Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

dinsdag 31 mei 2016

#Persbericht Marino Keulen 29 mei 2016:#“Vanaf juni een nieuwe algemeen directeur voor Locate in Limburg”#

Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen (Open Vld) heeft aan bevoegd minister Muyters enkele vragen gesteld over de situatie bij Locate in Limburg na het ontslag van directeur Weekers. “Uit de antwoorden van de minister blijkt dat het de ambitie is om tegen juni een nieuwe algemene directeur aan te stellen. Om de eerder in de pers geschetste problemen tussen de verschillende organen die instaan voor het aantrekken van investeringen te verhelpen, is er een protocol afgesloten tussen Flanders Investment and Trade (FIT), het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en Locate in Limburg om tot een betere afstemming te komen,” legt Marino Keulen uit.
Na het ontslag van de heer Rudi Weekers als algemeen directeur bij Locate in Limburg was het de wens van de provincie Limburg om snel een nieuwe directeur aan te stellen ten einde de continuïteit te verzekeren. De minister stelt wel dat het de raad van bestuur van Locate in Limburg is die de procedure beheert. Het is de ambitie om in juni een nieuwe algemeen directeur aan te stellen, tot deze tijd zal de ontslagnemende directeur zijn taken blijven opnemen.
“Een verzuchting van de ontslagnemende directeur was het gegeven dat er meerdere instanties bezig zijn met het aantrekken van investeringen voor Limburg en de samenwerking verliep niet altijd even soepel. Daarom is er een protocol tussen de drie bewuste instanties afgesloten om tot een betere afstemming te komen met betrekking tot het acquisitiebeleid,” aldus Keulen.
Dit protocol voorziet in regelmatig overleg tussen de betrokkenen en de deelname aan een selectiecomité voor het aanstellen van externe experten.
“Het protocol is een stap in de goede richting om de violen bij de verschillende actoren die betrokken zijn bij het acquisitiebeleid op elkaar af te stemmen. Het doel van deze instanties is vooral om voor meer investeringen in de provincie Limburg te zorgen en samen moet men strijden voor dit gemeenschappelijke doel in plaats van elkaar vliegen af te vangen,” besluit Marino Keulen.