Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 10 oktober 2016

#Persbericht Marino Keulen 09-10-2016#:“Haltes Spartacus lijn 2 Hasselt-Genk-Maasmechelen zijn bekend”#

Op 28 juni heeft de Regionale Mobiliteitscommissie (RMC) Limburg de startnota van de sneltramverbinding Hasselt-Genk-Maasmechelen (Spartacus lijn 2) goedgekeurd. In deze startnota staat naast het vastgelegde (en reeds gekende) tracé ook de mogelijke halteplaatsen van de sneltramverbinding opgesomd. Dat blijkt uit een schriftelijke vraag die Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) aan bevoegd minister Weyts hierover stelde. “Het is positief voor de mobiliteit in Limburg dat er werk gemaakt wordt van Spartacuslijn 2. Een timing voor lijn 2 kon evenwel niet gegeven worden, maar de minister stelde wel dat een mogelijkheid van de inzet van trambussen onderzocht wordt om de lijn sneller operationeel te maken,” legt Keulen uit.
Het eigenlijke tracé voor de sneltramverbinding tussen Hasselt en Maasmechelen is in februari 2013 al vastgelegd door de Vlaamse Regering. De keuze viel toen op het Caetsbeek Noord/E314-tracé. In de startnota heeft De Lijn dit gedetailleerd uitgewerkt. Het traject en de haltes binnen de stad Hasselt waren al bekend, aangezien dit samenvalt met lijn 1. Vanaf de Universitaire Campus in Diepenbeek zal de sneltram via de Universiteitslaan (N702) naar Genk sporen om er via de Westerring (N76) en de Europalaan naast de autosnelweg E314 door te lopen tot aan de Rijksweg (N78) in Maasmechelen om daarna te eindigen aan de hoofdtoegangspoort van het Nationaal Park Hoge Kempen.
De mogelijke haltes vanaf Diepenbeek waren nog niet bekend aangezien hierover overleg diende te gebeuren met de respectievelijke gemeenten, maar in de startnota staan deze voor het eerst wel opgenomen. Er zullen in totaal 8 bijkomende haltes zijn (naast de vier reeds bekende haltes in Hasselt) op dit traject en nog drie bijkomende worden verder onderzocht. Het betreft de volgende haltes:
·        Universitaire campus Diepenbeek als gemeenschappelijke halte met de lijn Maastricht – Hasselt;
·        halte Wetenschapspark is optioneel en afhankelijk van de keuze van de kruispuntoplossing die uit de verdere uitwerking binnen de projectnota zal volgen;
·        halte Genk-Zuid is optioneel en de beslissing hierover valt bij de uitwerking van de inpasbaarheid op het vak tussen het Albertkanaal en de Meeënweg te Genk;
·        Genk Hooiplaats;
·        Genk Station;
·        Genk Shopping;
·        Genk Heempark (met last mile oplossing naar het Ziekenhuis Oost-Limburg);
·        Carpoolparking Maasmechelen;
·        Maasmechelen Centrum;
·        Eisden is een optionele halte ter hoogte van shopping M2;
·        eindhalte aan de hoofdpoort van het nationaal park.
De zeer specifieke invulling zal door De Lijn verder uitgewerkt worden in een projectnota.

“De minister kon in zijn antwoord geen richting geven met betrekking tot een exacte timing voor lijn 2, maar hij wil wel snel resultaat boeken en onderzoekt of een trambus reeds op het traject kan ingezet worden. Voor Open Vld is dit een valabele piste, met evenwel de bedenking dat een trambus hooguit een opstap naar een volwaardige sneltramverbinding kan zijn,” besluit Marino Keulen.