Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 22 november 2016

Persbericht 18-11-2016 : Nieuw recreatief fietspad op grens Maastricht-Lanaken

Lanaken - Vandaag werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de gemeente Lanaken, gemeente Maastricht en de beide provincies Limburg om een recreatief fietspad op de grensstrook Lanaken/Maastricht te realiseren. Daarmee is een volgende stap gezet in de ontwikkeling van het grensoverschrijdende bedrijventerrein Albertknoop, op de grens tussen Veldwezelt/Smeermaas en Maastricht.

Momenteel wordt er veel gefietst op het oostelijke talud van het Albertkanaal, tussen Europark en de steenfabriek van Wienerberger. Wanneer dit terrein wordt afgegraven voor het winnen van leem en vervolgens wordt ontwikkeld als watergebonden bedrijventerrein, kan dit fietspad niet blijven bestaan. Daarom ondertekenden de bestuurders van de gemeenten Lanaken en Maastricht en de provincies Belgisch en Nederlands Limburg vandaag een samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van een nieuw recreatief grensfietspad.

Burgemeester Marino Keulen: “Dit dossier had alles in zich om niet te lukken, doch door de voorbeeldige samenwerking tussen Lanaken, Maastricht en de beide provincies werd het tot een goed einde gebracht en hebben we vandaag alles formeel afgerond. Ook zijn er afspraken gemaakt omtrent de subsidiëring van het project waarbij alle 4 de partners hun verantwoordelijkheid zullen nemen. Omtrent het onderhoud zullen de gemeenten Lanaken en Maastricht de nodige afspraken maken.”


Gemeenten en provincies staan elk in voor 50% van de kosten. Dit nieuwe grensfietspad zal aansluiten op een stukje reeds bestaand fietspad (van de spoorweg in Smeermaas tot aan de Van Akenweg) om verder te lopen doorheen de groene Zouwdalcorridor, rondom de steenfabriek van Wienerberger tot op de 2de Carabinierslaan te Veldwezelt. Via een beveiligde overgang wordt daar aangesloten op de weg die langsheen de Neanderthalersite opnieuw naar het Albertkanaal leidt. Ook langs de Van Akenweg komt een fietspad dat een goede verbinding met Lanaken Centrum mogelijk maakt. De ingebruikname is voorzien in de loop van 2018.