Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

vrijdag 8 juli 2016

#Doorbraak in het Spartacusdossier#

Gisteren pittig debat over Spartacus (drie lijnen) gehad in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement.

Wat lijn 1 (Hasselt-Maastricht) betreft, met Lanaken als halteplaats, is het positief dat de Vlaamse Regering akkoord gaat met Mosae Forum als eindhalte, dus voor de Wilhelminabrug. Ook met de compensaties door Nederland te betalen is men akkoord: 6 miljoen euro financiële compensatie, 1 miljoen euro voor de uitrusting van de halteplaatsen op Vlaams grondgebied, tussenkomst in de elektrificatie van de spoorlijn Hamont-Weert, voorzien in frequente busverbindingen tussen Maaseik en Sittard …

De bal ligt dus nu in het kamp van de Nederlanders. Zij moeten het bestemmingsplan en andere ruimtelijke verordeningen in orde brengen. De discussie over het al dan niet realiseren van lijn 1 is beslecht. De Vlaamse Regering gaat voor de uitvoering.

Wat lijn 2 (Hasselt-Genk-Maasmechelen) en lijn 3 (Hasselt-Neerpelt) betreft:

Lijn 2 wordt ingevuld met trambussen. Dit geldt als tijdelijke maatregel in afwachting van de realisatie van een sneltramverbinding. Hiervoor moet werk gemaakt worden van een project-MER, de aanleg van een vrije bedding, de aanschaf van trambussen … Positief is dat hier ook een akkoord is bereikt. Ook hier moeten nog een aantal procedures afgewerkt worden.

Lijn 3 naar Noord-Limburg is een spoordossier (de reactivatie van de oude spoorlijn 18). De Vlaamse Regering wil dit dossier vooruithelpen door prefinanciering voor te stellen aan de NMBS. De NMBS hoopt echter op cofinanciering. Het verschil tussen pre en co is dat in het geval van cofinanciering de Vlaamse Regering investeert in het project met Vlaams geld. Dit wordt nog een harde noot om te kraken.

Nog verder op te volgen blijft de aankondiging van verschillende snelbussen om delen van Limburg optimaal te ontsluiten: bv. Sint-Truiden en Tongeren met Maastricht, Lanaken met Maaseik, Genk met Bree, Hasselt met Tessenderlo, Neerpelt met Bree en Maaseik … Hiervoor is nog geen concrete duidelijkheid gecreëerd. Ook hier zal ik minister Weyts aan zijn beloftes blijven herinneren.

Ik ben van mening dat minister Weyts zich in dit dossier zeer constructief gedragen heeft en de doorbraak geforceerd heeft, ik ben hem daar dan ook zeer erkentelijk voor.

Ik ben tevreden dat er een doorbraak is in het Spartacusdossier voor de drie lijnen.