Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 6 oktober 2016

#Persbericht Marino Keulen 05-10-2016#:“Bijkomende sanering terreinen Ford-Genk noodzakelijk”#

Er was reeds bekend dat vijf zones op de terreinen van Ford-Genk gesaneerd moesten worden door OVAM, maar uit het antwoord van bevoegd minister Muyters op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) blijkt dat er nog twee bijkomende zones zijn. Dit brengt het totaal op zeven te saneren gebieden.
OVAM heeft nog zeven bijkomende zones onderzocht op de site en twee ervan dienen verder gesaneerd te worden. Daardoor zullen in het totaal zeven verschillende zones gesaneerd dienen te worden. Momenteel worden de te saneren zones in kaart gebracht en de bijbehorende kostenraming geactualiseerd. De toerekening van de saneringskost zal gebeuren op basis van het uitgeefbaar grondaandeel. Concreet betekent dit dat 53% van de saneringskosten aan de ontwikkelaar van zone C (dus NV De Scheepvaart) zullen worden toegerekend, 42% aan de ontwikkelaar van zone B en 5% aan de ontwikkelaar van zone A. Deze laatste twee ontwikkelaars zullen in de loop van het voorjaar 2017 bekend raken.
Dit najaar zal de aanbesteding van de bodemsaneringsprojecten plaatsvinden en het is de bedoeling om de saneringswerken maximaal te integreren bij de overige werken op het terrein (sloopwerken, aanleg infrastructuur …) zodat de opstart van nieuwe economische activiteiten minimaal gehinderd worden.

“Het saneren van de terreinen van de voormalige Fordfabriek in Genk is een essentieel onderdeel van de herontwikkeling, maar mag deze zo min mogelijk in de weg staan. Indien de bodemsanering voorspoedig verloopt, zullen nieuwe opstartende bedrijven zeer weinig hinder hiervan ondervinden en daar kan de Limburgse economie alleen maar wel bij varen,” aldus Keulen.