Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

donderdag 26 mei 2016

#Persbericht Marino Keulen en Mathias De Clercq (Open Vld)26-05-2016#: “Open Vld komt met voorstel voor leesbare wegen in het Vlaams Parlement”#

“Open Vld komt met voorstel voor leesbare wegen in het Vlaams Parlement”
Open Vld heeft een voorstel klaar om de Vlaamse wegen leesbaar te maken voor de weggebruiker. Aan de hand van de wegmarkering en het ontwerp van de weg “leest” de weggebruiker het snelheidsregime af. Dit voorstel wordt vandaag besproken in de commissie Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement. Initiatiefnemers Marino Keulen en Mathias De Clercq halen de mosterd in Nederland waar een dergelijk concept reeds sinds lang ingeburgerd is en de deugdelijkheid bewijst. “Met een groene opvulling van de dubbele wegmarkering maakt men daar duidelijk of de automobilist er 100 km/u dan wel 80 km/u mag rijden, dit is perfect toepasbaar op Vlaamse gewestwegen om het verschil tussen 90 km/u en de nieuwe norm van 70 km/u aan te duiden,” legt Keulen uit.
De Vlaamse Regering besliste bij besluit van 30 oktober 2015 om vanaf 1 januari 2017 de wegcode aan te passen voor wat betreft de snelheidsregimes buiten de bebouwde kom. Waar tot nu 90 km/u de gangbare norm is, verlaagt men dit vanaf begin 2017 tot 70 km/u. “Op deze manier wordt de huidige realiteit (op 60% van de gewestwegen buiten de bebouwde kom mag men reeds maximaal 70 km/u rijden) de norm en kunnen tot 16.000 verkeersborden die de snelheid aanduiden verdwijnen,” stelt De Clercq vast.
“Daarom stellen we voor om in één beweging nog een stap verder te gaan en het onderscheid tussen 90 km/u en 70 km/u niet enkel met behulp van verkeersborden duidelijk te maken, maar met behulp van een afwijkende wegmarkering (bv. in Nederland gebruikt men een groene opvulling, dit zou perfect overgenomen kunnen worden). Zodoende heeft de weggebruiker aan één blik op de weg voldoende om te weten wat het maximum snelheidsregime is,” aldus Marino Keulen. “Het verhoogt op die manier de verkeersveiligheid en zorgt voor minder verkeersborden.”
Het type van de weg zal bepalen welk snelheidsregime gehanteerd kan worden. Wegen die vooral een verbindende functie hebben (een stroomweg) en weinig conflicten (bv. ongelijkgrondse kruisingen) komen in aanmerking voor een maximumsnelheid van 90 km/u. Wegen met een ontsluitende functie en vele conflicten eerder voor 70 km/u. De maximumsnelheid van 120 km/u is voorbehouden op 2x2 wegen met een middenberm waar geen zwakke weggebruikers op te vinden zijn (met name autosnelwegen en autowegen). Ook dit bespaart bijkomende verkeersborden. De maximumsnelheid op onverharde wegen (buiten de bebouwde kom) kan best verlaagd worden naar een meer realistische 50 km/u of 30 km/u in plaats de nu soms geldende 90 km/u.
“Om dit te realiseren is er slechts een kleine aanpassing aan de wegcode nodig en daarom roept Open Vld minister Weyts ook op om deze stappen te nemen. Op een relatief korte termijn kan wegbeheerder AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) dan de Vlaamse wegen leesbaar maken aan de hand van de wegmarkeringen en dit komt de duidelijkheid en de verkeersveiligheid alleen maar ten goede,” besluit Mathias De Clercq.