Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 6 december 2016

Geluidswerende maatregelen E313

Uit het antwoord van een schriftelijke vraag aan bevoegd minister Weyts naar de geluidswerende maatregelen langs de E313 die onderzocht zijn, kwamen de volgende elementen naar voren:

·        Recent zijn in Beringen langs de E313 geluidsschermen geplaatst, deze hadden normaal gesproken in december 2015 geplaatst moeten worden, maar zijn opgeschoven omdat de vastlegging niet rondgeraakte.
·        Er wordt een studie uitgevoerd naar de vervanging van de bestaande geluidsschermen ter hoogte van Borgerhout Tuinwijk, in deze studie focust men voornamelijk op de geluidstechnische elementen en wordt geen onderzoek gedaan naar fijn stof daar dat niet de primaire focus is van de studie.

Ten slotte stelde de minister ook dat wanneer men geluidswerende maatregelen onderzoekt, men steeds alle mogelijke maatregelen onderzoekt. Zowel geluidsschermen als mogelijke types verharding (bv. fluisterasfalt) worden steeds bekeken en de voor – en nadelen tegen elkaar afgewogen alvorens men een beslissing neemt.