Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 20 oktober 2016

Persbericht 19-10-2016 : “Laatste obstakel opgeruimd: natuurbegraafplaats Rekem kan volgend jaar in gebruik genomen worden (Vlaamse primeur!)”

Het Vlaams Parlement heeft vandaag het decreet houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging goedgekeurd. Dit decreet ruimt de laatste obstakels op en maakt de weg vrij voor natuurbegraafplaatsen. Vlaams volksvertegenwoordiger en burgemeester van Lanaken Marino Keulen (Open Vld) is hierover verheugd: “vorig jaar rond deze tijd is de natuurbegraafplaats van Rekem voorgesteld, maar moest men wachten op een decretaal kader om het begraven op deze plaats mogelijk te maken. Met dit decreet wordt dit nu mogelijk.”

De natuurbegraafplaats van Rekem ligt rond het oude kerkhof van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum aan de Daalbroekstraat. Het is de bedoeling dat er biologisch afbreekbare urnen kunnen begraven worden tussen de bomen en struiken. Er komen bankjes voor rouwende familieleden die een moment van bezinning willen op de begraafplaats en aan de ingang komt een gedenkplaat met de namen op van alle begraven overledenen. Individuele graven zijn dus niet mogelijk.

“Het is de bedoeling dat tegen Allerheiligen volgend jaar de natuurbegraafplaats in gebruik kan genomen worden. Hiervoor dienen nog enkele praktische elementen besproken te worden: welke urnen mogen gebruikt worden, is de begraafplaats enkel voor inwoners van Lanaken, wie neemt het beheer van de begraafplaats op zich (de gemeente of het Agentschap Natuur en Bos), wat is de hoogte van de concessievergoeding …” aldus Keulen.


De natuurbegraafplaats van Rekem is een pilootproject en een primeur voor Vlaanderen. “Het is de bedoeling dat mettertijd natuurbegraafplaatsen ook gecreëerd worden in andere Vlaamse gemeenten,” besluit Marino Keulen.