Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 10 november 2016

Persbericht 09-11-2016 : “Vlaamse spoorprioriteiten moeten essentieel onderdeel blijven van nieuwe plannen NMBS en Infrabel”

Nadat Vlaams minister van Mobiliteit Weyts aangaf niet tevreden te zijn met het voorliggende vervoersplan 2016-2020 van de NMBS, ondervroeg Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) hem vandaag in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement hierover. “De minister stelde dat het vervoersplan voorlopig ‘on hold’ gezet wordt en in december gekoppeld wordt aan een het investeringsprogramma van de NMBS en Infrabel. Het is positief dat de minister blijft pleiten voor de Vlaamse spoorprioriteiten (zoals spoorlijn 18 Hasselt-Neerpelt), maar gezien de besparingen bij de spoormaatschappij blijf ik pleiten om de mogelijkheid van cofinanciering te overwegen,” aldus Keulen.

De minister gaf in de plenaire vergadering duiding bij zijn standpunt en vooral ook bij het overleg dat heeft plaatsgevonden met zijn collega’s van Mobiliteit en de toekomst van het vervoersplan. Ook Lies Jans, Joris Vandenbroucke en Lode Ceyssens hadden gelijkaardige vragen aan de minister.


“Hieruit blijkt dat het vervoersplan gekoppeld zal worden aan het investeringsplan en dat minister Weyts de Vlaamse spoorprioriteiten naar voren blijft schuiven om deze te laten opnemen in het investeringsplan. Aangezien de federale spoormaatschappijen 3 miljard dienen te besparen tegen 2019 wil ik echter nog een stap verder gaan dan de minister. Deze ijvert voor prefinanciering van de Vlaamse prioritaire spoorlijnen (in casu lijn 18 Hasselt-Neerpelt), waarbij de Vlaamse overheid geld voorschiet aan de NMBS en Infrabel. Ik pleit voor cofinanciering, waarbij de Vlaamse overheid een deel van de aan te leggen spoorlijn betaalt. Dit is wettelijk perfect mogelijk en absoluut verdedigbaar aangezien het spoorlijnen betreft die volledig op Vlaams grondgebied liggen. Wij zijn politici geen theologen. De reizigers willen oplossingen, de methode is dan ondergeschikt aan het doel,” besluit Marino Keulen.