Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 25 juli 2016

#Persbericht Marino Keulen#21 juli 2016#:“Rapport Agentschap Wegen en Verkeer over de asbestproblematiek Philipsbrug Hasselt stelt geen grootschalige fouten vast”#

Nadat op 20 april 2016 bekend raakte dat er asbest gevonden was op de werf van de Philipsbrug in Kiewit beval bevoegd minister Weyts een onderzoek door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Limburg. Na een parlementaire vraag van Marino Keulen (Open Vld), kreeg de Vlaamse volksvertegenwoordiger het rapport in handen. “Het rapport van AWV geeft enerzijds een relaas van de feiten, zowel in het voortraject als na de vondst van asbest, en stelt dat het agentschap alles gedaan heeft zoals wettelijk voorzien is. Wel zal in de toekomst voor elke afbraak en opbraak van infrastructuurwerken een sloopinventaris gemaakt worden waarin eventuele asbest ook opgemerkt kan worden”, legt Keulen uit.


De historiek van de asbestproblematiek in de Philipsbrug is ondertussen welbekend, in het rapport van AWV wordt dit dan ook uitvoerig uit de doeken gedaan vanaf het plan van afbraak tot de eigenlijke afbraak en het ontdekken van asbest toe. Alle genomen stappen worden uitgebreid toegelicht en hieruit concludeert AWV dat men rekening heeft gehouden met alle factoren en alle wettelijke stappen gevolgd heeft vanaf de detectie van asbest. Ook stelt het rapport dat de bekisting met asbesthoudende elementen die aanwezig was in de brug, niet vermeld was op de bouwplannen en er voor dit project geen asbestinventaris voorafgaandelijk opgemaakt diende te worden.
Wel heeft AWV een proces-verbaal opgemaakt naar het studiebureau en naar de aannemer. Het studiebureau (dat het Veiligheids – en Gezondheidsplan heeft opgemaakt) omdat er op voorhand geen inventaris (sloop en/of asbest) werd opgemaakt, dit was geen wettelijke verplichting, maar het studiebureau had er de aandacht op kunnen vestigen. De aannemer omdat deze het Veiligheids – en Gezondheidsplan (VGP) heeft ondertekend zonder dat er melding werd gemaakt van het ontbreken van een inventaris.
“Het rapport van AWV geeft vooral een feitelijk relaas zonder veel conclusies te trekken,” aldus Marino Keulen. “Wel is het positief dat men de hele situatie onderzocht heeft en als gevolgtrekking voor elk infrastructuurwerk een sloopinventaris op gaat stellen. Bijkomend gegeven is dat AWV tijdens de hele procedure open gecommuniceerd heeft, zowel naar de pers als naar de buurtbewoners toe. Ik hoop dat men dit blijft doen, daar er momenteel opnieuw een verhoogde asbestconcentratie gemeten is aan de werf op 13 juli.”