Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 25 april 2016

#Persbericht Marino Keulen 24-04-2016#:“Voertuigentest trambus Kortrijk globaal genomen positief, maar doorstroming is van cruciaal belang voor een hoogwaardig openbaar vervoer, niet het voertuig”#

In oktober van vorig jaar heeft er een voertuigentest met twee trambussen plaatsgevonden in Kortrijk. Vlaams volksvertegenwoordiger Marino Keulen heeft de hand kunnen leggen op de volledige enquêteresultaten. “Deze resultaten tonen aan dat de reizigers tevreden waren over het voertuig met een gemiddelde van 8,5 op 10. De algemene conclusie is echter dat reizigers weinig bereidheid tonen om meer te betalen voor dit type vervoer. Bovendien wordt de microsimulatie rond doorstroming pas afgerond einde 2016. Voor een trambus is een vlotte doorstroming van cruciaal belang om hoogwaardig openbaar vervoer te zijn, anders is het beter om voor een gewone bus te opteren,” aldus Keulen.
De voertuigentest met de trambus liep van 9 oktober tot en met 22 oktober 2015 in Kortrijk. 2.120 personen vulden een enquêteformulier in (49% mannen en 51% vrouwen). De gemiddelde leeftijd van de respondenten bedroeg 36 jaar en 27% van hen kwam uit Kortrijk zelf. 46% van de ondervraagden gebruiken dagelijks het openbaar vervoer, nog eens 19% doet dit op wekelijkse basis. Kortom, een grote meerderheid van de deelnemers aan de voertuigentest gebruikt frequent het openbaar vervoer.
Uit de specifieke vragen over het voertuig zelf bleek dat de geënquêteerden zeer tevreden waren over het uitzicht, de zitplaatsen en het rijcomfort. Zeker vergelijken met een reguliere bus scoort de trambus goed. Als algemeen tevredenheidscijfer kreeg de trambus een 8,6 op 10.
Er werden ook enkele vragen gesteld over het afgelegde traject en hieruit blijkt dat de respondenten iets minder enthousiast zijn over de manier waarop de trambus een bijdrage kan leveren aan de mobiliteitsproblematiek. Ook is 62% van de respondenten niet van plan om meer te betalen voor een rit in een trambus. Op de vraag hoeveel zij dan bereid zouden zijn om te betalen voor een rit met de trambus, was het gemiddelde antwoord: 2,64 euro/rit. Dit terwijl een biljet enkele rit op een reguliere lijnbus €3 voor 60 minuten kost.
“De trambus is een interessante denkpiste en kan zeker als opstap dienen voor de aanleg van een tram. Om een trambus echter structureel in te zetten in steden voor hoogwaardig openbaar vervoer, daar zijn we bij Open Vld niet helemaal van overtuigd. Een trambus is duurder in aankoop dan een (snel)tram en heeft niet dezelfde capaciteit. Ook deze voertuigentest geeft geen beeld over de doorstroming. Daarop is het wachten tot De Lijn de microsimulatie doorstroming afrondt tegen het einde van dit jaar. Want dat is van cruciaal belang voor een trambus: optimaal gebruik kunnen maken van een eigen vrije busbedding en een vlotte doorstroming,” besluit Marino Keulen.


Bijlage: detailresultaten van de enquête

Vragenreeks over het voertuig: Cijfer op 10
Hoe tevreden ben je over het aantal staanplaatsen? 8,6
Hoe tevreden ben je over het aantal zitplaatsen? 8,4
Hoe tevreden ben je over het comfort van de zitplaatsen? 8,7
Hoe tevreden ben je over het rijcomfort van de trambus (schokken, soepel rijden, …)? 8,5
Als je een gewone bus een 5 zou geven: hoeveel punten op 10 zou je dan geven voor het design van deze Trambus aan de buitenkant? 8,6
Als je een gewone bus een 5 zou geven: hoeveel punten op 10 zou je dan geven voor het design van deze trambus aan de binnenkant? 8,4
Hoe tevreden ben je in het algemeen over deze trambus? 8,6
Vragenreeks over het traject, de mobiliteitsproblematiek en de bereidheid om meer te betalen:
Hoe tevreden ben je over het traject? 8,5
In welke mate kan trambus een relevante bijdrage leveren aan de mobiliteitsproblematiek? 8,1
Zou je bereid zijn om meer te betalen voor je vervoerbewijs op dit type bus? 38% ja 62% neen