Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 28 juli 2016

#wegenwerken Bilzerbaan Veldwezelt

Aanleg fietspaden en riolering Bilzerbaan Veldwezelt


Duur van de werken

Er wordt gestart op dinsdag 2 augustus 2016 en de werken zullen 220 werkdagen in beslag nemen. (70 werkdagen nutmaatschappijen + 150 werkdagen riolering en fietspaden). Einde der werken voorzien eind 2017.

Bereikbaarheid en parkeren

De werfzone blijft steeds bereik- en berijdbaar. Buiten de werkuren blijft de omgeving van de woning steeds bereikbaar met de wagen. TIjdens de werkuren zijn de woningen steeds te voet of met de fiets bereikbaar.

Auto's liefst steeds voor 7u buiten de werfzone zetten. (doorgang kan anders onderbroken zijn t.g.v. werfvoertuigen)

Parkeren kan tijdens de werkuren nooit binnende werkzone. Parkeer zoveel mogelijk op voorziene parkings, zijstraten, ...


Omleiding

Verkeer richting Veldwezelt en Maastricht is mogelijk op de Bilzerbaan over één rijstrook.
Verkeer komende van Veldwezelt richting Mopertingen dient de omleiding te volgen.

Kruispunt N2/N78 is afgesloten voor alle verkeer richting Bilzen en moet verplicht onderstaande omleiding volgen.
Werkplanning/Timing
1. Vanaf 2 augustus 2016: voorbereidende werken, ca. 2 weken
2. Vanaf 16 augustus 2016: aanvang werken nutsmaatschappijen, 70 werkdagen
3. Vanaf ca. oktober 2016: start rioleringswerken Molenpoel, aansluitend herstel/vernieuwen van wegenis in Molenpoel
4. Vanaf begin 2017: start werken aan Bilzerbaan
Uitvoering d.m.v. éénrichtingsverkeer in 'korte' (ca. 500m) werfzones/2 weghelften
5. Najaar 2017 (plantseizoen): beplantingswerken


Fases

Fase 1: verplaatsing van de nutsleidingen en aanleg van de riolering en wegenis Molenpoel
Fase 2a: aanleg van de riolering en wegenis N2 Bilzerbaan van Molenpoel (kmp 93.500) tot kruispunt Strodorp (93.000) noordzijde
Fase 2b: aanleg van de riolering en wegenis N2 Bilzerbaan van Molenpoel (kmp 93.500) tot kruispunt Strodorp (93.000) zuidzijde
Fase 3a: aanleg van de riolering en wegenis N2 Bilzerbaan van kruispunt Strodorp (93.000) tot begin landbouwgebied (kmp 92.400) noordzijde
Fase 3b: aanleg van de riolering en wegenis N2 Bilzerbaan van kruispunt Strodorp (93.000) tot begin landbouwgebied (kmp 92.400) zuidzijde
Fase 4: aanleg vrijliggende fietspaden van landbouwgebied (kmp 92.400) tot gemeentegrens Lanaken/Bilzen (kmp 91.840)


Kostprijs

Aanleg fietspaden en kruispunten: préfinanciering 825.000 euro
Renovatie gewestweg en afwatering t.l.v. AWV 220.000 euro
Voetpaden, groenaanleg en Molenpoel t.l.v. Lanaken 100.000 euro
Riolering t.l.v. Infrax 815.000 euro

Totale project zonder BTW 1.960.000 euro