Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 27 december 2016

Campagne om de Vlamingen te informeren over het veranderende snelheidsregime kost €245.365

Vanaf 1 januari 2017 wordt 70 de nieuwe norm op de Vlaamse gewestwegen. Om de weggebruikers hierop voor te bereiden is in november een campagne gestart om iedereen te sensibiliseren. Uit het antwoord van een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) aan minister Weyts blijkt dat de totale campagne €245.365 (incl. BTW) kost.

Voor deze kosten zijn de aankoop van mediaruimte, de ontwikkeling van het concept en de productie voor de tv-spot, de radiospot en de affiches inbegrepen. Ook een online component in de vorm van een website (http://www.70.vlaanderen/) maakt deel uit van deze campagne om de weggebruikers te informeren over de veranderende regels. Een herhaling van de affichecampagne, de eerste liep van 22/11 tot 16/12, volgt in februari 2017.

De borden met “70” die vanaf 1 januari 2017 niet langer noodzakelijk zijn langs gewestwegen, worden in de maanden januari en februari weggehaald. In totaal gaat het om een 30.000 verkeersborden die zo kunnen verdwijnen.

Om te zien op welke gewestweg er een verandering in snelheidsregime plaatsvindt, verwijs ik u door naar: http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/3010991/2016/11/29/Helft-gewestwegen-van-90-naar-70-kijk-hier-wat-er-in-jouw-provincie-verandert.dhtml