee  wenst de gemeente de 
mogelijke drempel die bij ondernemers leeft, te verlagen en hen te stimuleren om deel te nemen aan 
dergelijke aanbestedingen.