Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 15 december 2016

Persbericht 15-12-2016 “Marino Keulen verheugd met de doorstart van de sneltramverbinding Hasselt-Maastricht”

Deze ochtend is het addendum bij de bestaande kaderovereenkomst voor de sneltramverbinding tussen Hasselt en Maastricht ondertekend door de vier partijen. Marino Keulen, Vlaams parlementslid en burgemeester van Lanaken, is verheugd met deze doorstart. “Hiermee zijn we de Rubicon overgestoken en kan het project verder uitgevoerd worden. Dit is opnieuw een stap vooruit naar een betere mobiliteit voor Limburg.”

Het addendum bij de kaderovereenkomst was noodzakelijk om het verkorte tracé (niet tot aan het station van Maastricht, maar tot Mosae Forum) mogelijk te maken. De Nederlandse partners voorzien een aantal compensaties voor dit verkorte traject: er komt zes miljoen euro compensatie, één miljoen euro voor de halte-infrastructuur, een participatie in de elektrificatie van de spoorlijn Antwerpen-Weert op het grondgebied van Nederland, een frequente gratis busverbinding voor de tramreizigers van Mosae Forum tot aan het station van Maastricht en een busverbinding tussen Maaseik en Sittard.

“De compensaties verzachten het niet oversteken van de Maas en zijn zeer billijk,” stelt Keulen vast. “Ook voor Lanaken is de realisatie van dit dossier belangrijk. Naast een halte die een mobiliteitsknooppunt wordt, met een parking voor 300 wagens, worden ook een aantal zwarte verkeerspunten weggewerkt op de N78. De kruising van de Jan Rosierlaan en de Europalaan (N78) en de kruising van de Stationsstraat met de N78 aan het voormalige treinstation worden beiden verkeersveiliger gemaakt. Daarnaast komt er een fraaie halte-accommodatie aan het Europaplein en zorgt dit voor een nieuwe entree voor de gemeente.”

“Vooral is deze doorstart belangrijk voor de geloofwaardigheid van de politieke klasse: de daad bij het woord voegen, grote infrastructuurprojecten tot een goed einde brengen,” besluit Marino Keulen.


De verwachte realisatietermijn situeert zich in 2021.