Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 14 oktober 2016

Persbericht 13-10-2016 : “De sneltramverbinding tussen Hasselt en Maastricht zit terug op het goede spoor”

Deze namiddag, in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement, heeft Marino Keulen (Open Vld) een vraag gesteld over de stand van zaken met betrekking tot Spartacus lijn 1. Bevoegd minister Weyts antwoorde dat men bezig is met de finalisering van een addendum bij de eerder getekende kaderovereenkomst en dat dit ongeveer binnen een drietal weken afgerond zal worden. “Minister Weyts is een man van zijn woord en blijft doorzetten in het Spartacusdossier. Dat is zeer positief voor de mobiliteit van onze provincie," stelt Keulen vast.

In dit addendum staat dat lijn 1 Hasselt-Maastricht als tijdelijke eindhalte Mosae Forum heeft en het de uitgesproken ambitie is om op termijn deze lijn door te trekken naar het station van Maastricht. De eerder opgenoemde compensaties (zes miljoen euro voor het vervroegen van de eindhalte tot Mosae Forum, één miljoen euro voor investeringen in de Vlaamse haltes langs lijn 1 en actief inzetten op grensoverschrijdende projecten zoals de elektrificatie van de spoorverbinding Antwerpen-Weert op Nederlands grondgebied en een busverbinding tussen Sittard en Maaseik) blijven gehandhaafd.

Het was een constructief overleg stelde minister Weyts, maar de laatste punten moeten nog uitgeklaard worden. Nadien moet dit voorstel nog goedgekeurd worden door de Vlaamse Regering en de Raad van Bestuur van VVM De Lijn. Dit zal ongeveer zo’n drietal weken duren.

In de marge van dit antwoord stelde de minister dat zijn kabinet een rol zal opnemen in de ‘overkoepelende procesbepaling’ zodat problemen onmiddellijk besproken kunnen worden tussen de Vlaamse en Nederlandse partners. “Dat is een logische evolutie,” aldus Marino Keulen. “Nu kan de minister met zijn kabinet korter op de bal spelen bij eventuele problemen of vragen en is er een directe lijn tussen beide partners.”


In Nederland dient wel nog de degradatie van het hoofdspoor naar lokaal spoor te gebeuren en dient Maastricht een nieuw bestemmingsplan (luik: ruimtelijke ordening) op te stellen.