Marino Keulen | Open VLD Lanaken
Burgemeester Lanaken & Parlementslid Vlaams Parlement

GOESTING IN DE TOEKOMST!
E-mail | Facebook | Twitter | Google+ | Video

maandag 18 april 2016

#Persbericht Marino Keulen 17-04-2016#:“Studie over capaciteit van wegvakken toont aan dat er nog veel ruimte voor verbetering is”#

Het Vlaams Verkeerscentrum heeft een studie opgeleverd waarin men de capaciteit van de wegvakken op de Vlaamse autosnelwegen heeft doorgelicht en 39 locaties geselecteerd heeft die voor verbetering in aanmerking komen. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft op deze 39 locaties een bouwkundige quick scan uitgevoerd en gekeken of er aanpassingen mogelijk zijn die de betere doorstroming kunnen verhogen. Op basis hiervan heeft men de locaties gecategoriseerd en zal in een volgende fase een diepte-analyse uitgevoerd worden om te kijken welke werken gerealiseerd kunnen worden. “Deze studie is nog maar een eerste aanzet, maar toont wel de ambitie van deze regering om het gebrek aan capaciteit op onze snelwegen aan te pakken door bijkomende rijstroken te creëren,” aldus Marino Keulen die de resultaten van deze studie opvroeg bij Vlaams minister voor Openbare Werken Weyts.
De ingrepen die voorgesteld worden op basis van de bouwkundige quick scan variëren van grote ingrepen (bv. het aanleggen van een spitsstrook) tot kleine ingrepen (bv. nieuwe belijning). “De bouwkundige analyse van AWV toont aan dat een vlottere doorstroming op een heel aantal wegvakken (16 in totaal) gerealiseerd kan worden met relatief eenvoudige ingrepen. Eén ingreep is al afgerond (E17 Gent-Centrum – Zwijnaarde) en één is aanbesteed (A12 Ekeren – Antwerpen Noord). Om de 14 andere quick wins te realiseren zal een budget van 2 à 3 miljoen euro nodig zijn en het is de bedoeling om deze allemaal afgerond te hebben tegen 2017,” aldus Keulen.
“Bij een beperkt aantal wegvakken zijn grotere ingrepen nodig en zo worden er vier nieuwe spitsstroken onderzocht: op de E17 De Pinte – Zwijnaarde (richting Antwerpen), E40 Groot-Bijgaarden – Affligem (richting Oostende), E15 Mechelen-Noord – Kontich (richting Antwerpen), E313 Beringen – Lummen (in beide richtingen). Nog andere ingrepen kaderen in grotere infrastructuurwerken die nog gepland worden zoals op de R0 binnenring tussen Machelen en Sint-Stevens-Woluwe,” stelt Marino Keulen vast.
De timing van de grotere ingrepen zijn afhankelijk van de beschikbare middelen en dienen dan ook goed onderzocht te worden en nadien opgenomen worden in het meerjareninvesteringsprogramma van AWV. “Cruciaal hiervoor is het voorzien van voldoende middelen en daarom roep ik de minister dan ook op dit dossier van zeer kortbij op te volgen, want de fileproblematiek bedreigt onze economische groei. Bovendien toont het ook aan dat onze snelwegen een te beperkte capaciteit hebben, die nooit meegegroeid is met de aanwas van voertuigen, en we dus nood hebben aan bijkomende capaciteit,” besluit Keulen.