Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 6 december 2016

Belga 05-12-2016 : Vlaamse meerderheid wil groei van autodelen versnellen

BRUSSEL 05/12 15:04 (BELGA)
De meerderheidspartijen in het Vlaams parlement (N-VA, CD&V en Open Vld) willen autodelen stimuleren. Ze hebben een voorstel klaar waarin ze onder meer pleiten voor een Vlaams erkenningskader voor autodeelorganisaties. Dat kader moet het voor die organisaties makkelijker maken om dossiers in te dienen bij lokale besturen. De parlementsleden vragen ook een mogelijke privatisering van Cambio, de bekendste bestaande autodeelorganisatie, te onderzoeken.
Autodelen zit in de lift. Begin 2016 maakten in Vlaanderen 12.000 tot 14.000 mensen gebruik van de verschillende autodeelsystemen, en waren er ongeveer 1.200 gedeelde auto's beschikbaar. Dat is een verdubbeling tegenover begin 2015. Maar de piek is nog niet bereikt. Het bestaande potentieel is nog lang niet gebruikt en verschillende steden als Leuven en Gent hebben steile ambities. Zo mikt Gent alleen bijvoorbeeld op 20.000 autodelers tegen 2020.
Parlementsleden Annick De Ridder (N-VA), Dirk De Kort (CD&V) en Marino Keulen (Open Vld) zijn overtuigd van de voordelen van autodelen en willen de groei helpen aanzwengelen. In een voorstel van resolutie pleiten ze onder meer voor een Vlaams erkenningskader voor autodeelorganisaties. Zo'n kader kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat organisaties met een erkenning niet bij elk lokaal bestuur een afzonderlijk dossier moeten indienen.
Autodeelorganisaties zouden daarbij wel aan enkele criteria moeten voldoen, zoals de uitbouw van een gemeenschappelijk reservatieplatform en het bezorgen van bepaalde (gebruikers)gegevens aan de overheid. Die data zou de overheid dan kunnen gebruiken voor een groter onderzoek naar autodelen.
Tegelijk vragen de parlementsleden om te onderzoeken of Cambio, de bekendste en grootste autodeelorganisatie in Vlaanderen, "op eigen benen kan staan". In de resolutie wordt gevraagd om te bekijken of Cambio (waarin de overheid nu nog participeert via de Vlaamse Vervoersmaatschappij, red.) geprivatiseerd kan worden "teneinde objectief en neutraal alle mogelijke spelers in Vlaanderen te kunnen verwelkomen op basis van de waardevolle kennis die de participatie in Cambio de overheid opgebracht heeft".

Tot slot moet ook de Vlaamse overheid zelf het goede voorbeeld geven en bekijken in hoeverre het haar wagenpark kan inzetten in autodeelsystemen.