Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

zondag 8 mei 2016

#Persbericht Marino Keulen 06 mei 2016#:“Geactualiseerd dynamisch zwarte puntenprogramma voorziet aanpak van 53 verkeersonveilige punten in Limburg”#

De Vlaamse minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Weyts heeft de geactualiseerde dynamische lijst van aan te pakken zwarte punten overgemaakt aan de bevoegde commissie in het Vlaams parlement. Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen heeft de lijst bekeken en stelt vast dat er momenteel 309 zwarte punten opgesomd zijn waarvan er 53 in Limburg liggen. “Het is positief dat de minister zijn geactualiseerde lijst openbaar gemaakt heeft en het engagement op zich neemt om deze zwarte punten aan te pakken. Verkeersveiligheid is een prioriteit voor ons allen en we steunen de minister dan ook volmondig,” aldus Keulen.
De vorige lijst van zwarte punten, nog opgesteld door wijlen Steve Stevaert omvatte 809 verkeersonveilige plaatsen waarvan de laatste dit jaar aangepakt zijn. Toen stelde minister Weyts dat hij niet langer wilde werken met een vaststaande lijst met zwarte punten, maar voor een dynamische variant koos om in te kunnen spelen op veranderende situaties en de ongevallenstatistieken. Deze geactualiseerde lijst heeft hij nu overgemaakt aan het Vlaams Parlement.
“Het grote voordeel van een dynamische lijst is de mogelijkheid om te kunnen inspelen op ongevallenstatistieken. Om te zorgen voor verkeersveilige wegen worden verschillende soorten ingrepen gedaan: gaande van kleine ingrepen in de wegmarkering tot grotere structurele ingrepen,” stelt Marino Keulen vast. Een deel van de werken aan de zwarte punten zijn reeds uitgevoerd of worden uitgevoerd, andere zijn nog in een studiefase.
Bekijk hier de lijst.